Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Újabb több százmilliós beruházás ér véget Vásárosnaményban


Vásárosnamény több pontján jelentek meg kisebb-nagyobb munkagödrök, így a városlakók szerkesztőségünknél érdeklődtek. Mint kiderült, nem önkormányzati, hanem állami beruházásról van szó, amelynek a célja a gyorsabb internet biztosítása, mely által közintézmények és közfeladatot ellátó szervezetek részesülnek, a városban jelenleg is zajló fejlesztések előnyeiből.

A közel 4,3 milliárd forint vissza nem térítendő EU-támogatásból elindított beruházás lehetővé teszi, hogy az állami, önkormányzati vagy közigazgatási feladatokat ellátó intézmények az ország területén gyors és biztonságos infrastruktúrán érjék el a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat szolgáltatásait. A „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” elnevezést viselő projekt keretében, a kivitelező konzorcium összesen 28 távközlési csomópontot épít ki. A csomópontok biztosítják, hogy az állami, önkormányzati és közigazgatási feladatokat ellátó intézmények az ország területén megfelelő minőségű és átviteli sebességű, biztonságos infrastruktúrán keresztül kapcsolódjanak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) más szakaszaihoz. Vásárosnamény tucatnyi helyszínén  megvalósuló fejlesztés során, összesen 12000 méter nyomvonalhossz mértékben kerül kialakításra optikai hálózatfejlesztés.

Vásárosnamény, Mátészalka és Nyírbátor mellett mellett, országszerte további tizenhét településen zajlik ezen fejlesztés, mely összesen 4 285 700 000 forintból valósul meg. A projektek összesen 3300 új, nagy sávszélességű hálózati kapcsolatot biztosítanak a kormányzati távközlési hálózaton, valamit hozzájárulnak ahhoz, hogy 2023 végére a hálózati végpontok átlagos sávszélessége legalább 30 Mbps legyen.

Fejlesztési munkálatok a Rákóczi utcán

A projektek a végpontok fejlesztésén túl, a szükséges aggregációs hálózati fejlesztésekről is gondoskodnak. A beruházás a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezetésével, az MVM-Net Távközlési Szolgáltató Zrt, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, továbbá az Antenna Hungária Zrt közreműködésével valósulnak meg.

Fejlesztési munkálatok a Petőfi utcán

Az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával zajló kivitelezési munkákat, jelenleg is végzik a szakemberek Vásárosnaményban. A közintézmények, mint a Polgármesteri Hivatal, a Járási Hivatal, Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vásárosnaményi Járásbíróság, Önkormányzati Tűzoltóság, Mentőállomás, a Közigazgatási Hatósági Szolgálat II. és a vasútállomás hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztését a HIR-KER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végzi a városban.

Fejlesztési munkálatok a Kossuth utcán

A kivitelezést végző cég tervezőirodák segítségével, úgynevezett geodéziai felmérés nyomán tervezték meg a hálózat kiépítéséhez szükséges nyomvonalakat, figyelembe véve a közműveket, korábbi kábelek nyomvonalát. A közterület bontása helyet, ahol csak lehetőség van rá egy indító munkaárokból irányított fúrással húzzák be a kábeleket.

Fejlesztési munkálatok a Bartók Béla utcán

A munkálatok során a kivitelező kiemelt figyelmet fordít a környezeti, természeti értékek megóvására. A nyomvonal kialakítása során figyelnek, hogy a fák gyökérzetét ne sértsék meg, a tartógyökerek esetében azokat körbe ássák, így biztosítva azt, hogy fákban se a munkálatok ideje alatt, se a későbbiekben ne történjen kár. Az eddigi munkálatok során ezt a munkát szakszerűen végezte el a beruházó. A területek helyreállítása során is, a korábbi állapot visszaállítása a cél. A városszerte zajló munkálatok várhatóan, két héten belül befejezésre kerülnek.