Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Kiderült, milyen munkavállalókat rúgtak ki a járvány miatt


Fotó: Pixabay

Csökkent a cégek kapacitás-kihasználtsága a koronavírus-járvány hatására – írja az MTI a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (MKIK GVI) elemzése nyomán. Főként a gyakornokok és az alacsony végzettségűek vesztették el munkájukat a járvány miatt.

Az MKIK GVI elemzésében a koronavírus-járvány gazdasági hatásait vizsgálta a ha

Az adatok a bel- és külföldi értékesítési árak esetében a GVI előző harmincegy féléves konjunktúrafelvételeiből (2005-2020), az elemzés többi fejezete során pedig a GVI 2020. áprilisi féléves konjunktúrafelvételéből származnak.

Március 1-jén a hazai vállalkozások átlagos kapacitáskihasználtsága 78 százalék volt, amely az adatfelvétel időszakára, áprilisra 23 százalékponttal 55 százalékra esett vissza, és míg márciusban a vállalkozások 4 százaléka, addig áprilisban már 12 százalékuk számolt be nulla százalékos kapacitáskihasználtságról, azaz a működése felfüggesztéséről. A vállalkozások csaknem negyede jelzett 50 százalékos, vagy annál is nagyobb mértékű kapacitáskihasználtság-visszaesést, további több mint egyharmaduk pedig 50 százalékosnál kisebb mértékű csökkenést mondott.

A vállalati likviditás vizsgálata alapján a hazai vállalkozások közel fele legfeljebb 2 hónapra, közel kétharmada pedig legfeljebb 3 hónapra elegendő saját tőkével rendelkezett az áprilisi járványügyi korlátozások időszakában a velük szemben fennálló pénzügyi követelések teljesítéséhez a kapacitáskihasználtság áprilisban tapasztalható szintje mellett.

Hasonló helyzetet tapasztaltak a vállalati létszám megtartásához szükséges pénzügyi tartalékok vonatkozásában is, mivel a vállalkozások mintegy fele legfeljebb 2 hónapra, kétharmada pedig legfeljebb 3 hónapra elegendő saját tőkével rendelkezett az áprilisi járványügyi korlátozások időszakában összes munkatársa megtartásához.

Összességében a legalább két főt foglalkoztató vállalkozások körében a cégek 36 százaléka bocsátotta el legalább egy munkatársát 2020. március 1. és az áprilisi adatfelvételi időpont között, ugyanakkor a legalább két főt foglalkoztató vállalkozások 24 százaléka jelezte, hogy legalább egy munkatársat felvett ebben az időszakban.

A vizsgált vállalatoknál a foglalkoztatotti összlétszám egyetlen kategória kivételével – diplomás szellemi munkakörök, ahol 1 százalékos létszámbővülés történt – rendre alacsonyabb volt összességében 2020. áprilisában március 1-jéhez viszonyítva.

Legnagyobb mértékben a gyakornoki létszám esett vissza az áttekintett időszakban, a szakképzetlen fizikai munkakörökben foglalkoztatottak létszáma 3 százalékkal csökkent, a szakképzett fizikai munkakörökben foglalkoztatottak, a részmunkaidős munkavállalók, valamint a tapasztalt (szenior) munkavállalók összesített létszáma egyaránt 2 százalékkal mérséklődött a koronavírus-járvány vizsgált időszaka folyamán – közölte az MKIK GVI.

Március 1-jén a hazai vállalkozásoknál foglalkoztatott munkavállalók döntő többsége, 92 százaléka teljes munkaidőben, kizárólag a munkavégzés helyszínén, a cég telephelyén látta el feladatait. A koronavírus-járvány következtében bevezetett kijárási korlátozásokkal összefüggésben ez az arány április 1-jére 67 százalékra csökkent. A két időpont között számottevően, 10 százalékponttal növekedett azon munkavállalók aránya, akik teljes munkaidőben kizárólag otthonról dolgoztak.

Az adatfelvétel idején a megkérdezett vállalkozások 35 százaléka úgy ítélte meg, az év folyamán 2019 azonos időszakához viszonyítva csökkenni fog munkatársai létszáma, 56 százaléka nem számított létszámváltozásra a következő fél évben, míg 9 százalék úgy gondolta, a cég létszáma növekedni fog.

Az MKIK GVI elemzése szerint az idén a vállalkozások jelentősen kisebb arányban tervezik emelni a bruttó béreket, mint ahogy 2019-ben tették, a béremelés várható mértéke is csökken.

zai vállalkozások kapacitáskihasználtsága, pénzügyi tartalékai és foglalkoztatotti létszámváltozásai, valamint a bérek és az értékesítési árak változásai szempontjából, a témában 2891 hazai vállalkozást kérdeztek.