Közzétette - Kategória - Felső-Szabolcs hírei, Regionális hírek, Szatmár - Szabolcs - Rétköz térség hírei, Záhony

Beiskolázási támogatás Záhonyban

Az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében az idei évben is van lehetőség beiskolázási támogatás igénylésére, mely formanyomtatványon nyújtható be 2020. augusztus 24. és október 31-e között a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 6-os irodájában. A támogatás jövedelmi feltétele, hogy az igénylő háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg a nettó 140.000 Ft-ott. A támogatás összege általános iskolai tanulók részére 10.000 Ft, középiskolai tanulók részére 15.000 Ft, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók esetén 20.000 Ft. A támogatást kérelmezők részére készséggel adnak további tájékoztatást a 06-45/525-508 telefonszámon.

A kérelemhez csatolni kell:

a) a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola kivételével a köznevelési intézmény 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy az intézménnyel a jogviszony a kérelem beadásakor fennáll,
b) a háztartásban élők előző havi jövedelemigazolásait,
c) a gyermek lakcímkártya másolatát,
d) kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Záhonyban lakik.

Helmeczi László
polgármester

A kérelemhez szükséges nyomtatvány az alábbi hivatkozásra kattintva érhető