Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Elhunyt tanárától búcsúzik a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

A nyolcvanegy esztendös korában elhunyt Szenes Istvántól búcsúzik a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, aki közel négy évtizeden át nevelte és oktatta a beregi és vásárosnaményi diákokat.
Búcsú Szenes István Tanár Úrtól…
Intézményünk dolgozói és tanulói, egykori kollégák és tanítványok, mindannyian szomorú szívvel, csendes emlékezéssel veszünk végső búcsút a legendás tanárgeneráció egyik meghatározó tagjától, aki életének 81. esztendejében hagyott itt bennünket. Szenes Tanár Úr hosszú, földi életéből 44 évet töltött el a gimnázium falai között, 4 évet diákként, 40 esztendőt pedig tanárként. „ Előttem van most is az a sok-sok csillogó, várakozással teli gyermekszempár, amely rám szegeződött a kémia órákon, egyéb foglalkozásokon, tanulmányi kirándulásokon.”-írja a gimnázium egyik évkönyvében. Hosszú évtizedeken át pedagógusi pályáján megbecsülés, tisztelet és szeretet kísérte mindvégig. Számos szakmai siker, rangos kitüntetés bizonyítja, hogy sokrétű pedagógiai tevékenységet folytatott, mindig lelkiismeretesen, magas színvonalon, hatalmas szakmai alázattal, hivatástudattal. Kémia-matematika-fizika szakos tanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, s számos más feladatkörében mindig a maximalizmusra törekedett. Az a szeretet és tisztelet, melyet ő a kollégák és a tanítványai felé sugárzott, nap mint nap viszonzásra talált. Olyan pedagógus-egyéniség volt, aki az órákon a tananyag átadása mellett jellemével is nevelt, tanított, példát adott. Fiatal kollégáit mindig féltő gonddal vezette be a tantestületbe, igazi osztályfőnök volt számukra is. Büszkeséggel és elismeréssel szólt mindig egykori iskolájáról, fontos volt számára az, hogy a gimnáziumnak ne csak gazdag múltja, hanem mindenkor jövője is legyen. Így nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg kapcsolata az intézménnyel. Folyamatosan érdeklődött egykori iskolájáról, javaslataira, véleményére mindig számíthattunk, s szívmelengető érzés volt felidézni a találkozások alkalmával a kedves emlékeket, a közösen megélt, szép élményeket. Soha nem feledjük humánumát, megértését, segítőkészségét, építő javaslatait. Mindörökre megőrizzük szívünkben gazdag szellemi hagyatékát, vidám természetét, humoros megjegyzéseit, kedves, biztató szavait. Mindig azzal a tisztelettel és szeretettel fogunk rá emlékezni, melyet mi Tőle kaphattunk.
Kedves Szenes Tanár Úr, nyugodj békében! Emlékedet örökre megőrzik a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium egykori és jelenlegi dolgozói és tanítványaid.