Közzétette - Kategória - Egyéb, Elsőkézből a Beregből, Filep Sándor, Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Esélyt a beregi fiataloknak – Újabb támogatás segíti a fiatalok otthonteremtését Vásárosnaményban


Vásárosnamény – Immáron kilencven vásárosnaményi fiatalt részesített támogatásban Vásárosnamény Város Önkormányzata, a ,,Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” elnevezésű pályázat, valamint önkormányzati forrás igénybe véve.

Vásárosnamény Város Önkormányzata ismét meghirdette azon felhívását, mely során ösztönző támogatásra pályázhatnak a beregi fiataloknak a Bereg szívében, Vásárosnaményban. A pályázatok elbírálása után, huszonegy sikeres pályázott hirdetett az Önkormányzat. Az ösztönző támogatásokra azon 18 – 35 év közötti személyek voltak jogosultak, akik Vásárosnaményban lakcímmel rendelkeznek, vagy Vásárosnaményba kívánnak költözni és Vásárosnamény Város közigazgatási területén működő munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni vagy egyéni vállalkozást alapítani. A tender során a beregi fiatalok letelepedési támogatásra, helyben maradást ösztönző pénzbeli támogatásra, valamint lakhatási körülmények javítását szolgáló pénzösszegre pályázhattak.


A sikeres pályázatok és pályázók elbírálását követően, a támogatásról Filep Sándor polgármestert kérdeztük.

A koronavírus-helyzet közepette is zajlik az élet. Tartjuk a  testületi üléseket folyamatosan, nyilván a  szabályok betartásával melyre ezután is ösztönöznék mindenkit. Kérem is, hogy figyeljünk oda egymásra, figyeljünk oda magunkra, használjunk maszkot akár ajánlott, akár kötelező.

Kiemelnék egy napirendi pontot, mégpedig a ,,Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” pályázat keretében meghirdetett, ösztönző támogatások igénybevételére irányuló pályázatoknak az elbírálását. Az ötödik alkalommal írtuk már ki, ezen pályázati lehetőséget. Egyre többen észrevettek, hogy lehetőség van 40-60-70 ezer forint megszerzésére. Ezt nem kötjük máshoz, mint a helyben maradáshoz. Azok a fiataljaink akik meghatározó szakmával, bizonyos idő óta itt élnek már ebben a városban maradjanak minél tovább közöttünk, és építsék ezt a kisvárost Vásárosnaményt,  a Bereg szívét. Ugyanakkor nagyon érdekes helyzetbe kerültünk, hiszen a pályázati keret folyamatosan szűkült. Az elején nagyon kevesen pályáztak. Első alkalommal kettő majd négy, aztán tizenkilenc, majd negyvennégy eredményes pályázó volt. Most pedig harmincheten adták be a pályázatukat.

Az önkormányzatunk el is gondolkodott azon, a Szociális- Egészségügyi- és Művelődési Bizottság koordinálásában, hogy hogyan tudnánk minél több pályázót(ha eredményesen pályázott), forráshiány nélkül és a forráshiány beálltával is, mégis egyfajta támogatásban részesíteni. A forrás ami megmaradt, az bizony kilenc eredményesen pályázó támogatására adott lehetőséget. A számok tükrében ugyanakkor el kell mondjam, hogy harmincheten pályáztak. Tizenhatan valamilyen módon hiányos pályázatot adtak be, és huszonegy pályázat volt arra érdemes, hogy ezt az összeget a negyven ezer forintot, hat hónapon keresztül(hiszen a minimális időszak hat hónap), ezt oda tudjuk ítélni. Kilencen a pályázati forrás terhére kapták meg ezt a támogatást, míg a Szociális- Egészségügyi- és Művelődési Bizottság javaslatára, és a költségvetésünk alapos áttekintése után úgy gondoltuk, hogy a tizenkét pályázót sem utasítjuk el forráshiány miatt.

Az Önkormányzat a saját általános tartaléka terhére, a 2020-as tartaléka terhére támogatja ezen pályázatokat is, ezen pályázókat is. Ez által büszkén elmondhatjuk, hogy összességében kilencven fiatal kapott az elmúlt időszakban és kap a közeljövőben hat, illetve tizenkét hónapig különböző mértékű pályázati forrást. Most már elmondhatjuk azt is, hogy önkormányzati forrásból támogatást. Nagyon kérem a fiatalokat arra, hogy gondoljanak ilyenkor bele a saját kis sorsukba, ismerjék meg ezt a kisvárost, építsék folyamatosan. Tegyenek oda egy-egy képzeletbeli követ, egy képzeletbeli téglát ennek a városnak a falába. Szilárdítsuk meg együtt az alapokat, hiszen a biztos alapokra tudunk együtt építkezni. Számomra mindig is nagyon fontosak voltak a fiatalok, hiszen aki itt született, itt tanult egyetemre, főiskolára(persze elment máshová), de aztán ha visszaakar és vissza tud jönni és megfelelő szakmát tud itt hasznosítani, akkor legyünk itt minél tovább. Építsük ezt a város, Vásárosnamény a Bereg szívér együtt!

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Esély otthon – „Gólyafészek-Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért” ösztönző támogatásairól szóló 6/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése alapján, valamint a 158/2020. (IX. 29.) önkormányzati határozat alapján Vásárosnamény Város Képviselő-testülete Baráth Viktória; Deskó Dávid; Deskó-Koncz Dóra; Hanna; Dr. Szabó Dóra; Gaál Gergő; Juhász Anita; Kiss Árpád; Kiss Nóra; Koncz Csaba; Koncz László Richard; Lukács Zsuzsa; Misku József; Misku-Péntek Izabella; Nagy Szilárd; Németh Béla; Szántó Zsuzsanna; Szlávik Szlávna; Toldi Patrik; Tóth Enikő és Vincze Tibor lakosokat „Helyben maradást ösztönző” pénzbeli támogatásban részesíti. Sütő Ágnes vásárosnaményi lakost „Lakhatási körülmények javítását szolgáló” célzó pénzbeli ösztönző támogatásban részesíti. A további pályázók tartalmi és formai okok miatt sajnos el kellett utasítani.