Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Meglepő kutatás: sok magyar ért egyet a rezsicsökkentés módosításával


A KutatóCentrum az Index megbízásából online felmérést készített a 18–64 év közötti, gazdaságilag aktív online népesség köréből kiválasztott 1000 fős reprezentatív mintán arról, hogyan fogadta a közvélemény a rezsiárakkal kapcsolatos változtatásokat.

Fotó: Facebook

A 18-64 év közötti magyarok 94 százaléka hallott arról, hogy a magyar kormány a közelmúltban úgy módosított a rezsicsökkentés szabályain, hogy az átlag felett fogyasztóknak az átlag feletti fogyasztásukért úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetniük az áramért és a gázért. Azok, akik nem hallottak a rezsit érintő változásokról, döntő részben 25 év alatti alacsony iskolai végzettségű válaszadók voltak.

A kutatás az Index és a KutatóCentrum együttműködéséből született, az adatfelvétel 2022 júliusában zajlott.

Az aktív korú lakosság fele (49%) szerint nem volt indokolt módosítani a rezsicsökkentés szabályain, kevesebb, mint egyharmad (30%) szerint ellenben indokolt volt az ezzel kapcsolatos intézkedés.A felsőfokú végzettségűek körében ugyanakkor már többen voltak azok, akik indokoltnak találták a rezsivel kapcsolatos változásokat (43%), mint azok, akik indokolatlannak látták az intézkedést (37%). Érthető, hogy azok körében, akik magukat úgy jellemezték, hogy anyagi gondokkal küzdenek, mindössze 15 százalék volt azok aránya, akik indokoltnak mondták a rezsiárak növelését, az önmagukat jómódúnak mondók között viszont 43 százalék volt ez az arány. Még ennél is nagyobb különbségek mutatkoztak pártpreferencia szerint. A Fidesz szavazótáborának 61 százaléka indokoltnak látta a kormány rezsivel kapcsolatos intézkedéseit, a hatpárti ellenzéki összefogás szavazóinak 62 százaléka, a Mi Hazánk mozgalom szavazóinak pedig 63 százaléka ellenben indokolatlannak mondta ugyanezt.

A REZSICSÖKKENTÉS BEJELENTETT MÓDOSÍTÁSÁVAL A 18-64 ÉVES MAGYAROK 52 SZÁZALÉKA EGYÁLTALÁN NEM ÉRT EGYET, 30 SZÁZALÉKUK CSAK RÉSZBEN ÉRT EGYET. A FELTÉTEL NÉLKÜL EGYETÉRTŐK ARÁNYA MINDÖSSZE 8 SZÁZALÉK, 10 SZÁZALÉK PEDIG NEM NYILVÁNÍTOTT VÉLEMÉNYT.

A Fidesz szavazóinak körében mindössze 13 százalék azok aránya, akik nem értenek egyet a kormány intézkedésével. Ugyanakkor a hatpárti ellenzéki összefogás híveinek 75 százaléka, a Mi Hazánk mozgalom támogatóinak pedig 65 százaléka egyáltalán nem ért egyet a kormányzati lépéssel. A megkérdezettek 57 százaléka szerint a kormány hibás gazdaságpolitikája és a költségvetés felelőtlen túlköltekezése az elsődleges, legfontosabb ok, ami oda vezetett, hogy a rezsicsökkentést nem lehetett tovább fenntartani.

A kutatás többi részét az indexen olvashatja.