Testületi ülés – Fontos döntések mellett terítéken a gergelyiugornyai Tisza-part biztonsága és a kifágott fák ügye

gergelyiugrnyai tisza-part

Vásárosnamény – Újabb, a város életét döntően meghatározó rendes testületi-ülésen van túl Vásárosnamény Város Önkormányzata. A Városháza nagytermében lebonyolításra kerülő ülésen ismét a város életét meghatározó döntések születtek, mely szervesen érintette a város gazdasági, idegenforgalmi, közművelődési és közbiztonsági tevékenységét. A testületi-ülést követően, immár hagyományos módon az ülést vezető Filep Sándort, Vásárosnamény polgármesterét kértük, foglalja össze az ott történteket.

A város első embere a hét megtárgyalásra kerülő napirendi pontból elsőként a város két kerületének tagintézmény-vezetői állására benyújtott pályázatról és annak elbírálásáról beszélt. Az első két napirendi pont az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kölcsey Ferenc- és Petőfi Sándor Tagintézmény vezetői állásának beöltéséről szólt, ahol Kolocsán György és Vastag József Barnabásné pályázatát a képviselő-testület egyhangúan elfogadta. Továbbmenvén a napirendi pontok között a Települési Értéktár Bizottság 2018. évi első évi munkájáról esett szó. Ennek értelmében a Fafaragó Tábor felkerült az értéktári elemek sorába. A képviselő-testület a benyújtott beszámoló A változatát egyhangúan elfogadta. Ezt követően a város tulajdonában lévő belterületi, beépítetlen ingatlan értékesítéséről ejtett néhány szót, ahol a 2887/149 hrsz-ú, 3ha 9889 négyzetméter nagyságú területből 2013 négyzetméternyi területet értékesítettek. A folytatásban két a város tulajdonában lévő ingatlan bérbeadási szerződésének meghosszabításáról és annak egyhangú elfogadásáról beszélt. Az első egyhangúan elfogadott bérlemény a Szabadság tér 33. földszint 6. szám alatt lévő Hajdú Nándor órajavító műhelye, míg a második pedig a Kossuth Lajos utca 2. szám alatt lévő Tip-Top Fehérnemű és Illatszer Üzlete. Az előterjesztések sorát a háziorvosok, iskolaorvosok, a védőnői szolgálat valamint a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 2017.évi beszámolója volt. A beszámolóban egyebek mellett a város lakosságának egészségügyi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról, a megelőzés eredményeiről és a szükséges további tennivalókról esett szó. A polgármester a napirendi pontok taglalása után, a képviselői kérdéseket és felvetéseket taglalta. Itt számos, a közelmúltban történt városi történésről esett szó, mint a gergelyiugornyai Tisza-parton történt csoportos támadás vagy a most elkezdődött kerékpárút építése miatt eltávolított, veszélyes fák ügye, melyről részletesen a videó interjúban tájékozódhat.

Vélemény, hozzászólás?