Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Újabb fordulat az engedély nélkül fúrt kutak ügyében


Több, a vízkivétellel kapcsolatos törvényt módosíthat az Országgyűlés, így bővülhet az engedély és bejelentési kötelezettség nélkül létesíthető kutak köre, illetve 2028 végéig kitolódik a bírságmentes engedélyezésre vonatkozó moratórium.

A törvényjavaslat célja olyan szabályozás kialakítása, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását” – áll az Országgyűlés előtt lévő, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott, és az „Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról” szóló törvényjavaslat indoklásában – írta meg az agrotrend.hu. Az előterjesztés elfogadása esetén engedély és bejelentés nélkül létesíthető a 80 méternél sekélyebb és házi vízigényt meg nem haladó vízkivételt biztosító vízilétesítmény.

Fenn kell tartani ugyanakkor az engedélyezési kötelezettséget a hideg és termálkarszt készletekbe történő beavatkozás esetén, mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül, valamint – szintén mélységtől és vízmennyiségtől függetlenül – a gazdasági célú vízkivételek esetében. A javaslat szerint az erre vonatkozó részletes szabályokat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet fogja meghatározni.

A 80 méternél sekélyebb kutakat engedély és bejelentés nélkül lehet létesíteni, ezért az arra vonatkozó közigazgatási eljárási illeték megfizetésére vonatkozó rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, illetve a talajvíz-kutak esetében, ahol eddig tárgyi illetékmentesség volt és ez is szükségtelenné válik.

A javaslat kitér arra, hogy a vízkészlet-gazdálkodás ellátásának érdekében rögzíteni szükséges, hogy az engedély nélkül létesíthető vízilétesítmények esetében is biztosítani kell a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, és a vízgazdálkodási, műszaki, biztonsági és vízvédelmi szabályokat. Az illegálisan létesített, továbbra is engedélyköteles vízkivételt biztosító vízilétesítményeknél a bírságmentes engedélyezésre vonatkozó moratóriumot a módosítási javaslat elfogadása esetén meghosszabbítják 2028. december 31-ig. Egyúttal ez vonatkozik a 2016. június 3. után engedély nélkül, vagy attól eltérően létesített vízkivételi létesítményekre is. (Tavaly júniusban a kormány 2023 végéig meghosszabbította az illegális kutak bírságmentes fennmaradásának 2020. december 31-én lejáró határidejét.)

A hatóságnak ugyanakkor vizsgálnia kell az engedély nélkül létesíthető vízilétesítményeket, hogy megfelelnek-e az előírt feltételeknek. Ha az engedély nélkül létesíthető vízilétesítményt valamilyen mulasztás vagy emberi tevékenység miatt meg kell szüntetni, akkor az ebből eredő kárért az köteles helytállni, akinek a tevékenysége vagy mulasztása miatt a beavatkozás szükségessé vált – áll a javaslatban.

Az engedélyhez kötött vízkivételt biztosító kutakat igazgatási szolgáltatási díj fizetése nélkül lehet létesíteni, üzemeltetni és megszüntetni. A 2016. június 3-át követően indult, házi vízigény kielégítését biztosító kutak fennmaradási engedélyezési eljárása során befizetett illetéket, valamint igazgatási szolgáltatási díjat – ha a kút a módosított jogszabályok alapján szerint már nem engedélyköteles vízilétesítmény – a kérelmező részére a módisítás hatálybalépésétől számított harminc napon belül vissza kell fizetni.