Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Közeleg az iskolakezdés – Fontos közleményt kaptak a szülők és a gyerekek Pintér Sándortól


A 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. és utolsó tanítási napja 2023. június 15. – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent, a tanítás rendjéről szóló jogszabályból, amelyet most először a már közoktatást felügyelő belügyminiszter adott ki.

Fotó MTI

A rendelet szerint tanítási napok száma általában 183 nap, a nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 179, gimnáziumban és szakiskolában 180 nap. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2023. május 4., a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31.

AZ ELSŐ FÉLÉV 2023. JANUÁR 20-IG TART.

A szünetekre pedig a következő érvényes:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28., a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5., a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12.

Az érettségi vizsgák időpontja: írásbeli 2022. október 14-27. és 2023. május 5-26.; emelt szintű szóbeli 2022. november 10-14. és 2023. június 7-14., középszintű szóbeli 2022. november 21-25. és 2023. június 19-30.

A rendelet alapján a BM számol esetleges zavarokkal is, hiszen “a tanítási  év lezárásának, a  tanuló minősítésének, a  magasabb  évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (3)  bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni.”

AZ ISKOLA INDOKOLT ESETBEN GONDOSKODIK AZ ELMARADT TANANYAG 2023/2024. TANÍTÁSI ÉVBEN TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁSÁRÓL.

Továbbá rendelkeznek arról is, ha az  iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az  iskola működtetése nem lehetséges, az  iskola igazgatójának jelzése alapján a  köznevelésért felelős miniszter az  érintett iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el.