Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Filep Sándor: ,,Szívügyünk a beregi gyermekek és családok jövője!”

Fókuszban beregi gyermekek és családok jövője - újra ülésezett a Gyerekesély Bizottság Vásárosnaményban

Vásárosnamény – Idén első alkalommal ülésezett a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Gyerekesély Bizottsága a Bereg szívében, Vásárosnaményban. A Bizottság legfőbb feladata a Kistérségi Gyerekesély Stratégia és Cselekvési program kidolgozása Vásárosnaményban és a hozzá tartozó 28 településen. Az ülésre a Család- és Gyermekjóléti Központ nagytermében került sor a társulás elnökének, Filep Sándornak vezetésével.

Az ülésen négy napirendi pont került megtárgyalásra, ahol elsőként a Kistérségi Gyerekesély Bizottság 2019-es munkaterve került egyhangú elfogadásra. A második napirendi pontban az EFOP – 1.4.2-16-2016-00007 azonosító számú „Építsünk együtt a biztos alapokra” – legyen minden családnak egyenlő esélye a Vásárosnaményi Járásban elnevezésű pályázat korai képességgondozás, egészségügyi szakterületi koordinátorainak a szakmai beszámolója hangzott el. A Debreceniné Szabó Éva és Dr. Győrfy Ernőné által készített előadásból megtudhattuk, hogy céljuk a 0-25 éves korosztály esély egyenlőségének növelésén belül, az egészség fejlődési ütem hiányosságaiból adódó hátrányok csökkentése, felszámolás, valamint az egészségkultúra fejlesztése. Céljaik megvalósításában két fő prioritás szerepel, mely közül elsődlegesen törekednek arra, hogy együtt dolgozzanak a leendő szülőkkel és gyermekekkel a csecsemők és kisgyermekek testi, értelmi és szociális fejlődésének elmozdításaként. különösen a hátrányos helyzetükéért, hogy harmonikusan fejlődhessenek. Célcsoportjuk ezáltal a járás 28 településén élő kisgyermeket nevelő családok, különös figyelmet fordítva az első gyermekét váró fiatal anyukákra, az apák bevonása mellett. Elsődlegesen ezt minta-előadásokkal, csoportos szülői beszélgetésekkel, egyéni konzultációkkal, tapasztalati megbeszélésekkel, illetve 4-5 perces kisfilmek vetítésével érik el. Ezen tanácsadások az eltelt időszak alatt összesen 86 alkalommal, 1400 fő jelenlétével került megrendezésre. Továbbá kitért arra is, hogy a tevékenységül második fókuszában az egészségkultúra fejlesztése, az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, az egészséges életmód kialakítása áll, mellyel a célcsoport esélyegyenlőségét szeretnék növelni. Ezen tanácsadások során a szülők, gyerekek és a fiatal felnőttek alapvető életvezetési, életmódbeli ismereteket sajátíthatnak el. Beszámolójának végén a térség rendezvényein és intézményeiben végzett tanácsadásokról, szűrővizsgálatokról számolt be Debreceniné Szabó Éva. A beszámoló végén a társulás elnöke megköszönte a a két koordinátor munkáját és a jelenlévők egész éves hozzáállását. Emellett kiemelte a Vásárosnaményban létrejövő Beregi Mesevarázs Birodalom Bölcsőde és a Biztos Kezdet Gyerekház szerepét is, melynek megépítését a város jó döntései közé sorolta. Elmondta továbbá, hogy ezen fejlesztések a környező települések életére is kihatással volt, így Vásárosnamény betöltötte ,,kovász,, szerepét a térségben.

A harmadik napirendi pontban egyfajta krízis és innovációs alap ismertetésére került sor a bizottság tagjai számára. Lévai Ildikó ismertetőjéből megtudhattuk, hogy krízisalap egy lehetőség a váratlan, életet veszélyeztető események gyors orvoslására. A krízisalap céljainak meghatározásában segítséget nyújthat annak körüljárása, a helyi települési önkormányzatok települési támogatásként milyen prioritások mentén nyújtanak majd támogatást.

Az utolsó napirendi pontban, az egyebek címszó alatt kérdések és felvetések hangzottak el az elhangzottakkal, illetve a jelen év programjaival és tervezett elképzeléseivel kapcsolatosan.

Vélemény, hozzászólás?