Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Mutasd a neved – Érdekességek a vásárosnaményi nevek és elnevezések birodalmából


Varga János etnográfus, múzeumigazgató az „… utónevet nem kapott fiú” című előadásában a korabeli állami anyakönyvekből kiolvasható információkról beszélt a közönségnek. Elmondta, hogy ezek a hivatalos dokumentumok milyen fontos forrásanyagot jelentenek a néprajztudomány, a történeti kutatások, a nyelvészet és egyéb tudományágak számára.

Szemléletes (és kivetített) példákkal illusztrálta, hogy az anyakönyvi bejegyzések alapján megismerhetjük egy-egy adott településen élők foglalkozását, és hogy ebből következtetéseket tudunk levonni az akkori gazdasági-társadalmi viszonyokra is. Ugyanígy arról is képet kapunk, hogy mely felekezethez és etnikumhoz tartozók lakták azt a községet, várost. A bejegyzett adatok kirajzolják a településrészek, környező tanyák neveit, az utcanévváltozásokat is. Fontos megállapításokat tehetünk az anyakönyvek segítségével arról, hogy például hány éves korban házasodtak, szültek, vagy hunytak el az akkori közösség tagjai.

Külön kitért – megrázó példákkal – a halálos betegségekre, a világháborús pusztítás és más tragikus események áldozataira is. Az előadás egyik fontos gondolata volt, hogy az anyakönyvek lapjain sorakozó írásos emlékek elsősorban nem száraz tényanyagot kínálnak az utókornak, nem statisztikai adathalmazokat nyújtanak a kutatóknak, hanem emberi sorsokat, konkrét személyeket rajzolnak elénk. Hozzájuk – őseinkhez – pedig az érzelmek kizárásával nem juthatunk közel.

A teljes előadást, itt tekitheti meg: