Közzétette - Kategória - Gergelyiugornya, Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek, Vitka

Pályázat a VITKA Városüzemeltetési, Szolgáltató, Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére


állás

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltakra tekintettel nyilvános pályázatot hirdet a VITKA Városüzemeltetési, Szolgáltató, Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyének 5 éves, határozott időre történő betöltésére.

A Képviselő-testület által alapított nonprofit korlátolt felelősségű társaság célja és feladata elsősorban a Szilva Wellness- és termálfürdő üzemeltetése, városüzemeltetési feladatok ellátása valamint részben Vásárosnamény város közterületeinek, parkjainak fenntartása, a természeti környezet védelme, valamint az életminőség javítása az egészségesebb életmódra nevelés érdekében.

1)      Az ügyvezető feladatai különösen:

–          a társaság alapító okiratában, a hatályos jogszabályoknak, valamint Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött megállapodásban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,

–          a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,

–          a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,

–          a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése,

–          pénzügyi, gazdasági tervezés.

2)      Az ügyvezető jogállása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint 5 éves határozott idejű vezetői megbízás, vagy a Munka Törvénykönyve szabályai szerint ugyanilyen időtartamú határozott idejű munkaviszony létesítése.

3)      A munkakör betöltésének feltételei:

–          Szakirányú középfokú végzettség (műszaki, közgazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari, agrármérnök),

–          büntetlen előélet,

–          cselekvőképesség,

–          az előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen töltött 2 éves gyakorlat.

A munkakör betöltésének elbírálásánál előnyt jelent a jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség, hasonló területen eltöltött vezetői gyakorlat.

Az elbírálásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelent hosszabb szakmai gyakorlat, tapasztalat, valamint legalább egy világnyelv (angol, német vagy orosz) ismerete, társalgási szintű használata.

4)      A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

–          a szakmai önéletrajzot,

–          a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

–          az iskolai végzettséget igazoló okirat eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát, valamint a vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolását,

–          a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes működtetésére vonatkozó szakmai és gazdálkodási koncepcióját, programját, üzleti tervét,

–          nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

–          nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,

–          a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

5)                  Bérezés és egyéb juttatások az önkormányzat Javadalmazási és Közzétételi Szabályzata szerint történik.

      Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2016. április1.

6)      A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, ajánlott postai küldeményként „Vitka Kft. ügyvezetői pályázata”jeligével ellátva lehet benyújtani Vásárosnamény Város Polgármestere részére (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. sz.), a pályázati felhívásnak a „Kelet-Magyarország” c. napilapban történő megjelenéstől számított 10 naptári napon belül.

7)      A pályázat elbírálása:

A pályázatot Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a benyújtást követő első testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Vásárosnamény Város Polgármesterétől szerezhetők be (4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. Tel/fax.: (45) 470-022/171, vagy e-mail:polgarmester@vasarosnameny.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók a társaságot megismerhessék.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük