Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Nagy bejelentést tett a kormány – A háborús veszélyhelyzetre tekintettel, újra lehet nyugdíj mellett dolgozni


A közfeladatok folyamatos ellátásának biztosítása érdekében 2022. szeptember  1-jétől 2023. augusztus  31-éig nem szüneteltethető azon személy öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, átmeneti bányászjáradékának, illetve táncművészeti életjáradékának a folyósítása, aki a Magyar Közlöny listájának jogviszonyában áll. A háborús veszélyhelyzetre tekintettel egy évig nem kell alkalmazni azt a szabályt, amely szerint szüneteltetik a nyugdíjfizetést, ha a nyugdíjas keresete az adott évben meghaladja a minimálbér 18-szorosát. A jogviszonyra irányadó jogszabályban foglaltaktól eltérően a kormány hozzájárulása, illetve engedélye nélkül foglalkoztatható az említett időszakban az a személy, aki az  öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az  öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, feltéve, hogy a  jogviszonyra irányadó jogszabály a  nyugdíjasként történő foglalkoztatást lehetővé teszi.

– közalkalmazotti jogviszonyban;
– egészségügyi szolgálati jogviszonyban;
– rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban;
– honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban;
– kormányzati szolgálati jogviszonyban;
– adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban;
– politikai szolgálati jogviszonyban;
– biztosi jogviszonyban;
– köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban;
– bírói szolgálati viszonyban;
– igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban;
– ügyészségi szolgálati viszonyban;
– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
– hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati viszonyban állnak.

A rendeletet a kormány a háborús helyzetre hivatkozva hozta, és az „a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti”.

Ehhez kapcsolódik egy – a veszélyhelyzetre nem hivatkozó – kormányhatározat, amely szerint a kormány véleményének kikérése nélkül foglalkoztathatóak szeptember 1-jétől egy évig a szociális, gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve köznevelési vagy szakképző intézményben mindazok, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték és a teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték. Ezt azért szabályozták külön, mert az e területeken kívül foglalkoztatottakra egyébként egy másik rendelet szerint akkor sem vonatkozik a nyugdíj-szüneteltetés alóli felmentés, ha a felsorolt jogviszonyok valamelyikében dolgoznak.

Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.

Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.

Ez a cikk a Net Média Zrt. tulajdona. Minden jog fenntartva.