Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Rengeteg magyar dolgozót érintő változás lép életbe március 1-től


A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent rendeletmódosítás értelmében több ponton is változik az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozása, de leginkább technikai jellegű módosításokról van szó. A Magyar Közlönyben jelent meg „az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet” módosítása – írja a Portfolio.hu.

A módosítás értelmében kiegészült, miképpen fogadják el a pénztárak az egészségpénztári szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételét, ugyanis a friss rendelkezés szerint azt a tag a számla, egyszerűsített számla vagy bizonylat egyszerű elektronikus másolatának megküldésével is igazolhatja.

A változás az alábbi paragrafusokat érinti:

Az egészség- és önsegélyező pénztárak önállóan, vagy más szervezetekkel közösen pénztári kártyát bocsáthatnak ki. A kártya kibocsátásáról és a kártyás elszámoló-rendszer alkalmazásáról – beleértve a társkártyára vonatkozó rendelkezéseket is – a Pénztár alapszabályában kell rendelkezni. Az alapszabály a pénztári kártya igénylését a tag számára kötelezővé teheti. A pénztári kártya igénylésének, használatának szabályait az igazgatótanács által elfogadott szabályzatban (a továbbiakban: kártyaszabályzat) kell rögzíteni. A kártyaszabályzatot a kártyával együtt a pénztártagoknak át kell adni és folyamatosan gondoskodni kell annak tagok általi elérhetőségéről. Itt új kiegészítés, hogy a pénztár a pénztári kártya átadásával egyidejűleg tájékoztatja a tagot arról, hogy a kártyaszabályzatot hol tekintheti meg. A kártyaszabályzatot a tag kérésére, illetve internetes honlappal nem rendelkező pénztár esetében díjmentesen, nyomtatott formában is ki kell adni.

A kártyaszabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a pénztári kártya igénylésének rendjét;

b) a pénztári kártya használatára vonatkozó szabályokat;

c) a pénztári kártya használatával összefüggő felelősségre vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a pénztári kártya letiltásának szabályait;

d) a pénztári kártya által elvégezhető műveletek szabályait, a pénztári kártyán tárolt adatok megjelölését;

e) a pénztári kártya fizikai és technikai leírását, azonosítására alkalmas megjelölések felsorolását;

f) a pénztári kártya kibocsátásával és használatával kapcsolatban felmerülő, a tagot közvetlenül terhelő költségeket;

g) az arra vonatkozó előírást, hogy a kártyabirtokos számára lehetőséget kell biztosítani a pénztári kártyával összefüggésben kezelt személyes adatainak megismerésére, azokhoz történő hozzáférésre;

h) a g) pontban meghatározott hozzáférési lehetőség eljárási szabályait.

A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a pénztári kártya igénylésével a tag hozzájárul ahhoz, hogy a pénztári kártya elfogadója az általa kiállított, a 24/C. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő számlát közvetlenül, az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a pénztár részére küldje meg kiegyenlítés végett.

Ebben az esetben, amennyiben elektronikus számlát alkalmaznak, az Eszr. szerinti szerződést a pénztártag javára a pénztár köti meg, és az összesítőt a pénztár részére kell megküldeni. A pénztári kártya igénylésekor erre a tag figyelmét írásban fel kell hívni. A számla pénztárhoz való közvetlen továbbítása esetén biztosítani kell, hogy a pénztári kártya elfogadója a számlával azonos adattartalmú dokumentumot bocsásson a tag rendelkezésére.

A változások március 1-gyel lépnek hatályba.

/www.portfolio.hu/


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük