Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban

Vásárosnamény – A Bereg központja szerencsés településnek mondhatja magát, mivel nagyon sok híres művész, közismert személyiség a település szülötte. A legrangosabb kitüntetés és elismerés a településen a Vásárosnaményi Díszpolgára cím, melyet választási ciklusonként egyszer, illetve a „ VÁSÁROSNAMÉNYÉRT EMLÉKPLAKETT” – kitüntető díj, ,,A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” – kitüntető díj, illetve a „ VÁSÁROSNAMÉNY VÁROSÉRT- PRO URBE” – kitüntető díjak évente kerülnek adományozása.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508161562606231/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]

Vásárosnamény Város Önkormányzat többször módosított, a helyi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelete lehetőséget biztosít évről-évre mindazon vásárosnaményi polgárok és közösségeket elismerésben és kitüntetésben való részesítéséhez, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a Bereg szívének, Vásárosnaménynak fejlődéséhez, gyarapították szellemi és tárgyi értékeit.

Vásárosnamény Város Önkormányzata a helyi kitüntetésekről a Képviselő-testület által dönt, melynek értelmében tizenegy kitüntetés került kiosztásra a Művelődési Ház színháztermében.

A kitüntettek a következők:

Kokas Bálint

IMG_6287

Vásárosnamény Város Önkormányzata Kokas Bálintot a városi sportéletben kifejtett kimagasló tevékenységéért kapta, amellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ VÁSÁROSNAMÉNYÉRT EMLÉKPLAKETT” – kitüntető díjban részesítették.

Az egészséges életmód, a szabadidő hasznos eltöltésének egyik lehetősége a SPORT. A legfontosabb, hogy ezt időben, lehetőség szerint óvodás és kisiskolás korban kell elkezdeni, megalapozni. Ehhez az iskolai kereteken kívül hangsúlyos a sportegyesületekben végzett munka.

Kokas Bálint elnök úr, immár több, mint egy évtizede ennek szenteli idejének jelentős részét.
Vezeti és irányítja a DSE két szakosztályát: a labdarúgó és úszó szakosztályt. A minőségi munkára törekszik. Az elnökség tagjaival és a sportvezetőkkel, edzőkkel igyekszik megtalálni a TAO-s forrásokban rejlő lehetőségeket. Kiemeltnek tartja azt az elképzelést, hogy a város labdarúgó-csapataiban minél több helyi, környékbeli a DSE-ben nevelkedett focista vívja ki magának a helyet.

Kitartó, célratörő elnöki tevékenysége példaértékű és követendő: rendszerben gondolkodik. Megfelelő módon rotálja a szakembergárdát, felvállalja az ezzel kapcsolatos ütközéseket, mert csak így érheti el célját: az óvodás és kisiskolás tehetségek felkutatását, képességeik fejlesztését, a serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztály egyaránt saját nevelésű igazolt versenyzőkre történő felépítését.
Felismerte, hogy a Diáksport Egyesületnek nem elegendő egy szakosztállyal működnie, ezért elfogadtatta az elnökséggel, hogy létre kell hozni az Úszó szakosztályt is. Adott volt egy jó képességű gyermek csoport, a szakmai és a szülői háttér, s jó ideje Vásárosnamény nevét már az úszás kapcsán is sokan ismerik. Átlátta, hogy ennek záloga a szakmaiság és a minél sikeresebb versenyeztetés.
Vallja, hogy az eredményesség záloga az elvégzett munka.
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508311482591239/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]

elvalaszto2

Liptákné Juhász Anikó

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (5)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Liptákné Juhász Anikót a város turisztikai vonzerejének növelése érdekében nyújtott kimagasló tevékenységéért, amellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „VÁSÁROSNAMÉNYÉRT EMLÉKPLAKETT” – kitüntető díjban részesítették.

A településünkön 2001 óta működő Tourinform Iroda egész évben nyitva tart. Ennek az egyáltalán nem szokványos, Bereg megismerésében elsődleges irodának az arca ANIKÓ.
Az ide érkező turisták teljes körű, naprakész, átfogó turisztikai információkat kaphatnak szálláshelyekről, étkezési lehetőségekről, programokról. Az iroda vezetője lelkes szervező. Kollégáival együtt szívügyének tekinti a város és a térség minél szélesebb körben történő megismertetését. Hazai és lehetőség szerint külföldi turisztikai kiállításokon is megjelennek munkatársaival. Évek óta a Zoárd Napi Sokadalom és az Advent Vásárosnaményban rendezvények aktív szervezője, munkatársa, aki ötleteivel új színt, hangulatot visz a városi rendezvényekbe. Imázsfilm ötlet és megalkotása, arculati elemünknek, logónknak a BEREG SZÍVÉNEK a megálmodója.
Folyamatosan a megújulás, az új utak keresése a célja. Munkásságának elismeréseként településünk a városmarketing pályázaton hatszoros gyémánt díjat tudhat magáénak, illetve 2017-ben a Városmarketing Nagykövete cím is Vásárosnaményt illeti meg. Fontosnak tartja a kerékpár turizmus, a kerékpározás népszerűsítését, értékeink másokkal történő megismertetését. Ötletekből kifogyhatatlan: kollégáival együtt létrehozták a „Beregi Bringások” csapatát, akikkel minden hónap egyik vasárnapján két keréken fedezik fel a Bereg természeti szépségeit. Munkásságát 2015-ben a szakma az „Év Tourinformátora” díjjal ismerte el. Olyan ember, akit “CSAK” hagyni kell dolgozni…
Nyugodt szívvel kijelenthető, hogy városunk turisztikai élete a szívügye. Szakmaisága, felkészültsége nélkül nem értük volna el az elmúlt évek sikereit, munkássága nélkül a térség és a város is szegényebb lenne.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508344105921310/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Lőrinczné Mándi Katalin

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (9)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Lőrinczné Mándi Katalint kiváló emberi, szakmai értékei, eredményei, 40 év oktató-nevelő munkája során végzett kimagasló tevékenységéért, amellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ VÁSÁROSNAMÉNYÉRT EMLÉKPLAKETT” – kitüntető díjban részesítették.

Lőrinczné Mándi Katalin kiváló adottságokkal rendelkezik a pedagógiai munka végzésére. Igényesség, következetesség, tolerancia jellemzi. Kedvessége, rajongó gyermekszeretete sok elsős diáknak szárította fel könnyeit, segítette az iskolakezdést. Nagy szakértelemmel, gondossággal, türelemmel, odaadással vezeti be a kisiskolásokat a számok, a tudomány világába. Gyermekszeretete, munkához való hozzáállása, segítőkészsége példamutató. Olyan nevelő, aki átérzi mások gondját, igyekszik mindenkinek segíteni. Élen jár az új eljárások, módszerek bevezetésében is. Tanítványai rendszeresen és sikeresen vesznek részt megyei és országos versenyeken. A Diákönkormányzat vezetőjeként aktívan vesz részt szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában. A hagyományőrzést szívügynek tekinti. Kimagasló osztályfőnöki munkát végez. Szívesen vállal beosztásához szorosan nem kapcsolódó feladatot. A mérési csoport vezetője. Az iskola dekorálásában oroszlánrészt vállal. Nem múlhat el rendezvény, ünnepség jelenléte nélkül, azok szervezésében, lebonyolításában aktív szerepet vállal.
Nem csak a tantestületben közkedvelt, hanem a szülők között is népszerű. A gergelyiugornyai városrész lakói közül is bárki fordulhat hozzá segítségért. Ő a „MINDENKI TANÍTÓ NÉNIJE”.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508369639252090/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Dr. El-Ali Mahmoud

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (13)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Dr. El-Ali Mahmoud-ot a város lakossága egészsége érdekében kifejtett lelkiismeretes munkájáért, kiemelkedő szakmaiságáért, amellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „VÁSÁROSNAMÉNYÉRT EMLÉKPLAKETT” – kitüntető díjban részesítik.

Dr. El-Ali Mahmoud, „Mahmoud doktor”1988-ban szerezte orvosi diplomáját Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán.
1991. 09.01. napjától dolgozik a vásárosnaményi kórházban. Hamar belopta magát a város és a kistérség betegeinek szívébe, könnyen elfogadták, mert mindig igazi emberként foglalkozott velük.
Igen sokoldalúan képzett szakember, képes mindig megújulni, megtanulni a legmodernebb technikákat.
1994-ben traumatológiából szerzett szakvizsgát kitűnő eredménnyel. Érdekes és elgondolkodtató, hogy jelenleg Ő az egyetlen traumatológus a vásárosnaményi és a fehérgyarmati intézményekben.
1998-ban a sebészeti szakvizsgáját is kitűnő eredménnyel zárta.
2001-től adjunktusként, 2014-től pedig főorvosként dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi intézményében.
Teljes odaadással végzi gyógyító tevékenységét. Biztos, hogy itt a színházteremben is vannak olyanok, akik neki köszönhetően élvezhetik újra a mozgás örömét, az Ő keze által került a helyére egy-egy törött csontjuk, de lehet, hogy épp a cinkos mosolya enyhítette a pillanatnyi fájdalmukat.
Sokat tett és tesz a jövőben is azért, hogy kiemelkedő szakmai tudásával és gyógyító tevékenységével a beregi emberek egészségét óvja, vigyázza.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508381269250927/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Toldi Zoltán

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (18)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Toldi Zoltánt a város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért, oktató-nevelő munkájáért, amellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „VÁSÁROSNAMÉNYÉRT EMLÉKPLAKETT” – kitüntető díjban részesítették.

Toldi Zoltán tanár úr 1984 óta tagja a Vásárosnaményi II. Ferenc Gimnázium tantestületének. Biológia-kémia szakos tanárként e két tantárgy tanításán kívül azon munkálkodik, hogy egyre több diákkal szerettesse meg a természetet és annak megóvására nevelje őket. Nevéhez fűződik az iskolai Természetbarát Diákkör létrehozása, mely idén ünnepli megalapításának 33 évfordulóját. Az elmúlt évtizedekben ez a -már külföldön is méltán elismert- közösség az ő irányításával a határon túli testvériskolákkal számos közös rendezvény, vetélkedő részesévé vált. Bekapcsolódtak városi és beregi rendezvényekbe, több, évekig tartó hagyományteremtő rendezvénysorozatot indítottak el hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Toldi Zoltán lelkes szervezője a nyári táboroknak, nemzetközi vetélkedőknek, különféle szakmai programoknak, ezen kívül országszerte előadások megtartására is rendszeresen felkérik. Széles körben elismert szakember, aki a városi rendezvények aktív közreműködője, legyen az Autómentes Nap, Zoárd Napi Sokadalom, Víz Világnapja, Beregi Ünnepi Hét, és számos más olyan akció és pályázat, melynek ötletgazdája és elkötelezett megvalósítója. Időt, energiát nem kímélve dolgozik azon, hogy minél színvonalasabban valósuljanak meg városunk programjai. Szaktanárként óráit magas színvonalon tartja, sikeresen készíti diákjait természetvédelmi vetélkedőkre, szaktárgyi versenyekre, közép- és emelt szintű érettségire. Munkaközösség-vezetőként lelkiismeretesen irányítja munkaközösségének tagjait, precízen, példamutatóan végzi feladatait. Érettségi vizsgaelnökként, emelt szintű vizsgáztatóként, szakértőként felkészülten és nagy szakmai alázattal látja el feladatait. Lelkiismeretes munkájával, elismerésre méltó eredményeivel hozzájárul intézménye és városunk hírnevének öregbítéséhez.
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508394612582926/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Asztalosné Tajdi Éva

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (23)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Asztalosné Tajdi Évát eddigi életpályája során nyújtott kimagasló oktató-nevelő munkájáért, a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” – kitüntető díjban részesítették.

Asztalosné Tajdi Éva a Vásárosnaményi Eötvös József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.
35 évvel ezelőtt az egykori diák matematika-kémia szakos tanárként tért vissza Bereg szívébe, lakóhelye iskolájába.
Kimagasló szakmaisággal, fiatalos lendülettel, – ami azóta is töretlen – kezdte nevelő-oktató munkáját. Az elmúlt évtizedekben több száz tanulót vezetett a számok sokszor bonyolult világában, a kémiai folyamatok rejtelmeibe.
Nemcsak ismereteket nyújtott, hanem járható utat mutatott matematikai összefüggések, kémiai csodák felfedezéshez. Mindezt gyermekszeretettel, magas-fokú szakmai, módszertani gazdasággal és kulturáltsággal tette és teszi napjainkban is.
Nevelő-oktató munkájában fontosnak tartja a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítését.
A tehetséggondozás mindig a szívügye volt. Tanítványai az iskola, a város hírnevét öregbítették számos matematika és kémia versenyen, nemcsak résztvevőként, hanem számtalanszor dobogós helyezettként.
Közel három évtizeden át volt osztályfőnök. Gyermekek, szülők, pedagógusok nagyra értékelték közösségépítő, szervező, továbbtanulásra felkészítő munkáját.
A beregi térség pedagógusainak, pályakezdőknek szívesen nyújtott szakmai segítséget.
Kiváló szakmaiságát elismerve, négy éven keresztül kémia-szaktanácsadói feladatokat is ellátott a térségben.
Szakmai tudását, kompetenciáit továbbképzéseken fejlesztette, szakvizsgázott pedagógus.
Iskolájában munkatársai bizalmát élvezve lett a Közalkalmazott Tanács elnöke, majd öt éve intézményvezető helyettes.
Vezetői tevékenységét is az emberség, segítőkészség, empátia, tolerancia, precizitás jellemzi.
Munkatársai méltónak tartották arra, hogy már két alkalommal is megkapja az „Év tanára” kitüntetést.
Éva az iskolai programok lelkes szervezője, a városi rendezvények aktív segítője. A „Víz Világnapja alkalmából összeállított megemlékezésével többször emelte a városi rendezvények színvonalát.
Asztalosné Tajdi Éva nevelő-oktató munkáját, vezetői tevékenységét a hivatástudat, a munkája iránti felelősség és elkötelezettség hatja át.
Méltó a „Köz-szolgálatáért” kitüntetésre.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508410132581374/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]elvalaszto2

Baráth Tiborné

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (26)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Baráth Tibornét eddigi életpályája során nyújtott kimagasló oktató-nevelő munkájáért, a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” – kitüntető díjban részesítették.

Baráth Tiborné 1990 óta tagja a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tantestületének. Feladatait munkába állása óta magas színvonalon, a diákok és szüleik teljes megelégedésére végzi. Már munkába állása évében is nagy kihívás várt rá, hiszen az akkor induló első német nyelvi tagozatos osztály tanításával bízták meg. Sokat tett ezen osztálytípus népszerűsítéséért, melynek jelentősége azóta is töretlen.
A diákjaival közösen végzett munka meghozta a gyümölcsét, hiszen az akkori csoportból minden diák sikeresen teljesítette a középfokú nyelvvizsga követelményeit. Szaktanárként szinte minden évben kapott emelt óraszámú nyelvi csoportot, amelyekben szintén magas arányban szerezték meg diákjai a továbbtanuláshoz elengedhetetlenül fontos nyelvvizsga-bizonyítványt. Munkáját elismeri az a tény is, hogy egykori diákjai közül többen is tanítanak német nyelvet iskolánkban.
Szakmai fejlődését munkába állása óta fontosnak tartotta, több szakmai tanfolyamot is elvégzett, így nyelvvizsgáztatói, kétszintű érettségi vizsgáztatói emelt szinten is, valamint érettségi elnöki felkészítést.
Iskolájában, a Vásárosnaményi Gimnáziumban több éven át volt a diákönkormányzat segítő tanára, számos rendezvény sikeres, ötletes lebonyolítása, sőt újak meghonosítása fűződik nevéhez.
2002 óta intézményvezetői feladatokat lát el. Szerteágazó tevékenységének minden területén igyekszik magas színvonalon helytállni, munkafegyelme, lelkiismeretessége, pontossága példamutató. Szolgálatkész, szabadidejét sokszor feláldozza azért, hogy az elvállalt feladatokat maradéktalanul elvégezze.
Munkatársaival és diákjaival közvetlen, ugyanakkor kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot ápol, akik mindannyian elismerik tudását, elkötelezettségét, szakmaszeretetét.
Mindig lehet rá számítani, legyen szó szakmai munkáról, iskolai vagy városi rendezvények szervezéséről.
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508434389245615/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Fábián Gusztávné

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (29)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Fábián Gusztávnét eddigi életpályája során nyújtott kimagasló oktató-nevelő munkájáért, a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” – kitüntető díjban részesítették.

Fábián Gusztávné 1961 óta településünk aktív tagja, sok gyerek a mai napig hálás neki, hiszen hosszú éveken keresztül pedagógusként dolgozott. Később a Járási Hivatal tanulmányi felügyelője volt, majd iskolaigazgatóként munkálkodott a helyi iskolában nyugdíjazásáig. A nyugdíjas egyesület alapító tagja, kezdettől fogva sokat tett az egyesületért. Kultúrfelelősként a mai napig sokat dolgozik a színvonalas műsorok összeállításában, szervezésében, valamint a megvalósításában.
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508710322551355/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Tóth József

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (31)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Tóth Józsefet a városi sportéletben kifejtett több évtizedes kimagasló tevékenységéért, amellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” – kitüntető díjban részesítették.
Tóth József „Józsi bá” 13 éves korától csak Vásárosnaményban futballozott. 30 évig aktív focistaként művelte a világ legcsodálatosabb labdajátékát, majd több, mint 20 évig edzőként segítette a városunk sportéletét. Hosszú időn keresztül szervezte a körzeti labdarúgást. Igazi sportember, felkészült edző.
Az utóbbi 10 évben a Diáksport Egyesületnél különböző korosztályú focista palántákat tanított, edzett. Mindig egy dolog vezérelte játékosként is, és edzőként is: győztesként lejönni a pályáról. Játékosként kiemelkedő tudás, sportszerűség és játékintelligencia jellemezte. Edzőként a fair-play szellemében oktatta focistáit. Városunk felnőtt csapatát akkor sem hagyta cserben, amikor magasabb osztályba hívták! Tóth József 2017. júniusában befejezte edzői munkáját. Mondhatnánk, végleg szögre akasztotta a csukáját. Ugyanakkor hisszük: a sport és városa iránti szeretete soha nem szűnik meg. Sokáig láthatjuk még a korosztályos és a felnőtt focimeccseken, hallhatjuk elképzeléseit a labdarúgásról, mely családja mellett az ÉLETET jelenti számára.
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508716429217411/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Vezse GyulaÖnkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (34)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Vezse Gyulát a kimagasló közösségi munkájáért, a város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” – kitüntető díjban részesítették.

Gergelyiugornya egyik örökifja, aki nélkül hazatérése óta nem sok dolog történhet.
Vezse Gyula a gergelyiugornyai Faluház egyik megálmodója és létrehozója. Kitartás, csapatmunka és a múlt kiemelt tisztelete jellemzi.
Megírta Gergelyiugornya történetét, amit a helyi általános iskola 8. osztályos tanulói is megkaptak ajándékképpen ballagásuk alkalmából.

A református egyháznál presbiteri, gondnok helyettesi feladatot lát el. Szakmai tudásával segíti az egyház terveinek, pályázatainak és költségvetésének elkészítését, benyújtását. A helyi nyugdíjas klub egyik legtevékenyebb segítője, hajtómotorja. Körültekintő és alapos munkájának eredménye az is, hogy kidolgozott családfákat adományozott a Beregi Múzeum részére.

Mindig tele van ötletekkel, melyeket megoszt a nyugdíjas klub tagjaival és a közös munkálkodásuk eredménye, hogy alkotó és értékes közösség jött létre Gergelyiugornyán.
[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1508893462533041/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]
elvalaszto2

Badak Gyuláné

Önkormányzati elismerések, kitüntetések átadóünnepsége a Bereg szívében, Vásárosnaményban (38)

Vásárosnamény Város Önkormányzata Badak Gyulánét aktív életpályája során nyújtott kimagasló munkájáért, a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, mellyel hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez „ VÁSÁROSNAMÉNY VÁROSÉRT- PRO URBE” – kitüntető díjban részesítették.

Badak Gyuláné óvónői pályáját 1978-ban Nagyvarsányban kezdte, majd 1981-től Vásárosnaményban az önálló Óvodai Munkáltatói Egységben dolgozott. Fiatal pályakezdőként kiemelkedően, a gyermekek érdekeit mindig előtérbe helyezve végezte munkáját. Több alkalommal tartott bemutató foglalkozásokat. Fontos szerepet vállalt a zenei nevelésben, a Kodály módszer terjesztésében. Munkaközösség vezetőként felvállalta a kutató fejlesztő munkát, segítette munkatársait az újszerű nevelési módszerek gyakorlati megvalósításában. Szakszervezeti titkárként fontos szerepet vállalt az intézményt érintő döntések meghozatalában, a dolgozók érdek-képviseletében.
1992. augusztus 1-jén a nevelőtestület támogatásával az óvoda vezetőjének választották. Ezt követően 25 éven keresztül végezte vezetői munkáját az intézmény dolgozóinak és a város vezetésének megelégedettségére.
Kimagasló szakmai tudása, vezetői képességei, emberi értékei tették alkalmassá arra, hogy a több tagóvodából álló Játékország Óvodái és Bölcsödéje hatékonyan működhessen.
A változó társadalmi, szülői elvárásoknak, szakmai kihívásoknak maximálisan megfeleljen.

Személyes példájával, nagyfokú elkötelezettségével, erkölcsi magatartásával ösztönözte a dolgozóit a szakmai továbbfejlődésre, minőségi munkavégzésre. A nehéz körülmények között is törekedett a továbbképzési lehetőségek biztosítására, személyi, tárgyi feltételek megteremtésére.
Vezetői pályafutása során mindig nyitott volt a szakmai megújulásra, a korszerű és hatékony módszerek kipróbálására. Alkotó légkört teremtett, melyben egymást támogató, tiszteletben tartó, a kitűzött célokat együtt megvalósító közösséget hozott létre. Ezzel nagymértékben járult hozzá a pozitív intézményi arculat kialakításához.
Több éven keresztül meghatározó szerepet töltött be a Beregi Óvodák szakmai munkájának segítésében. Bázisintézmény vezetőjeként rendszeresen szervezett szakmai napokat. Ezeken a naményi óvodák munkájának bemutatása mellett, neves szakemberek meghívásával, (pl: Ranschburg Jenő, Bagdy Emőke és Boldizsár Ildikó), elméleti előadásokkal adott útmutatást az óvodapedagógusok mindennapi munkájához.

2007/2008 nevelési évben vállalta a kistérségi feladatok ellátását. A nevelési elvek összhangba hozásával, a felelősség és feladatok ésszerű megosztásával, a példaértékű emberi hozzáállásával teremtett egységet és vezette hatékonyan a Vásárosnaményi Játékország Óvodáit.
A szükséges változtatásokat, döntéseket körültekintően a közösség, de elsősorban a gyermekek érdekeinek előtérbe helyezésével hozta meg. Tisztában volt azzal, hogy a jövő nemzedékének nevelésében az óvodák dolgozóinak nagy a felelőssége. Egész pályafutása alatt azért dolgozott, hogy ennek érdekében maradéktalanul eleget tegyen. E páratlan és eredményes szakmai életút követendő példaként állt mindannyiunk előtt. Lelkiismeretes, önfeláldozó munkájáért sohasem várt elismerést. Elég volt számára a gyermekek mosolya, a dolgozók elégedettsége.

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/BeregiHirek/videos/1509015775854143/” width=”650″ height=”365″ onlyvideo=”1″]

[slideshow_deploy id=’130553′]

 

Vélemény, hozzászólás?