Közzétette - Kategória - Egyéb

Kutyavásárt rendez a NAV, négylábú munkatársakat keresnek – Itt várják a gazdák ajánlatait


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol, írja közleményében a hivatal.

FORRÁS: ORIGO

Az ebeknek a következő feltételeknek kell megfelelniük, ivartól és fajtától függetlenül:

 • 10 és 36 hónap közötti életkorú,
 • kifogástalan egészségi állapotú,
 • oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező,
 • transzponderszámmal vagy chippel ellátott.

Azoknak, akiknek van a feltételeknek megfelelő, eladó kutyája, és a NAV május végére tervezett kutyavásárán részt kívánnak venni, akko

r2022. MÁJUS 4-IG ELŐZETES AJÁNLATOT KELL KÜLDENIE

a navkutyabeszerzes@nav.gov.hu e-mail-címre.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kutya:

 • hívónevét,
 • fajtáját,
 • ivarát,
 • születési idejét,
 • mikrochipszámát,
 • esetleges képzettségét és
 • vételárát is.

Levelében adja meg nevét, e-mail-címét, adóazonosító jelét vagy adószámát, illetve jelezze azt is, hogy a kutyát természetes személyként, gazdálkodó szervezetként – például egyéni vállalkozóként, kft-ként – vagy alapítványként szeretné eladni – kéri a hatóság.

A NAV a kutyavásár időpontja előtt e-mailben felveszi a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől ajánlatot kér, elküldi az ajánlattételi felhívást és a kutyavásár, valamint a beszerzési eljárás további részleteit.

A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSOKAT A NAV BUDAPESTEN TARTJA. A KUTYÁK KÉPESSÉGEIT ÉS KÉSZSÉGEIT BIZOTTSÁG BÍRÁLJA EL.

A sikeres keresőkutya-jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt.

A kutya által végrehajtandó gyakorlatok leírása itt található.

AZ AJÁNLATTÉTEL ALAPVETŐ FELTÉTELE, HOGY KUTYATULAJDONOS AZ 578/2020. (XII.14.) KORMÁNYRENDELETBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐ FELIR-AZONOSÍTÓVAL RENDELKEZZEN.

A kutyatulajdonos a kutyavásáron nem vehet részt, ha

 • nem rendelkezik FELIR-azonosítóval,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek,
 • olyan Magyarországon adóalanyisággal rendelkező belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve civil szervezet és a vízitársulat, amely/aki az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)-c) alpontjaiban előírt feltételeknek nem felel meg és
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 153. §-a szerinti nem minősül megbízható adózónak és
 • az adományozáskor, visszatérő adomány esetén az újabb rendelkezésre bocsátáskor nem felel meg az Art. 260. § szerinti köztartozás-mentességi követelményeknek,
 • magánszemélyként belföldi adóalanynak minősül és nem szerepel az Art. 260. §-a szerinti nyilvántartásban, vagy nem nyilatkozik köztartozás-mentességéről,
 • a NAV szervek személyi állományába tartozik, vagy a NAV-val szerződéses jogviszonyban álló személy.

A pályázónak a fentieken túl – természetes személy kivételével – számlaképesnek kell lennie az értékesítendő kutya vonatkozásában.

A vásáron történő részvétel feltétele a pályázat hiánytalan benyújtása.