Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Jelentős változás jön a mobilpiacon – Több népszerű díjcsomag is megszűnik hazánkban


A magyar távközlési piacon is teljesen el fognak tűnni az úgynevezett zero rate adatopciók vagy kiegészítő szolgáltatások, melyek jellemzően a mobilszolgáltatók kínálatában voltak megtalálhatók, illetve találhatók meg jelenleg is – írja a hwsw.hu.

dén is közzétette a nyílt internet aktuális helyzetére vonatkozó jelentését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), mely egyaránt foglalkozik a végfelhasználói jogok hazai korlátozásával, az internetszolgáltatási csomagok teljesítményével és más, a hatályos szabályozásban szereplő szolgáltatói kötelezettségek betartásának ellenőrzésével.

A szakhatóság – akárcsak a megelőző években – a piaci folyamatok figyelemmel kísérése érdekében ellenőrizte a szolgáltatók honlapjait és reklámjait, szúrópróba-szerűen megvizsgálta a nyílt internet érvényesülése szempontjából a legnagyobb előfizetői számmal rendelkező mobil- és vezetékes internet-hozzáférési szolgáltatók Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF”), illetve azok módosításait, továbbá eljárt a tudomására jutott konkrét esetekben is.

A jelentés külön fejezetben foglalkozik az úgynevezett nullás díjszabású, vagy zero rate csomagokkal, melyek alkalmazhatóságával kapcsolatban éppen az elmúlt hetekben adott ki új iránymutatást az uniós szakhatóságokat tömörítő BEREC.

Az NMHH a jelentésben emlékeztet, hogy az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EU Bíróság) 2021. szeptember 2-án három nagy jelentőségű ítéletet hozott nyílt internet témakörben, melyek alapvetően változtatták meg a nullás díjszabású ajánlatokkal kapcsolatos jogértelmezést. Az EU Bíróság ítéletei egyértelművé tették, hogy azok a nullás díjszabású tarifaopciók, amelyek a különféle tartalmakhoz, alkalmazásokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmak között üzleti döntés alapján tesznek különbséget, önmagukban összeegyeztethetetlenek a nyílt internetről szóló rendeletben foglalt, a forgalom egyenlő kezelésére vonatkozó kötelezettséggel.

Az ítéletek tartalmazzák, hogy az EU rendelet az internet-hozzáférési szolgáltatók számára a forgalom tekintetében hátrányos megkülönböztetéstől, korlátozástól vagy beavatkozástól mentes egyenlő bánásmód általános kötelezettségét írja elő, amelytől semmilyen esetben sem lehet az e szolgáltatók által alkalmazott kereskedelmi gyakorlatok vagy a végfelhasználókkal kötött megállapodások útján eltérni. A Bíróság hozzátette, hogy a szolgáltatók által alkalmazható forgalomszabályozási intézkedéseknek a szolgáltatásnak a forgalom meghatározott kategóriái esetében elvárt műszaki minőségére vonatkozó, objektíven különböző követelményeken kell alapulnia, nem pedig kereskedelmi megfontolásokon.

A magyar szakhatóság már a BEREC ajánlás közzététele előtt, 2021 decemberében felhívta az érintett szolgáltatók figyelmét a bírósági ítéletek tartalmára és következtetéseire, és egyúttal kérte, hogy a szolgáltatók azt szem előtt tartva alakítsák ki a 2022. évi ajánlataikat.

A beszámolóból kiderül, hogy az NMHH ezt követően 2022. tavaszán újabb levélben kereste meg a szolgáltatókat és információt kért arra vonatkozóan, hogy terveznek-e bevezetni nullás díjszabású tarifaopciót tartalmazó ajánlatot, elvégezték-e az általuk kínált ajánlatok felülvizsgálatát, és milyen lépéseket tettek annak érdekében, hogy az ajánlataik megfeleljenek az EU Bíróság döntései által kijelölt új iránynak. Nyilatkoztatta továbbá a Hatóság a szolgáltatókat arról is, hogy milyen lépéseket terveznek tenni a már megkötött, nullás díjszabást tartalmazó előfizetői szerződésekkel kapcsolatban. Az NMHH jelezte a szolgáltatóknak, hogy a BEREC vonatkozó iránymutatásait továbbra is a lehető legteljesebb mértékben figyelembe fogja venni, és szükség esetén hivatalból fel fog lépni az elektronikus hírközlési szabályok érvényesülése érdekében.

A szolgáltatók válaszai alapján a mobilinternet-hozzáférési piac szerepelőinek nagy része kínált nullás díjszabást is tartalmazó díjcsomagot, vagy kiegészítő opciót 2022. tavaszán.

A szolgáltatók jelezték, hogy az EU Bíróság döntését követően új nullás díjszabású ajánlattal már nem fognak a piacra lépni, azonban a jelenleg aktuális ajánlatok kivezetésére és a már megkötött előfizetői szerződések sorsának rendezésére megfelelő átmeneti időre van szükségük.

A hatóság hozzáteszi, a júniusban kiadott új BEREC-jogértelmezést követően az NMHH hatósági eszközökkel is fel fog lépni az EU rendeletnek meg nem felelő nullás díjszabású ajánlatok piacról kivezetése érdekében, eközben pedig folytatja az egyeztetéseket is a mobilinternet-hozzáférési szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a kivezetés a piacon a lehető legkisebb torzulást okozza.