Közzétette - Kategória - Egyéb, Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Terítéken a vásárosnaményi út- és járdaépítések, elkerülő út, körforgalom, idősek támogatása, kábítószer visszaszorítása

Vásárosnamény – Vásárosnamény jövőjét szervesen érintő, számos fontos döntés született Vásárosnamény Képviselő-testületének decemberi, rendes ülésén. A huszonegy pontból álló ülés kiemelt témái között az időskorúak egyszeri támogatása, a Kábítószerellenes Egyeztető Fórum megalapításáról, az Eötvös-kúria és környezetének rekonstrukciójáról, valamint Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése szerepelt – tájékoztatta szerkesztőségünket Filep Sándor polgármester.

Az ülésen emellett beszámolót tartottak a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, megszavazták a köztisztviselői illetmény alap emelését, mely idén 55.200 forintra növekedett, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szóló rendelet módosítására. Elfogadták továbbá a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót, a képviselő-testület 2020. évi munkatervét, melynek értelmében tizenegy testületi ülés tartanak majd, augusztusi szünet mellett. Egyhangúan megszavazták emellett a Vásárosnaményi Roma Önkormányzat által benyújtott, 500.000 forint többlettámogatást igényelt többlettámogatást, melyből minden rászoruló család 2000 forint értékű karácsonyi csomagot kap majd.

Nagy hangsúlyt kapott továbbá a várost érintő kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében most megalapításra kerülő Kábítószerügyi Egyeztető Fórum(röviden KEF) megalapításáról. A több szervezetet magába tömörítő fórum alapítói között Vásárosnamény Város Önkormányzata, a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, a Vásárosnaményi Egészségfejlesztési Iroda, a BEREGTÖT Kistérségi Fejlesztési Iroda, a Kisvárdai Tankerületi Központ szerepel. Céljuk, hogy a városban egyre nagyobb mértéket öltő kábítószer probléma megoldása, visszaszorítása és ezen feladatok szervezett koordinálása.

Az ülésen továbbá döntöttek a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú ,,Vásárosnamény egyes külterületi útjainak infrastrukturális fejlesztése,, című pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet megelőlegezésére. Az előterjesztés értelmében az önkormányzat által sikeresen megnyert pályázat megvalósításához 29.598.864 forint megelőlegezésre van szükség, melyet  a projekt lezárta után a Magyar Állam Kincstár visszautal az önkormányzat részére. A pályázatban több külterületi út infrastrukturális fejlesztése valósul majd meg, ahol a város minden kerületében útfelújítások kerülhetnek kivitelezésre.

További fejlesztések kivitelezéséről is döntöttek a városatyák, hiszen a TOP-2.1.2.15-SB1-2016-0002 azonosítószámú ,, A vásárosnaményi Eötvös-kúria és  környezetének rekonstrukciója-útfelújítás és gyalogút építése,, című projekt közbeszerzési eljárásának döntése is megszületett. Ennek értelmében a kivitelezés megkezdődhet, hiszen két beadott pályázat elbírálását követően, a B. ÉP. SZOLG. Kft. elkezdheti a rekonstrukciót. A kivitelezés során az Eötvös-kúria és környezete, valamint az Eötvös utca teljes szélességében megújul majd. Az ülésen továbbá önkormányzati üzlethelyiségek bérbeadásáról is döntöttek, majd az egyebekben a város központjában kiépítésre kerülő körforgalomról és gyalogos átkelőhely kivitelezéséről folytattak eszmecserét a képviselők, a polgármesterrel közösen.