Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Figyelni kell – ellenőrzésbe kezd a NAV


Az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások utáni társasági adó (TAO) kedvezményt 2017-ben vezették be, és mivel a NAV az adókedvezményt három éven belül legalább egyszer kötelezően ellenőrzi, ezért várható, hogy egyre több adózónál vizsgálják majd annak érvényesítését – írja a Mazars adótanácsadó vállalat.

Az elmúlt években a szabályokat többször változtatták, és a kedvezmény kizárólag akkor vehető igénybe, ha minden kritériumnak megfelel az igénylő, emiatt a hiányosságokat célszerű még az ellenőrzés előtt feltárni és orvosolni.

Egy tervezett beruházásnál vizsgálja a hatóság, hogy megvalósulnak-e energiahatékonysági célok, mivel esetenként a vállalkozás akár 70 százalékkal is csökkentheti a fizetendő nyereségadó összegét. Az elmúlt években a kedvezménnyel számos adózó élt és számolt el kedvezményt, láthatóan akkor is, ha a beruházás akár a legcsekélyebb energiamegtakarítást eredményezte.

Az adókedvezmény szabályai meglehetősen összetettek, például az adózási rendelkezések mellett egyszerre érvényesülnek a műszaki szempontok is.

A Mazars szerint a következőkre érdemes figyelni:

  • Az energiahatékonysági adókedvezmény a beruházások mellett 2018. július 26-tól már a felújítások esetében is érvényesíthető. Ez jelentős könnyítés a korábbi szabályokhoz képest, hisz egy teljes eszköz beszerzését jelentő beruházás mellett már a meglévő eszköz felújítására is igénybe vehető a kedvezmény. A kedvező változás nem volt visszamenőleges, az átmeneti szabály alapján csak azokra a felújításokra alkalmazható, amelyeket az előbbi dátumot követően kezdtek meg.
  • Vitás kérdés lehet, hogy melyik módszerrel kell megállapítani a beruházás, felújítás érvényesíthető költségét, és abból pontosan mekkora összeget lehet a kedvezménynél figyelembe venni. A TAO törvény egyrészt megengedi, hogy a beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz teljes bekerülési értékét és értékének növekedését is elszámolja az adózó, ha az kizárólag energiahatékonysági célt szolgál. Ez a szigorú feltétel azonban csak ritkán teljesül. Másrészt elszámolható a beruházás, felújítás többletköltsége, amely az energiatakarékosabb eszközök beszerzése miatt merült fel.

A várható adóhatósági ellenőrzések egyben azt is jelentik, hogy az adókedvezmény most “vizsgázik” majd, most derülnek ki azok a szempontok, amelyek mentén a NAV a gyakorlatban értékeli az egyes beruházásokat. Ugyan kiforrott ellenőrzési gyakorlat jelenleg nincs, az megjósolható, hogy épp a jogszabály összetettségéből adódó hibák, téves jogértelmezések miatt lesznek majd megállapítások.