Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Maradt egy kiskapu a szilveszteri tűzijátékozásra

A kormány ugyan megtiltotta a szilveszteri petárdázást, de a rendelet úgy értelmezhető, hogy magánterületen szabad a pirotechnikai eszközök használata.

Magyar Közlönyben megjelent rendelet kiemeli, hogy a korábban a december 28-31. közti időtartamra kiadott tűzijáték árusítási engedély idén nem jogosít árusításra.

Egy másik új szabály eltiltja a nagykorú személyeket attól, hogy december 28-31. között, közepes kockázatú pirotechnikai eszközöket vásároljanak, illetve december 31-én 18 órától január elsején reggel 6 óráig ilyet használjanak.

Az alacsony kockázatú és alacsony zajszintű pirotechnikai termékek viszont december 28-án 18 óra és január elseje reggel 6 óra között csak a közúti és gyalogos közlekedésre (út, járda, híd), kikapcsolódásra, szórakozásra, sporttevékenységre, szabadidő eltöltésére szolgáló területen nem használhatók fel. Ebből az következik, hogy magánterületen szabad ezek használata ebben az időszakban.

Ugyan tilos lesz idén az árusítás, de a hatályos jogszabályok szerint 1 kilogrammig egész évben tárolhatók bizonyos pirotechnikai eszközök, a 2. osztályba tartozó tűzijáték – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, tárolásához és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználásához nem kell engedély. Azok magánterületen fellőhetők lesznek. Ha csak a kormány nem egyértelműsíti a rendeletet.

A pirotechnikai eszközök tárolására és használatára vonatkozó szabályokat korábban a rendőrség foglalta össze.

Magánszemély petárdát továbbra sem birtokolhat, illetve nem működtethet el.

Az új jogszabály a pirotechnikai termékeket veszélyességük szerint négy kategóriába sorolja. Ezek szerint a harmadik és negyedik halmazba eső tűzijátékokat csak korlátozva vagy egyáltalán nem szabad használni.

A pirotechnikai termékeket csak legális árusítóhelyeken szabad megvásárolni, használatukat illetően körültekintően kell eljárni. A tűzijátékok komoly égési sérüléseket, roncsolásokat is okozhatnak.

A pirotechnikai tevékenység nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti az emberek és állatok életét, testi épségét, egészségét; az emberek vagyonát, a természeti és az épített környezetet, illetve nem sértheti a tűzvédelmi szabályokat. Pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén a rendőrség intézkedik a jogosulatlan birtoklás és felhasználás megakadályozására. A szabadon birtokolható pirotechnikai termékek kivételével a talált pirotechnikai terméket haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrségnek

Továbbra sem kell engedély egész évben a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, tárolásához, a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználáshoz 1 kg nettó tömegig. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Már nem kell engedély egész évben a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, tárolásához és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználásához 1 kg nettó tömegig. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

Nagykorú személy a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket december 28-a és 31-e között megvásárolhatja, tárolhatja, birtokolhatja 3 kg nettó hatóanyag-tartalomig és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 01-én 06 óráig felhasználhatja. A fel nem használt vagy hibás 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 05-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A termék január 05-ig történő visszaszállításával, valamint a forgalmazó általi visszavételével kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el.

Magánszemély petárdát továbbra sem birtokolhat, illetve nem működtethet el.

Minden pirotechnikai termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni. A termék felirata tartalmazza többek között a gyártó nevét és címét, a pirotechnikai termék nevét, pirotechnikai osztályba sorolását, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, baleset és egészségvédelmi figyelmeztetést.

Az állampolgárok pirotechnikai terméket csak hatósági engedéllyel rendelkező, legális árusító helyen vásároljanak. A legális forgalmazási helyeken szakképzett pirotechnikus dolgozik, aki felvilágosítást is adhat a termék használatáról.

Az illegális árusoktól vásárolt termékek minősége nem ellenőrzött, a termékekről a magyar nyelvű használati útmutató általában hiányzik, ezért az elműködtetésük balesetet is okozhat.

Megyénkben 32 helyszínen (tavaly 29 helyszínen) – általában a nagy forgalmú bevásárló központok közelében – engedélyezett a rendőr-főkapitányság év végi tárolást és forgalmazást, ideiglenesen elhelyezett konténerekben.

Magánszemélyek által szabadon felhasználható és tárolható pirotechnikai termékek más tűzveszélyes anyagokkal együtt nem tárolhatók, lakásban a pirotechnikai termékeket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani. Tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni tilos, a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem szabad. A pirotechnikai termékeket a használati útmutatónak megfelelően szabad felhasználni, csak zárt csomagolásban szállíthatók. Egy lakóegységen belül összesen csak egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szankcionálja a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos szabálysértések elkövetését. Aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik. A szabálysértés miatt a rendőrség mellett közterület-felügyelő és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője is szabhat ki helyszíni bírságot.

A rendőrség az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordít az engedély nélkül forgalmazók (pld. piacokon, vásárcsarnokok területén gépkocsiból árusítók) kiszűrésére.