Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Megható, emlékezetes ballagás a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskolában


Vásárosnamény – A város egyik legpatinásabb oktatási intézményének fennállása során idén először történt az meg, hogy nem a megszokott formában zajlott le a ballagás. A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola vezetése mindenképpen szerette volna azt, hogy méltó módon köszönjön el az intézmény a végzősöktől. Szombaton délelőtt kilenc órától két csoportban és zárt körben, az iskola falain belül tartották meg a ballagást.

Különleges búcsú volt ez az Alma Matertől. Március 14-e óta nem járt diák a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és A.M.I patinás folyosóin.  A járvány új helyzetet teremtett, a végzős diákok ballagása a szeretett épületéből és tanáraiktól. Az előző nap, a hetedik évfolyamos diákok és szülők által feldíszített tantermek várták reggel a ballagókat. A különleges alkalom okán az iskola vezetője, Szabó Zoltán levetített videófilm keretében, míg osztályfőnökeik szívszorító beszédekkel búcsúztak a ballagóktól. Egy régi hagyományt azonban a járványügyi helyzet sem írhatott felül azaz, hogy a legkiválóbb diákok idén is iskolai díjakat kapjanak. Az iskolának számos megyei és országos elismerést hozó diákok mellett, a nyolc év alatt legjobban teljesítő diákok, valamint az iskola közösségi életét is szervesen meghatározó tanulók is elismerésben részesültek. A díjakat az év végi bizonyítványuk mellé, osztályfőnökeik adták át megfelelő biztonsági intézkedések mellett tanulóiknak.

Több éve hagyomány már az iskolánkban, hogy a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó nyolcadikosok munkáját kupával ismerik el, így a

 „Jó tanuló, jó sportoló” kupa boldog tulajdonosa Kóróczki Dóra 8.d osztályos tanuló

Dóra 8 éven át kitűnő tanuló, kimagasló eredményeit szintén sok tantárgyi dicséret jelzi. Tanulmányi eredményei mellett versenyek résztvevője is: 1. osztályos kora óta focizott, 2 évig a fiúk csapatában, majd a lányok csapatában 8. osztályig. A Vásárosnaményi DSE igazolt játékosa volt végig. A focicsapatban elért eredmények azt mutatják, hogy Dóra nagyszerű csapatjátékos. Szeret csapatban dolgozni, jól érzi magát osztálytársai társaságában. Barátságos, senkit nem bánt meg, nem jellemzi rosszindulat. Osztálytársai tisztelik eredményeiért, segítő szándékaiért.

A „Jó tanuló” kupa boldog tulajdonosa Liba Liliána 8.d osztályos tanuló

Liliána példamutató magatartásával és szorgalmával tűnik ki társai közül 8 éven át kitűnő tanuló. Nem ismer lehetetlent. Nem létezik olyan feladat, amit el ne végezne. Igényes, pontos, precíz munka jellemzi. Osztálytársai tisztelik eredményeiért, segítőkészségéért. Nevelőivel szemben rendkívül tisztelettudó. Számos tantárgyi dicsérettel büszkélkedhet évről-évre, mely kimagasló eredményeiről tanúskodik az iskolai eredmények mellett versenyeredményei is kimagaslóak. Az önmagával szemben támasztott elvárásai is magasak.

A másik „Jó tanuló” kupa boldog tulajdonosa Pankotai Anna 8. a osztályos tanuló.


Szerény, munkájában pontos, megbízható, elvállalt feladatait minden esetben időre, kiválóan teljesíti. Tanáraival szemben tisztelettudó, magatartása példaértékű. Társas kapcsolatai kiegyensúlyozottak, osztálytársai, diáktársai körében kedvelt egyéniség. Tanulmányi eredménye nyolc éven keresztül kitűnő volt. Minden tanév végén nevelőtestületi dicséretben is részesült. Szorgalma példamutató. Tanulmányi munkájában pontos, precíz, vállalt feladatait lelkiismeretesen és időre teljesíti. Idegen nyelvként az angolt tanulta, kitartó tanulása eredményeként június 6-án komplex középfokú nyelvvizsgát tett.

A Vásárosnamény Diáksport Egyesület kupáját idén Andalik Rebeka 8.d osztályos tanuló érdemelte ki

Rebeka nyolc éven át jeles illetve kitűnő tanuló volt ugyanakkor nagyon tehetséges úszó. Az úszáson kívül fő érdeklődési területei közé tartozik a biológia, egészségünk megőrzése. Rebekát az őszinteség, a természetesség, a kitartás és az elkötelezettség jellemzi, mindezen vonásokkal osztálytársai és diáktársai előtt követendő példát mutat. Edzőjéhez, nevelőihez tisztelettel, munkájához mindig alázattal viszonyult. Edzőjének és nevelőinek szeretetét is elnyerte. 


A Szociális, Egészségügyi, és Művelődési Bizottság könyvjutalomban részesíti azokat a 8. osztályos tanulókat, akik a legkiemelkedőbb versenyeredményeket érték el.Így könyvjutalomban részesült: Kóróczki Dóra, Liba Liliána, Pankotai Anna 8. osztályos tanulók. 

Az Eötvös József Alapítvány kuratóriuma különdíjban részesíti azt a 4. és 8. osztályos tanulót, aki tehetségével, tudásával, kiemelkedő tevékenységet nyújtott. Az Alapítvány különdíjában részesül Varga Dániel 4. c és Csobolya Kata 8. b osztályos tanulók.

Könyvjutalomban részesülnek azok a 8. osztályos tanulók, akik 8 év alatt kitűnő tanulóként teljesítettek, magatartásuk, szorgalmuk példaértékű, együttműködőek nevelőikkel és osztálytársaikkal egyaránt, és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket értek el. Így könyvjutalomban részesült: Kóróczki Dóra, Tivadar Darina, Nagy Péter, Nagy Levente, Fehér Luca, Csatlós Ádám, Siti Zsanett, Tiba Viktória, Pankotai Anna

Éveken át tartó kiváló közösségi munkájuk elismeréseként könyvjutalomban részesülnek:
Koncz Ágnes, Kohan Ágnes, Luka István, Rácz Félix, Fejes Virág, Héver Dóra, Takács Flóra, Tiba Viktória, Kállai Dorina, Csépke Emília tanulók.

A ballagók névsora:

8.a osztály
Dr. Balogh Zoltánné osztályfőnök
Kállai Kitti, Nagy Levente, Szabó Lilla, Csatlós Ádám Attila, Czető-Koncz Kristóf, Pankotai Anna, Luka István Marcell, Tivadar Darina Ruszlana, Rácz Félix, Nyitrai Gábor, Nagy Péter, Galajda Márk, Fehér Luca, Kapolka Laura Dorina, Karajz Fanni,Hódos Kornél, Milák Sándor, Bittner.Arnold Adelin, Jónás Mihály, Kálmán Bence, Tejfel Adrián, Balogh Szimonetta, Lakatos Erzsébet, Baksa Ákos, Jónás Dániel

8.b osztály
Csépke Emília, Kokhan Ahnesa, Tiba Viktória, Csobolya Kata, Fejes Virág Petra, Koncz Ágnes Anna, Mikó istván Patrik, Kállai Dorina, Kiss Tamás, Héver Dóra, Taraczközi Petra, Szabó Dominika Anna, Lakatos János, Balogh Brandon Rómeó, Molnár Dávid, Nyerges Dorina, Korma Bálint, Bodó Levente
8.c osztály
Danku Dániel, Vitéz Fanni, Simon Nikoletta, Bancsi Petra Anna, Tóth Máté, Sulyok Kinga, Csonka Marcell, Szalay Réka, Czine Attila, Balogh Vivien, Faragó Fruzsina, Madácsi Rafael, Jónás Mercédesz Erzsébet, Murzsa Szabolcs, Tóth Ábel, Bartha Milán
8.d osztály
Tippan Lilla Anita, Siti Zsanett, Andalik Rebeka, Szlávik Hanna, Liba Liliána, Kóróczki Dóra, Takács Flóra Éva, Kovács Alexa, Takács Levente, Czentmár Márk, Horváth Gábor, Illyés Péter, Lengyel Henrietta, Tóth Gréta, Tamás Mira Fanni, Baly Christine Ann, Balogh Vanessza Rebeka, Varga Patrik Flórián, Faragó Dániel, Maczinkó Tamás, Varga Lázár, Sáp Tibor, Balogh Brigitta

 

Szabó Zoltán intézményvezető ünnepi beszéde:

Az élet csupa egyvelege örömnek, bánatnak, felkiáltó vígságnak, néma szomorúságnak. Minden tanévnek patinás ragyogású, meghitt hangulatot árasztó, bensőséges érzéseket fakasztó napja a nyolcadikosok búcsúja, a ballagás. Ünnepi köntöst ölt az iskola, virág pompázik, üde zöldek virulnak mindenhol a falak közt, s lélekben is ünnepi érzéssel jövünk össze, hogy az elváló utak kezdetén kezet szorítsunk, hogy újból elmondjuk kitárult lélekkel mindazt, amit azok szoktak, akik a szeretet kötelékében élnek.
Ez a pillanat, minden diák életében egyszeri és soha vissza nem térő. Azonban ez a ballagási búcsú példa nélküli, egyedülálló, mert ebben a tanévben ez is másképpen alakult a megszokottnál. Amíg megadatott, a legnagyobb természetességgel vártuk, mert tudtuk, hogy úgy is eljön. Most, hogy nincs, és hagyományos formájában, a kellő időben már soha nem is történhet meg, érezhetjük meg igazán a szívünk mélyén, mit is adhatott volna nekünk. A jelen győzelmét az elmúlás fölött, amikor egy pillanatra, tényleg csak egy nagyon rövidke pillanatra, de megáll az idő, és a lelkünk egymásba kapaszkodva reméli, érzi és tudja, hogy ezt a pillanatot örökre magunkba zárjuk.
Ti kedves Diákok, a kialakult helyzet okán, most már nyugodtan emlegethetitek majd magatokat történelmi évfolyamként. Rendhagyó időszakot tudhatunk magunk mögött, Ti diákok és mi tanárok egyaránt, melyben megélhettünk jót és rosszat, nehézséget és áldást, bizonytalanságot és biztosságot, állandóságot és változást.
Most az öröm és a bánat együttes nagy élményét, befelé áradó vígságát és a veszteség érzésének szomorúságát érezzük egy szívvel. Nevetnünk és sírnunk kellene egyszerre: örülnünk, hogy nálunk célhoz értetek, és ugyanakkor fáj, hogy távoztok.
Búcsúzni könnyű azoktól, akikhez kevésbé kötődünk, de csak csukló hangon, némán, az előlopakodó könnyek terhével tudunk istenhozzádot mondani azoknak, akik mellettünk, sorainkban kiállták a hűség próbáját.
A nevelő régi kötelessége szerint a hosszú útra indulóknak útravalót kell adnunk. Tanáraitok nevében szeretnék tőletek búcsút venni, akiknek köszönöm az áldozatos nevelő-oktató munkáját. Külön köszönöm a 4 évnyi embert próbáló gondoskodást az osztályfőnök kollégáimnak, dr. Balogh Zoltánné, Kovács Lászlóné, Takácsné Homa Éva és Édelhauserné Vincze Mónika tanárnőknek.
Mindegyikőjük szeretettel nevelte és oktatta az osztályába járó tanítványait, különösen sokat dolgoztak azért, hogy céljaikat elérjék. Segítségükre, megértésükre jóban, rosszban mindig számíthattak. Ma elköszöntök osztályfőnökeiktől, akikkel az elmúlt időszakban a legszorosabb kapcsolatba kerültetek. A szívükhöz nőtt fiatalokat útra bocsátva hiszik, hogy megállják majd helyüket az élet minden területén.
Köszönöm a szülőknek, akik a mindennapok zökkenőivel együtt társaink voltak e nyolc év során. Együtt kerestük azokat az eszközöket, amelyekkel segítettük gyermekeik és tanítványaink önállósodási törekvéseit, kibontakozó terveik, vágyaik megfogalmazását. Büszkén tekinthetnek a ballagó nyolcadikos lányokra és fiúkra. Ez a néhány év az Önök részére is nagy megmérettetés volt.
A középiskolában a szülőre továbbra is nagy szükség lesz, a biztató szóra, a korholásra, meghallgatásra. A nehéz feladatok emlékei majd egy pillanat alatt elszállnak és eltűnnek, ha gyermekeik boldogan mutatják sikereiket, hálásan és mosolyogva tekintenek Önökre.
Hivatásunk parancsa az volt, hogy a tudás fáklyáit gyújtogassuk, az emberség magaslataira felkísérjünk benneteket. Tanácsként pedig mi mást is mondhatnánk, mint, hogy vizsgáló gondolkodással, fürkésző szemmel kutassátok az igazságot, s legyetek annak szószólói, bátor védelmezői! Tévedéseiteket mindig lássátok be, abból tanuljatok, s kerüljétek el, hogy konokságtok miatt nevetségessé váljatok. Fejlesszétek ízléseteket, teremtsetek környezetetekben rendező értelemhez méltó kulturáltságot! Viselkedéseteket mindenkor a közösség mértéktartó normái szabályozzák! Tudjatok örülni a szépnek, rajongani a jónak, lelkesedni az igazságnak.
Bármilyen sors várjon is ránk, forduljon szerencsénk bárhogyan is, e napnak az emléke érzelmi nyomaiban végigkíséri életünket, s patinája megmarad a hosszú életút végén is. S ha a jövőben szép emlékeket kutatunk, ha ifjúságunkat akarjuk idézni, ennél a napnál mindig szívesen időzik emlékezésünk.
Vörösmarty ihletett soraiból sugárzó biztatással szívetekben, bátran induljatok, hittel meneteljetek, s a küzdés pálmája a tietek lesz:
“Gondolj merészet és nagyot És tedd rá éltedet!
Nincs veszve bármi sors alatt,
Ki el nem csüggedett!”
Isten áldjon Bennetek!