Kijárási korlátozás Vásárosnaményban is – Filep Sándor polgármester tájékoztatója

Határozatlan időre meghosszabbította a kormány a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt kijárási korlátozást – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök úr.

Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, akik 2020. április 13-a hétfő 24 óráig, tehát kifejezetten a húsvéti hétvége idejére, a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be.

Bízva a VÁSÁROSNAMÉNYI LAKOSSÁG eddigi együttműködésében a vírusfertőzés terjedésének hatásos lassítása és visszaszorítása kapcsán, mindenkitől továbbra is türelmet, odafigyelést, megértést, önkéntes jogkövetést, az alapvető higiéniai szabályok és a mindennapjainkat megváltoztató rendelkezések, előírások szigorú, teljes mértékű betartását és betartatását kérem!

Vásárosnamény Város Önkormányzata polgármestereként, tekintettel a veszélyhelyzetben elrendelt meghosszabbított kijárási korlátozásra, a vásárosnaményi lakosság védelmében a mai napon elrendelem a Gergelyiugornyai Tisza-parti Üdülőterület, Szórakoztató Centrum és a Strandterület nem vásárosnaményi lakosok előtti lezárását.

A Gergelyiugornyai Üdülőövezetbe a vásárosnaményi lakosok kizárólag gyalogosan, vagy kerékpárral mehetnek, illetve hajthatnak be.

Vásárosnamény közterületein továbbra is tilos és bírsággal szankcionálható a közösségellenes magatartás, a csoportosulás, a tömeges együttlét, az alkoholfogyasztás.

Ezúton nyomatékosan felhívom az üzleteket üzemeltetők figyelmét arra, hogy az boltjaikba egy adott időpontban betérők számát ésszerűen korlátozzák annak érdekében, hogy a vírus terjedését ezáltal is lassítsuk.

Kérem a lakosság megértését és az óvintézkedések betartását!
Az ünnepnapok alatt is segítsük az egyedül élő időseket, figyeljünk a fogyatékossággal élőkre és vigyázzunk egymásra!

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27) Korm.rendelet 3. §- értelmében „ A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor:

• A rendelet szerint ilyen indoknak minősül a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység!
• Ide tartozik az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele is!
• Egyéni szabadidős sporttevékenység, valamint szabadidős célú gyaloglás céljából is el lehet hagyni az otthonokat. Az ilyen mozgásokat kül- és belterületen, lehetőség szerint zöldfelületen lehet végezni egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen, másoktól legalább másfél méter távolságot tartva.
• Alapos indoknak számít a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, továbbá a hitéleti tevékenység és a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása.”

Az e rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, melynek megszegése esetén 5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő bírság kerül kiszabásra szabálysértési eljárás keretében!

Eddig is folyamatosan egyeztettünk a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság vezetőjével. A rendőreink gyakori jelenléte, a folyamatos járőrözésük és razziájuk, határozott fellépésük és az erőteljes szankcionálásuk kiemelt feladat ezekben a napokban.

Fentiek betartását településünkön döntésem értelmében a közterület felügyelők és a polgárőr szervezetek is ellenőrzik és szabálysértés elkövetése esetén értesítik a Rendőrséget a szabálysértési eljárás lefolytatása céljából.

Ésszerű magatartás, felelős döntések, emberség, a másik ember tisztelete, józan ész és önkéntes jogkövetés.

Ennyit kérek Önöktől, tisztelettel!

Ennyit és nem többet. Ezzel már sokat segítenek.

A rendelkezés hatálya 2020.április 10-én 24.00 órától 2020. április 13-a 24.00.

Vásárosnamény, 2020. április 10.

Filep Sándor polgármester