Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

A megyében egyedülálló őszi kavalkád a vásárosnaményi Hétszínvirág Óvodában


This image has an empty alt attribute; its file name is oszi-kavalkad-vasarosnamenyi-hetszinvirag-ovoda.jpgVásárosnamény – A Bereg szívében tevékenykedő Hétszínvirág Óvodában zajló helyi pedagógiai programjának célja a gyerekek népszokások, néphagyományok iránti érdeklődés felkeltése, valamint a népi kultúra átörökítése a népművészet eszközeivel. Az óvoda a hagyományőrző programok rendszeres és tudatos beépítésével az ott nevelkedő gyerekek fokozott szülőföld iránti szeretetét valósítja meg, melyhez hozzájárul az intézmény életébe beépített számos ünnep, melyet a hétköznapjainkban is tudatosan alkalmaznak. Tagadhatatlan, hogy a Vezséné Oszlár Ildikó által vezetett intézmény a térségben élen jár, a már kis korban elsajátítható hagyományok őrzésében és ápolásában.  Az óvoda munkatársainak közös célja, hogy ennek megvalósítása érdekében az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak közösen munkálkodjanak azon, hogy az óvodások már kisgyermekként megismerkedjenek a Beregi vidékre jellemző hagyományokkal.

Ékes bizonyítéka ez, a minden évben megrendezendő Őszi kavalkád, ahol számos olyan program kapott most is szerepet, mely által a fenti célok megvalósítása kivitelezhető. A hagyományőrző hét az udvar, valamint a csoportszobák és a folyosók feldíszítésével kezdődött. A dekorációkhoz otthonról hozott gyümölcsök, zöldségfélék, bogyós növények, valamint közösen gyűjtött színes levelek, száraz virágok szolgáltak. A második napon a Minimanó Társulat interaktív gyermek előadása szórakoztatta az intézmény legkisebbjeit. E mellett a gyerekek termésbábokat készítettek dajkáikkal és óvónőikkel közösen, melyet aztán az udvaron közszemlére is tettek. A látványos kiállításon őszi termések, színes falevelek, valamint a természet utánozhatatlan szépségével töltötték meg az udvar. A hagyományos megoldásokkal tarkított, egyedülálló kompozíciókban káposztából, tökből, burgonyából, gesztenyéből, almából készített kreatív költemények is felsorakoztak.
A negyedik napon az óvónők, meglepetés báb előadással kedveskedtek a gyermekeknek. Baráth Dánielné, Hidvéginé Haklik Éva, Sánta Csilla, Konczné Liga Edina, Ráczné Kun Éva, valamint Varga Zsuzsa kivitelezésében. Az utolsó napon ismét a hagyományőrzésé volt  főszerep.
Az őszi záró műsor során a Napsugár, valamint a Napraforgó csoport foglalta el a fellépés helyszínéül szolgáló tornatermet, akik hagyományőrző népviseletben és tájjellegű, népi dallamokat előadva késztették tapsra a jelenlévőket. A fergeteges műsorokat Fejes Krisztina, Nyitrai Gáborné, Babinecz Edina, Valamint Matzon-Sípos Angéla tanított be a gyermekeknek. A hét Vezséné Oszlár Ildikó intézményvezető zárszavával zárult, aki megköszönte az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját, mellyel a rendezvény létrejöhetett.