Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Bekeményít a hatóság – Nagy váltózás jön a dohányboltokban: így alakulnak át az üzletek


Vasárnaptól lép életbe a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés szabályairól szóló rendelet, amely a korábbi szabályozást módosítja . írja a blikk.

A jövőben a dohány-kiskereskedők mellett a dohánytermék-nagykereskedőket, valamint a dohány-kiskereskedelmi ellátókat is az új szabályok szerint ellenőrzi a hatóság.

Az engedélyezési eljáráshoz az új határidőtől kezdve a kérelemben csatolni kell:

  • a koncessziós szerződést;
  • a dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot (különösen bérleti szerződést vagy annak kivonatát, tulajdoni lapot) vagy használati jogot engedő, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot;
  • a dohánybolt vagy elkülönített hely legalább kézzel rajzolt alaprajzát;
  • az engedélyezésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot;
  • gazdasági társaság esetén a létesítő okiratot;
  • a NAV – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását.

Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 évben a kérelmezővel szemben az állami adó- és vámhatóság végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó vámigazgatási- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mulasztási bírságot nem szabott ki. A kérelmezőnek nem lehet 30 napon túli lejáratú, az állami adó- és vámhatóság által behajtandó köztartozása vagy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott adótartozása.

A kérelem benyújtásától számított 30 napnál nem régebb igazolás kell a székhely, lakóhely szerint illetékes települési önkormányzattól is arról, hogy az előző 5 évben a kérelmezővel szemben végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó mértékű adóbírságot vagy 200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot nem szabtak ki.

Módosulnak a trafikokra vonatkozó szabályok is. Az új rendelet szerint a dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha a dohánybolt bejárata más üzlet üzlethelyiségébe való belépés nélkül kültérről, szabad ég alól közelíthető meg.

A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja, ha az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott.

Főszabályként új dohányboltot nem lehet nyitni, működtetni már működő dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül, de ezt felülírhatja néhány kivétel. Így például az,

  • ha a régebbi dohányboltosok teljes bizonyító erejű magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárulnak ehhez,
  • a dohánybolt a működési helyét ideiglenes jelleggel kényszerül megváltoztatni,
  • az ideiglenes kiköltözés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, azt indokolt esetben, alkalmanként legfeljebb 6 hónappal lehet meghosszabbítani.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése a kiskereskedőnek a koncessziós jogosultság időtartama alatt összesen legfeljebb 6 hónapra engedélyezhető. A szüneteltetés a koncessziós szerződés időtartamát nem hosszabbítja meg, és nem mentesít a koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól.

Az új szabály részletezi a hatósági ellenőrzés típusait, módját, például azt is, hogy a dohánytermék-nagykereskedők kivételével, az ellenőrök próbavásárlást miként végezhetnek.

/www.blikk.hu/