Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Itt az adatszolgáltatási kötelezettség határideje

21512832 - hand with calculator. finance and accounting business.

2019. január 31-éig kell kiadni azokat az igazolásokat is, amelyek birtokában a magánszemély adókedvezményt tud igénybe venni, vagy amelyek birtokában az adó feletti rendelkezési jogával élhet. A munkáltatónak/kifizetőnek további adatszolgáltatási kötelezettsége is van annak érdekében, hogy az adóhatóság a bevallási tervezetet minél pontosabban el tudja készíteni.

Igazolások

Személyi kedvezmény

Az Szja tv. 40. §-ának (2) bekezdése szerinti személyi kedvezmény címén a súlyosan fogyatékos magánszemély az összevont adóalapjának az adóját a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása alatt havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel csökkentheti.

A kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyosan fogyatékosnak az a személy tekintendő, aki a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben említett betegségben szenved vagy annak mellékletében meghatározott fogyatékossággal él, továbbá aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

[Olvassa el a téma kapcsán “Jó hír a PM-ből: visszamenőlegesen is jár a személyi adókedvezmény” és “Ne hagyjon veszni 90 ezer forint személyi adókedvezményt!” című cikkünket is!]

A kedvezményre való jogosultság alátámasztásához a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Az igazoláson fel kell tüntetni az igazolás kiállítójának nevét és székhelyét, valamint a magánszemély adatait (név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, lakóhelye, adóazonosító jele), az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumát, illetve a súlyos fogyatékosság kezdeti időpontját és tartamát.

Adatszolgáltatás

Az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szervnek az adóévet követő év január 31-éig a ’K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2018. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványon adatot kell szolgáltatnia az adóhatóságnak az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátumáról, a fogyatékos állapot kezdő időpontjáról, a fogyatékosság jellegéről (végleges vagy ideiglenes), az igazolás hatályáról (vagyis, hogy a kiállított igazolás mely dátumig érvényes) és az adókedvezményre jogosító igazolás kiállításának dátumáról.

Vélemény, hozzászólás?