Szakács munkatársat keres a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ

Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ


Óvoda Konyha

SZAKÁCS munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

ételek elkészítése higiéniai és konyhatechnológiai, takarítási (HCCP) szabályok betartása és betartatása, konyhai kisegítők munkájának irányítása, összehangolása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Szakmunkásképző intézet, Szakács végzettség,

•         élelmezési alapismeretek – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         konyhai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         bűntetlen előélet

•         magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

•         önálló munkavégzés,

•         rugalmasság,

•         megbízhatóság,

•         terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz Edina nyújt, a 06-45-570-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226/2019. szü , valamint a munkakör megnevezését: SZAKÁCS.

Elektronikus úton Koncz Edina részére a koncz.edina@vasarosnameny.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Koncz Edina, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasarosnameny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.