Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Pusztító hőség országszerte: több százezer magyarnak nyújt mentőövet a kormány


Történelmi aszály sújtja Magyarországot, a magyar gazdálkodókat több korábban megalkotott törvényi szabályozás segíti az ilyen helyzetben – közölte az MTI-vel az Agrárminisztérium vasárnap, amely arra is felhívta a figyelmet, a gazdálkodók a gabonapiaci szerződésekben vállalt kötelezettségek alóli teljes vagy részleges mentesülést kaphatnak.

Ha a gazdálkodói szerződésekben rögzített területeken nem a gazda hibája miatt nem termett meg a várt terménymennyiség és ezt a tényt még a betakarítás előtt jelzi, illetve amennyiben aszálykárról van hatósági igazolása, az jelenthet teljes vagy részleges mentesülést a vállalt kötelezettségek alól. Ezt a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény részletesen szabályozza.

MENTESÜL A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT MENNYISÉGŰ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNY ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE ALÓL A GAZDA, HA A SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT MENNYISÉGŰ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNY A GAZDA ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL NEM TERMETT MEG, ÉS AMIRŐL A MÁSIK SZERZŐDŐ FELET MÉG A TERMÉNY BETAKARÍTÁSA ELŐTT ÉRTESÍTETTE.

Valamint akkor, ha a gazda az ellenőrzési körén kívül eső mezőgazdasági káresemény bekövetkezését a kormányhivatal, mint agrárkár-megállapító szervhez történt bejelentés alapján kiállított hatósági döntéssel igazolta.

Ha a szerződő felek megállapodásban rögzítették, hogy a gazda a kieső terménymennyiséget az általa használt más mezőgazdasági földterületen termelt mezőgazdasági terménnyel pótolja, akkor a gazda mentesül a szerződésben rögzített mezőgazdasági termény értékesítésének kötelezettsége alól,

HA AZ ELLENŐRZÉSI KÖRÉN KÍVÜL ESŐ OKOT AZ ÁLTALA HASZNÁLT ÖSSZES FÖLDTERÜLET VONATKOZÁSÁBAN BEJELENTETTE ÉS IGAZOLTA.

A minisztérium közlése szerint nincs tudomásuk ezen a területen vitákról, de mégis fontosnak tartják felhívni a figyelmet arra, hogy a piaci szereplők közötti esetleges pereskedés gyors és hatékony rendezésére javasolják a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Etikai Bizottságának az orszagosetikaibizottsag@nak.hu e-mail címen történő megkeresését.

A MINISZTÉRIUM LESZÖGEZTE, HOGY AZ EGÉSZ ORSZÁG ÉRDEKE, HOGY MINÉL TÖBB MAGYAR GAZDA FOLYTATHASSA A TERMELŐI MUNKÁT.

Hozzátették, hogy a lakosság élelmiszerbiztonságának záloga ugyanis a mezőgazdasági termelés folyamatosságának biztosítása. A magyar kormány és az Agrárminisztérium továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri az aszály okozta károk mértékét, és mindent megtesz a magyar termelők veszteségeinek mérséklése és a termelés folyamatosságának fenntartásáért.