Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Új adókedvezményeket és könnyítést vezetett be a kormány


2023. július 1-tól a szakképzési törvény tovább egyszerűsítette a saját munkavállaló képzésének szabályait, szocho – és adókedvezményekkel, munkajogi, valamint adminisztratív könnyítéssel támogatja a duális képzőhelyként regisztráló foglalkoztatókat. Kiss Helga, az RSM adóüzletágának igazgatója foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

A jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci helyzetben kiemelt jelentősége van a munkavállalók megtartásának és az új munkaerő bevonzásának. A munkavállalók motivációját pedig tovább növelheti, ha a foglalkoztatójuk invesztál a továbbképzésükbe. Az állam, felismerve ennek gazdasági jelentőségét – felülvizsgálta a vonatkozó szakképzési- és adójogi rendelkezéseket -, az adórendszeren keresztül (szocho és egyéb adókedvezményekkel) is széleskörűen támogatja a saját munkavállalók képzését.

Az adókedvezmények miatt a képzések támogatása a nagyobb foglalkoztatók számára jelenthet nagyobb vonzerőt, de a kisebb létszámot – akár 20-30 főt – foglalkoztató munkáltatók előtt is nyitva áll a lehetőség az adókedvezményt élvező képzések bevezetésére.

Változott a szakképzési törvény és a munkavállalók képzésének szabálya
A saját munkavállaló szakirányú oktatása a képzésben résztvevő munkáltatónál is teljesíthető, amennyiben a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához.

2023. július 1-tól megváltoztak a szakképzési törvény szabályai és tovább egyszerűsödött a saját munkavállaló képzésének szabályozása.

A munkáltató kétféle lehetőség közül választhat:

A. Duális képzőhelyként regisztrál, és a már meglévő munkaszerződés mellett külön szakképzési munkaszerződést köt a munkavállalóival, így adókedvezményre lesz jogosult.
B. A képzésben részt vevő munkavállaló meglévő munkaszerződését módosítja, azonban ez nem minősül szakképzési munkaszerződésnek, így adókedvezmény sem kapcsolódik hozzá.

A. Duális képzőhelyek jelentős szocho és egyéb kedvezményekkel

Duális képzőhely esetében a munkáltató és a munkavállaló a már meglévő munkaszerződés mellett külön szakképzési munkaszerződést köt. Ennek előfeltétele az, hogy a munkáltató társaság duális képzőhelyként regisztrálva legyen.

A szociális hozzájárulási adó és egyéb adókedvezmények igénybevételéhez érdemes külön szakképzési munkaszerződést kötni, különös tekintettel arra, hogy ez a megoldás adminisztratív szempontból is könnyebbséget jelent. Ekkor ugyanis nem kell a munkabért arányosítani és megosztani, két külön szerződés fogja szabályozni a munkaviszonyt és a képzési jogviszonyt.

Munkajogi szempontból is kedvező irányú változás történt, ugyanis a képzésben résztvevők számára egyszerűbben rendelhető el rendkívüli munkavégzés. Emellett a munkaidőkeret tartalmát illető megkötés is változott, így lehetőség van azon foglalkoztatottak bevonására is, akik eddig nem tudtak duális képzésben részt venni.

A korábbi szabályozással ellentétben egyértelművé és egységessé váltak az igénybevehető adókedvezmények feltételei, amelyek valamennyi adónem tekintetében az alábbiak:

a felek a meglévő munkaszerződés mellett szakképzési munkaszerződést is kössenek és
a munkáltató duális képzőhelyként regisztrálva legyen.

Munkavállaló képzése szocho mentességgel vagy szocho kedvezménnyel és egyéb adókedvezményekkel
Azok a vállalatok, amelyek a meglévő munkaszerződés mellett szakképzési munkaszerződést is kötnek a munkavállalókkal és duális képzőhelyként regisztrálják magukat, jelentős szocho könnyítéseket (mentesség és kedvezmény) és egyéb adókedvezményeket érhetnek el a munkavállalóik szakképzése kapcsán.

Szocho mentesség: A szakképzési munkaszerződésben szereplő bér mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól. (havi 168 000 Ft-ig)
Szocho kedvezmény: Szociális hozzájárulási adó kedvezmény is igénybe vehető.

Kisadózó vállalkozások esetében – bár az adó alanya mentesül a szociális hozzájárulási adó bevallása és megfizetése alól -, a szocho adókedvezmény érvényesíthető, visszaigényelhető.
A szakképzési munkaszerződésben szereplő bér mentesül a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól (havi 168 000 Ft-ig)

A társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére is. A szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulók száma, valamint a képzésben ténylegesen eltöltött idő alapján, havonta érvényesíthető kedvezmény. Az adókedvezmény összege legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka.

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói bevételét csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén. Az adókedvezmény összege ebben az esetben is legfeljebb minden megkezdett hónap után, havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka.

B. Saját munkavállaló képzése adókedvezmény nélkül
A saját munkavállaló képzésének másik lehetősége, hogy a képzésben részt vevő személy meglévő munkaszerződését módosítják. Ebben az esetben viszont a módosított munkaszerződés nem minősül szakképzési munkaszerződésnek, ebből következően az adókedvezmények nem vehetőek igénybe. Ugyanakkor ebben az esetben a foglalkoztatónak nem kell duális képzőhelyként regisztrálnia.

Ebben az esetben megmarad az a – 2023. június 30-ig kizárólagosan érvényesülő – szabály, hogy a módosított munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, továbbá ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét. Ekkor tehát a munkavállaló munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal módosítani kell úgy, hogy abban szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.

Mikortól alkalmazhatóak az új kedvező szakképzési szabályok a munkavállaló képzésére?

A saját munkavállaló képzését szabályozó szakképzési törvény, valamint a szocho törvény egymástól eltérő időpontban léptek életbe. A könnyebb áttekinthetőség érdekében sorra vettük a legfontosabb dátumokat:

A szakképzési törvénymódosítás általános hatálybalépési időpontja 2023. július 1.
A törvénymódosítás azon változásai, amelyek a szakirányú oktatásra és a szakképzési munkaszerződésre vonatkoznak, 2023. szeptember 1-től alkalmazandók, minden akkor folyamatban lévő szakirányú oktatásra.

Fenti pont alól kivétel a saját munkavállaló módosított munkaszerződéssel történő szakirányú oktatása. Ha a szakképzési munkaszerződést 2023. július 1-jét megelőzően kötötték, a szakirányú oktatás legfeljebb 2023. december 31-ig folytatható a korábbi szabályok szerint. Július 1-jétől a saját foglalkoztatónál folytatott szakirányú oktatásra már csak az új szabályok szerint köthető szakképzési munkaszerződés vagy módosítható az eredeti szerződés.

A törvénymódosítás kimondja, hogy a július 1-je előtt módosított munkaszerződés 2023. december 31-ig szakképzési munkaszerződésnek, a foglalkoztató pedig duális képzőhelynek minősül.
A szocho törvény adókedvezmény kalkulációjára vonatkozó új szabályok 2023. augusztus 1-ével léptek hatályba.
A szakképzési rendelet új szabályai pedig 2023. július 7-től alkalmazhatóak.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük