Közzétette - Kategória - Pályázatok a Beregben

BEREGTÖT KFI Bölcsőde Kisgyermeknevelő


 

Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

BEREGTÖT KFI Bölcsőde (új intézmény)

Kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Alkotmány u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése. Együttműködés és folyamatos kapcsolattartás a családokkal, a kisgyermekek fizikai, pszichés, szociális szükségleteinek felismerése, kielégítése. Szeretetteljes, gyermek-centrikus légkör biztosítása a nevelési-gondozási alapelvek figyelembevételével. Az előírt dokumentációk vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

■      Emelt szintű szakképesítés, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő-és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), vagy csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozói- nevelői (OKJ),

■      90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány- igénylésekor azt kell megjelölni, hogy közalkalmazott, 18. életévét be nem töltött személy nevelését, gondozását ellátó munkáltatónál, és annak igazolását kéri, hogy büntetlen előéletű, valamint megfelel a Kjt. 20.§ 2d, 2e pontjának; egészségügyi alkalmasság, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata; szakmai önéletrajz; motivációs levél;

■      nyilatkozat, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

■      Főiskola, Kisgyermeknevelő,

■      Bölcsődei intézményben szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

szakma iránti elhivatottság,

csapatmunkára való képesség,

kiváló szintű kommunikációs készség,

megbízhatóság,

pontosság,

empátia,

gyermekismeret, gyermekszeretet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázat feltételeként meghatározott 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány egészségügyi alkalmasság

iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata szakmai önéletrajz europass önéletrajz motivációs levél

nyilatkozat arról, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésben foglalt kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tímea KFI Irodavezető nyújt, a 0645470258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

■      Postai úton, a pályázatnak a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda címére történő megküldésével (Nagy Tímea KFI irodavezető részére 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

vagy

■      Elektronikus úton Nagy Tímea KFI Irodavezető részére a beregtot@namenynet.huE-mail címen keresztül

vagy

■      Személyesen: Nagy Tímea KFI Irodavezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően történő elbírálás. A nyertes pályázóval 4 hónapos próbaidő megállapításával köt szerződést. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A benyújtandó dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 7.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük