Közzétette - Kategória - Elsőkézből a Beregből, Fejlesztések a Beregben, Filep Sándor, Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

180 milliós projekt indul Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért


Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere

Vásárosnamény – Újabb szakmai fejlesztési koncepció veszi kezdetét az elmúlt évek során látványos fejlődésnek induló Bereg szíve, Vásárosnamény. A ,,Gólyafészek – Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért”” , immár nyertes program a beregi fiatalok népességmegtartó képességének javítására és a Beregből történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására szolgáló projekt keretein belül valósul meg – tájékoztatta szerkesztőségünket a város első embere, Filep Sándor. Vásárosnamény Város Önkormányzatának és az Inslicei Zoltán vezette ENEREA közreműködésével benyújtott közös, nyertes pályázat a beregi fiatalok számára reális alternatívát nyújt a helyben maradás, illetve a városba beköltözés, ezáltal a Bereg szívének, Vásárosnaménynak a népességmegtartó erejének és versenyképességének növelése érdekében. A polgármester elmondta, hogy az összesen 180.384.919 forintnyi elnyert támogatásból olyan dolgok valósulhatnak meg, melyre már rég volt igény. Az önkormányzat egyik fő feladatának tartja a fiatalok helybentartását, mely elsősorban úgy lehetséges, ha talál munkát, megfelelő képzésre és felkészültségre van szükség. Az országos felhívás célja, hogy megakadályozzák a magas elvándorlás tendenciáját a vidéki fiatalok, és különösen a képzettebb, alkalmazkodó-képesebb rétegek körében, amely a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához és a szolgáltatások, közszolgáltatások eróziójához vezet. A kivitelezésre kerülő projekt célja, hogy az önkormányzat hozzájáruljon a településen élő fiatalok helyben maradásához, segítse a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezését és koordinálását, továbbá a városba letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásához nyújtson támogatást. A projektben a fiatalok lakhatási körülményeinek javítását és kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítását is célul tűzte ki. Emellett helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok valósulnak meg, alkalmazkodva a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez, valamint támogatva egyedi eszközök (ösztönzők) révén, hogy maradjanak helyben a helyi fiatalok. Végezetül a célcsoport meghatározására került sor, mely a Vásárosnamény települését választani szándékozó 18-35 éves fiatalokat (beleértve ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat) érinti. Az önkormányzat ezen erőforrást több célra is felhasználja majd, mint a tulajdonukban lévő lakóingatlanok felújítására, mely lehetőséget ad a projektben résztvevő fiatalok lakhatására. Továbbá szeretnének öt ilyen, a projekthez kapcsolódó ingatlant felújítani a Szabadság téren, a Tourinform Iroda feletti részen, illetve a Szőlőskert utcában is.