Közzétette - Kategória - Pályázatok a Beregben

Bölcsőde Szakmai vezető


Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BEREGTÖT KFI Bölcsőde (új intézmény)

Szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Alkotmány u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben szakmai-, kisgyermeknevelő-, szervező- irányító- és ellenőrző

feladatok ellátása. További részletes feladatait a munkaköri leírása tartalmazza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

■      Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt végzettség és szakképzettség, kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, – nevelői (OKJ), csecsemő-és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus,és szociális szakvizsga,,

■      Kisgyermek ellátás területén szerzett gondozói, nevelői tapasztalat – Legalább 1 -3 év szakmai tapasztalat,

■     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

■      Magyar állampolgárság

■      Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

■      Középfokú képesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy csecsemő- és kisgyermekgondozói (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), vagy kisgyermekgondozói- nevelői (OKJ) végzettséggel rendelkező intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális végzettség, pedagógus,,

■     Vezetői/bölcsődevezetői gyakorlat – Legalább 1 -3 év szakmai tapasztalat,

■      Pedagógus szakvizsgával rendelkezik

Elvárt kompetenciák:

■      Kiváló szintű gyermekközpontúság,

■      Kiváló szintű empátia,

■      Magas szintű kommunikációs képesség,

■      Magas szintű problémamegoldás,

■      Magas szintű terhelhetőség,

■      Magas szintű szakmai elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

■     europass önéletrajz

■      részletes szakmai önéletrajz

■      motivációs levél

■      iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata

■      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány- igénylésekor azt kell megjelölni, hogy közalkalmazott, 18. életévét be nem töltött személy nevelését, gondozását ellátó munkáltatónál, és annak igazolását kéri, hogy büntetlen előéletű, valamint megfelel a Kjt. 20.§ 2d, 2e pontjának;

■     szakmai program

■     egészségügyi alkalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tímea KFI Irodavezető nyújt, a 0645470258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

■      Postai úton, a pályázatnak a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda címére történő megküldésével (Nagy Tímea KFI Irodavezető részére 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai vezető.

vagy

■      Elektronikus úton Nagy Tímea KFI Irodavezető részére a beregtot@namenynet.huE-mail címen keresztül

vagy

■      Személyesen: Nagy Tímea KFI Irodavezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően történő elbírálás. A nyertes pályázóval 4 hónapos próbaidő megállapításával köt szerződést. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtandó dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 7.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük