Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Negyedmilliárd forintból valósult meg újabb út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés fejlesztés Vásárosnaményban


Vásárosnamény, ez a csodás beregi kisváros, minden évben egyre szebb és élhetőbb, melyet szervesen elősegít azon városszépítő- és infrastrukturális fejlesztési program, mely által számos utca, járda és park újul ás fog  megújulni városszerte.

Vásárosnamény Város Önkormányzata újabb sikeres projektet zárt le, melynek célja a város útjainak, járdáinak és csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése. A beruházás a TOP-2.1.3-16 azonosítószámú projekt keretében valósult meg, melynek eredményeképpen 279,18 millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg Vásárosnaménynak. A projekt keretein belül, a város két kerületében építettek ki korszerű csapadékvíz-elvezető rendszert, így a vásárosnaményi Heltai Gáspár utcán és a Vásárosnamény-Vitkán található Kazinczy Lajos utcán.

A belterületvédelmét szolgáló vízelvezetőhálózat fejlesztését és rekonstrukcióját szolgáló kivitelezés során, csapadékvízelvezető hálózat került kiépítése, felújításra és fejlesztésre mindkét városrészen. Ezen projekttel tovább folytatódott a város úthálózatának, járdáinak infrastrukturális-fejlesztése, valamint a település rossz állapotú útjainak, járdáinak felújítása. A véget ért beruházás során a Heltai Gáspár utca újult meg teljes hosszában. A munkálatok során az útszakasz mindkét oldalán, a régi elvezetők elbontását követően új, nagyobb vízmennyiség befogadására alkalmas bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer került kiépítésre,

A Heltai utca kivitelezéséért felelős Nyír-Wetland Szolgáltató Kft. tájékoztatása szerint, a Kraszna utca és Széchenyi utca közötti szakasz bal oldalán TB 20/30/30 árokburkoló elemek, míg jobb oldalán TB 20/50/40 árokburkoló elemek kerültek lefektetésre 62 méter hosszúságban., ahol a kapubejárók szabad hozzáférését 10 tonna tengelyterhelésű TBF 20 fedlapokkal biztosították. A Széchenyi utca és Sport utca között fekvő szakasz bal oldalán TB 30/50/40 árokburkoló elemek kerültek lefektetésre 84 méter hosszúságban, mag jobb oldalon 40×100 mm méretű folyókaelemek, szintén 84 méter hosszúságban. A Sport utca-Bessenyei utca, valamint Gyöngyvirág utcát határoló szakasz bal oldalán TB 20/30/30 árokburkoló elemek, míg jobb oldalán az előírt 40×100 mm méretű folyókaelemek helyett, 60×100 mm méretű folyókaelemek kerültek beépítésre mind a két oldalét 84 méter hosszúságban. A munkálatok során KG 315 típusú lefolyócsövek kerültek beépítésre összesen 200 méternyi szakaszon. A rejtett csapadékvíz-elvezető csövek fektetésére a parkolás és a könnyebb közlekedés elősegítése céljából volt szükség. A Jókai út és Hunyadi utca közötti szakaszon TB 30/50/40 árokburkoló elemek, valamint KG 400 típusú lefolyócsövek kerültek beépítésre összesen 126 méter szakaszon. Az Ifjúság út és Csalogány utca közötti 64 méternyi szakaszon, TB 20/30/30 árokburkoló elemeket helyzet ki, míg a Hunyadi utcát és Bessenyei utcát határoló 306 méteres szakaszon, szintén TB 20/30/30 árokburkolókkal biztosították a zökkenőmentes csapadékvíz-elvezetést. A Gyöngyvirág utca és Sport utcát határoló 99 méteres szakaszon TB 20/30/30 árokelemek, valamint a villanyoszlopokat tehermentesítendő, KG PVC 315 lefolyócsövek kerültek lefektetésre 2x 5 méter hosszúságban. A folyókák alapzatát 20 centiméteres homokos kavics ágy adja, melyre 15 centiméteres CKT beton került. A kivitelezés során eddig megközelítőleg 160 köbméter homokos kavics, 40 köbméter CKT beton, valamint a támfalak kiépítéséhez négy köbméter C20-as használtak fel a szakemberek. Az árokelemek öt centiméteres kiemelésre kerültek, hiszen a munkálatok befejezését követően, a teljes útszakasz és az az övező járdák kaptak új aszfaltréteget.