Közzétette - Kategória - Pályázatok a Beregben

Vásárosnaményi 35,78 m2 alatti üzlethelyiség bérbeadása


Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2015. (IX. 24.) önkormányzati határozat alapján nyilvános pályázatot ír ki a 4800 Vásárosnamény Kossuth út 2. szám 35,78 m2alatti üzlethelyiségbérbeadására.

 

1.      A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be.

2.      Felszereltsége: összkomfortos.

3.      A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam.

4.      A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet.

5.      Az irányadó bérleti díj mértéke:                         25 000 Ft/m2/év.

Raktár és egyéb:         12 500 Ft/m2/év.

Licitlépcső mértéke         500 Ft/m2/év.

 

6.      A kiíró szerv megnevezése:         Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7.      Lebonyolító szerv:           Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság

8.      A felhívás célja, jellege:   Vásárosnamény Kossuth út 2. szám alatti üzlethelyiség bérbeadása, nyilvános, egyfordulós versenytárgyalási (licittárgyalás) eljárás során

9.      Hasznosítandó ingatlan adatai:    4800 Vásárosnamény, Kossuth út 2. szám alatti ingatlan

 

Helyiségek :

1. eladótér:     26,7 m2

2. raktár:          5,33 m2

3. WC:                        0,88 m2

4. közlekedő     2,87 m2

 

Összesen:        35,78 m2

10.  A meghirdetett ingatlan üzlethelyiség funkciót tölt be. Felszereltsége: összkomfortos. A bérleti jogviszony 5 éves határozott idejű időtartam. A pályázaton minden természetes és jogi személy részt vehet. Az irányadó (minimális) bérleti díj mértéke eladótérre: 25 000 Ft/m2/év, raktár és egyéb helyiségek: 12 500 Ft/m2/év

11.  A bérlemény egyeztetett időpontban megtekinthető.

12.  Pályázati ajánlatot érvényesen csak úgy lehet benyújtani, ha a pályázó ajánlati biztosítékként egy havi bérleti díjnak megfelelő ( 65 083 Ft) összeget az önkormányzat pénztárába befizet és azt hitelt érdemlően igazolta, az ajánlathoz csatolni kell.

13.  Az ajánlat benyújtásának határideje: 2015. 10. 28. (postai küldemény esetén ez a beérkezési határidő, személyesen ezen a munkanapon 1600-óráig adható le.) Az ajánlatokat 2 példányban 1 eredeti és 1 másolati példányban cégjelzés nélküli zárt borítékban kell benyújtani. A beérkezett ajánlatokra az érkezés pontos idejét fel kell vezetni.

14.  A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

– az ajánlattevő nevét és címét

– az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a versenytárgyalási feltételeket elfogadja és személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

– külön nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő hozzájárul a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.

– nyilatkozatot, hogy az irányadó (minimális) bérleti díj mértékét elfogadja

– amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy azzal megegyező hiteles cégkivonatot, képviseletre jogosult aláírási címpéldányt.

– ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.

– annak meghatározását, hogy az ajánlat mely része minősül üzleti titoknak.

 

15.  Az ajánlat értékelésekor csak azt az ajánlatot lehet elbírálni, amely az előírt időben és tartalommal benyújtásra került.

16.  A Bérbeadó az ajánlatok elbírálását követően haladéktalanul intézkedik az ajánlati biztosítékként befizetett összeg nem nyertes ajánlattevő részére történő visszafizetéséről. A nyertes ajánlattevő által befizetett összeg beszámít az óvadék összegébe (az óvadék mértéke 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg).

17.  Bérbeadó a versenytárgyalási felhívást a benyújtásra nyitva álló időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, az addig befizetett ajánlati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.

18.  Ha az ajánlat nyertese az előirt határidőn belül – neki felróható ok miatt – nem teljesíti vállalt kötelezettségét, a szerződést nem köti meg és, mulasztását hitelt érdemlően nem igazolja, úgy az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti és a szerződés megkötésére a továbbiakban nem tarthat igényt.

19.  Bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt szerződést.

20.  A bérleti jog megszerzésére benyújtott ajánlatok felbontására a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság legalább két tagja, valamint a vagyonkezelési ügyintéző jelenlétében 2015. 10. 30-án 830-kor nyilvános eljárás során kerül sor. Az ajánlatok bontásáról a pályázók külön értesítést nem kapnak. A pályázati ajánlatok felbontás után a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy, mely ajánlat(ok) érvényesek.

21.  2015. 10. 30-án 1000-kor kerül sor a nyilvános tárgyalásra. A tárgyalás időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. A nyilvános tárgyaláson az érvényes ajánlattevők vehetnek részt. Több ajánlat benyújtása esetén az együttes versenytárgyalás akkor tartható meg, ha ahhoz valamennyi ajánlattevő hozzájárult, ellenkező esetben az ajánlattevőkkel külön-külön kell tárgyalni.

22.  A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, mely az ajánlattevőknek megküldésre kerül.

23.  A tárgyalás során az ajánlattevők fenntartott, vagy az önkormányzat számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek.

24.  Az ajánlatokról a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményének figyelembevételével – a soron következő képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület dönt. Az eredményt 8 napon belül kell az érintettekkel közölni.

25.  A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy az ajánlati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

26.  Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

További információ Joó Sándor (45/ 470-022/209 mellék) ügyintézőtől kérhető


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük