Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Új tervezet! – Könyörtelenül be fog avatkozni az állam az építőipari alapanyagok kitermelésébe


Bizonyos feltételek mellett az államnak lehetősége lesz arra, hogy beavatkozzon az építőipari nyers- és alapanyagkitermelés folyamatába, ha az Országgyűlés is elfogadja azt a módosítást, amit csütörtöki ülésén a törvényalkotási bizottság támogatott az energetikai és közlekedési tárgyú törvényekhez.

Az elfogadott változtatás új intézményként a jogszabályba építi a piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapotot. Az állam ennek fennállása esetén avatkozhat be az építőipar nyers- és alapanyagkitermelési folyamataiba, szabályozott keretek között. A javaslat indoklása szerint ilyen, nemzetgazdaságot veszélyeztető helyzet alakult ki például a koronavírus-világjárvány alatt is.

Az intézkedést a piaci árak jelentős változása alapozhatja meg, a változtatás értelmében pedig már az 5 százalékos árnövekedés is maga után vonhatja a piacfelügyeleti intézkedéstA piacfelügyeleti intézkedésre okot adó állapot legfeljebb egy évig tartható fenn. Annak keretében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke bizonyos méretű bányák esetében rendeletben határozhatja meg például a kitermelt mennyiséget.

A MÓDOSÍTÁS EZEN ÁLLAPOT MEGLÉTE ESETÉRE BEVEZETI A KIEGÉSZÍTŐ BÁNYAJÁRADÉK INTÉZMÉNYÉT IS. EZT A KORÁBBAN ÉVI 3 MILLIÁRD FORINTOT MEGHALADÓ ÁRBEVÉTELT ELÉRŐ BÁNYÁK UTÁN KELL MAJD FIZETNI, HA A NYERSANYAG ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA MEGHALADJA A HATÓSÁG ELNÖKE ÁLTAL RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT EGYSÉGÁRAT.

A kiegészítő bányajáradék mértéke az egységárhoz képesti többletbevétel 90 százaléka. A bányászati törvényben ezentúl külön érvényesítendő szempontként jelenik meg a műszaki üzemi terveknél a nemzetgazdaság nyersanyagellátási szükségletének kielégítése.

Egy másik elfogadott módosítás értelmében a világörökségi területen található bányatelkeken a kitermelés feltételeit a bányafelügyeleti hatóság határozza meg.

Az önálló bírósági végrehajtói szervezetrendszer felügyelete október 1-jétől a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához került. Az energetikai törvényjavaslathoz benyújtott módosító csomag ezért tartalmazza még az ehhez kapcsolódó hatáskörök és felelősségi körök átruházását is a többi között a végrehajtói álláshelyekre korábban kiírt pályázatok esetében is.

Az építőiparban az állam már nyár közepe óta próbál rendet tenni, hogy megzabolázza az év eleje óta elszálló alapanyagárakat. Ennek szellemében korábban bevezették a stratégiai fontosságú alapanyagok export-bejelentési kötelezettségét, valamint egyes nyersanyagok bányászatára extraprofit-adót is kivetettek. Ez utóbbit a valóságban nem sok bányacég tartotta be, így a kormány most újbóli beavatkozásra kényszerül.