Tájékoztató vásárosnaményi szociális támogatás igényléséhez

Tájékoztatom Önöket, hogy a 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelete 8. § szerint: Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartamavalamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a vészhelyzet kihirdetésről szóló 40/2020. (III. 11) Korm. rendelet. hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

Ezekben az esetekben tehát nincs további teendője a jelenleg is támogatásra jogosultaknak egészen a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig. 

Aki új kérelmet szeretne beadni kérem, hogy azt elsődlegesen elektronikus (hivatal@vasarosnameny.hu) úton szkennelve, esetleg   postai úton, esetleg személyesen nyújtsa be!

dr. Deák Ferenc

 jegyző sk.