Közösen lépnek fel a vásárosnaményi kábítószer-problémák elleni harcban

Vásárosnamény – A Bereg szívében megalakult a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, jelenleg 7 taggal, a területen dolgozó számos gyermek és Ifjúsági szakemberrel, de természetesen az önkormányzati oldal is jelen van a fórumban. A Vásárosnaményi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum fő célja, hogy hatékonyabb kommunikáció és együttműködés legyen a szakemberek között, elsősorban az egészségfejlesztés és a kábítószer megelőzés területén.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekszik, továbbá arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a vásárosnaményi, valamint a térségi szinten zajló kábítószer fogyasztást megelőző tevékenységeket. Célja e mellett a párbeszéd kezdeményezése, illetve annak erősítése a kábítószerügyben érdekelt és felelősséget viselő felek között.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kiemelt feladata továbbá, a térségi stratégia elkészítése a drogprobléma kezelésére vonatkozóan. Tevékenységét pedig a Nemzeti Stratégia a kábítószerprobléma visszaszorítására című dokumentummal összhangban, annak nyomán kidolgozott helyi stratégia alapján végzi tanácsadó és egyeztető fórumként.

Az alakuló ülésen megválasztották a tisztségviselőket is, így a társelnök Szalainé Bíró Katalin alpolgármester asszony, a szakmai elnök Gönzci Győrgy, míg a titkár Szabóné Széles Erzsébet lett. Elfogadták továbbá a fórum SZMSZ-ét és éves munkatervét is, valamint tisztázták a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szerepét, hatékony működés feltételeit, eszközeit, továbblépés lehetőségeit.

Az alakuló ülést követően a szervezet társelnökét, Szalainé Bíró Katalin alpolgármestert kérdeztük.

A városban és a környezetünkben működő szervezetek részvételével, amelynek célja az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégiának az elveit igyekezzünk a városban és környezetünkben is megvalósítani. Elsőként prevenciós tevékenységekkel, a kábítószer fogyasztást megakadályozni. Lehetőségeinkhez mérten a bajba jutottakat, a szenvedélybetegeket tájékoztatni és azokhoz a szervezetekhez mutató utakat  számukra megvilágítani, amellyel a segítséget elérhetik.

 – ismertette a fórom célját a társelnök.

Szeretnénk egyeztetni, koordinálni a prevenciós tevékenységet és mi önmagunkban is szeretnénk olyan rendezvényeket létrehozni, illetve a város által szervezett programokon részt venni, ahol elérjük a a fiatalokat. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban képviselteti magát a járás, a NÉBIH, a Védőnői Szolgálat, a BEREGTÖT KFI szervezete révén, a rendőrség nagyon hatásosan és hatékonyan vesz részt benne, valamint a Tankerületi Központ és maga az Önkormányzat is.

Az alakuló fórum menetére is kitért, mint mondta 

A Fórum alkuló ülésén elfogadtuk az SZMSZ-ünket, illetve a munkatervet is kialakítottuk és létrehoztuk. Minden hónapban szervezünk olyan programokat, amelyek azt eredményezik,, hogy az általános iskolákban, középiskolákban prevenciós előadásokat tartunk, szakemberek részvételével.  Zoárd-napi rendezvényeken is jelen vagyunk. Ezen prevenciós előadásokkal mindenképpen a figyelemfelhívás a célunk, megelőzni a kábítószer fogyasztást.

 – zárta gondolatait Szalainé Bíró Katalin.