Közzétette - Kategória - Egyéb

A nyugdíjasok egy része kivételes emelést kaphat, íme a feltételek


Van lehetőség az alacsony összegű nyugellátások összegének kivételes méltányosságból történő emelésére. Molnárné Balogh Márta tb-szakértő felvázolta a lehetőségeket – írja a napi.hu.

Fotó: Getty Images

Sokféle okból lehet alacsony összegű egy nyugellátás. Egyik ilyen ok lehet a rövid szolgálati idő, mivel a szolgálati idő hossza jelentős hatással van a nyugdíj összegére. Másik ok lehet a nyugdíj alapjául szolgáló kereset nagyságrendje – olvasható az adó.hu portálon. Az sem közömbös a nyugdíj összegénél, hogy mikor történt a nyugdíjba vonulás, mert az adott évben alkalmazandó, esetlegesen alacsony valorizációs szorzószámok, – azaz a korábbi évek kereseteit a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez szintre hozó, igazító számok – is meghatározó hatással vannak az ellátás összegére. Amennyiben ezek a körülmények fennállnak, bizony nem túl magas lehet a nyugdíj összege. Jó tudni, hogy lehetőség van az alacsony összegű nyugellátások összegének kivételes méltányosságból történő emelésére, amely a következők szerint történhet.

Kérelemre kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 90 ezer forintot. A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt évnél, nő harminc évnél hosszabb szolgálati idővel), a 70 éven felüli személyeket, továbbá aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelt, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben. A kérelem benyújtásánál a kérelmezőnek figyelemmel kell lenni arra, hogy a fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra kerüljenek.

A kivételes nyugellátás-emelés három évenként lehetséges.

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított három év még nem telt el.

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, azaz 2022-ben 2 850 forint, legfeljebb a nyugdíj minimum 25 százaléka, azaz 7 125 forint.

Segítség nehéz élethelyzetben: a nyugdíjas részére adható egyszeri segély

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

  • a 80 000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
  • a 90 000 forintot a fent nem említett esetben.

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető. Az egyszeri segély összege legalább 15 000 forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese, azaz 2022-ben 42 750 forint.

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a megyei, fővárosi kormányhivatalhoz.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmet megalapozó dokumentumokat (pl. gyógyszerköltségekre vonatkozó igazolások) is.

A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető, azaz az ügyfélkapun keresztül, ha az érintett személy rendelkezik az ennek használatához szükséges azonosító kóddal.

További részletek az adó.hu-n.