Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Trianon emlékmű – Készülőben Vásárosnamény legújabb ékessége


Vásárosnamény – 2020. június 4-én van a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója. A trianoni békediktátum következtében az elmúlt száz évben a magyarság nem az összeomlásról, hanem az élni akarásáról, az újrakezdési képességéről és az alkalmazkodni tudásáról tett tanúbizonyságot. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt sújtott és sújt napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül. Trianon azóta is a magyar nemzet örökös gyásznapja. A magyar Országgyűlés ezért a 18/2019. (VI. 18.) OGY határozattal “a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordulójára emlékezve” 2020. évet a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította. A trianoni békediktátum aláírásának centenáriumi évfordulója előtt, Vásárosnamény Város Önkormányzata emlékművel tiszteleg majd. A Rákóczi parkban elhelyezésre kerülő monumentális emlékmű, a vásárosnaményi ifj. Schmith Sándor fafaragó keze munkáját dicséri. Az alkotó kérdésünkre elmondta, hogy a tölgyfából készült emlékmű méreteit tekintve három és fél méter magas és két méter széles lesz. Öt fejfa került kifaragásra, mely az országtól elcsatolt öt területet jelképezi, azaz 
– Erdélyt (azaz ún. Partiumot, valamint a Bánság keleti részét, az Alföld egy részét).
– Felvidéket, a Csallóközt és Kárpátalját.
– A Szerémséget, Bácskát és a Bánság nyugati részét, valamint a Muraközt.
– A Felsőőrvidéket.
– A Szepes és Árva megyéből kb. 500 km2 területet.

Az emlékmű előkészítése a tegnapi nap folyamán kezdődött, ahol az alapzat előkészítését, a tereprendezést, valamint megásását követően a talapzat betonnal való kiöntésére került sor. Végül az emlékművet tartó vasszerkezet elhelyezésére, melyben az alkotó is tevékenyen részt vett. Az emlékmű június 4-én, ünnepélyes keretek közt és természetesen megfelelő óvintézkedések betartása mellett kerül majd átadásra.