Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

Felújítási támogatás: megérkezett a hivatalos válasz a magyarok százezreit érintő kérdésre

Mint azóta kiderült, a Magyar Államkincstár telefonvonalán tévesen tájékoztatták kollégánkat a közelmúltban erről a kérdésről. Erre a tájékoztatásra hivatkozva írtuk a múlt héten még azt, hogy „nem jár a felújítási támogatás azokra a felújítási munkálatokra, amelyekről csak anyagköltséget vagy csak munkadíjat igazol az igénylő. A számlaösszesítőn feltüntetett minden egyes tevékenység esetében szükség lesz mindkét költségtípusról szóló számlák, illetve a vállalkozói szerződés bemutatására is”. Mivel olvasóink és az általunk megkérdezett hitelközvetítők is elsősorban ezzel az értelmezéssel találkoztak, ezt akkor helyes értelmezésnek fogadtuk el annak ellenére, hogy ez a rendeletből nem derült ki ilyen egyértelműen.

A cikk megjelenését követően nem sokkal változott a helyzet: cikkünkre reagálva arról tájékoztattak minket a családügyi miniszter és a Magyar Államkincstár környezetéből is, hogy ez az értelmezés túl szigorú, annak ellenére, hogy a lazább értelmezés ellentmondani látszik a rendelet azon, nem egyértelmű megfogalmazásának, hogy „a támogatás a jelen rendelet hatálybalépését követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.”

Megkeresésünkre a Magyar Államkincstártól most az alábbi hivatalos sajtóválaszt kaptuk, ez tekinthető a végleges álláspontnak (kiemelés tőlünk):

„A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerint

„5. § A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

7. § (3) A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.”

Amennyiben csak egyetlen, egy fajta felújítási munkálatra kívánják igénybe venni a támogatást, akkor valóban mindenképpen szükséges számlát bemutatni mind a munkadíjról, mind az anyagköltségről. Azonban, h

A TÖBB KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ, AKÁR EGYIDEJŰLEG, AKÁR EGYMÁST KÖVETŐEN KIVITELEZETT MUNKÁLATRÓL VAN SZÓ, AKKOR NEM JELENT AKADÁLYT, HA KÖZÜLÜK EGYES RÉSZMUNKÁLATOKNÁL CSAK AZ EGYIK KÖLTSÉGTÍPUSRÓL NYÚJTANAK BE SZÁMLÁT (TEHÁT JELLEMZŐEN – BÁR NEM KIZÁRÓLAGOSAN – VALAMELYIK MUNKÁLATRÓL CSAK ANYAGKÖLTSÉGRŐL SZÓLÓ SZÁMLÁT CSATOLNAK, MUNKADÍJRÓL SZÓLÓT NEM),

de összességében a teljes becsatolt számlamennyiség tartalmaz mind vállalkozói díjról, mind anyagköltségről kiállított számlákat, olyan megoszlásban, hogy az igénybevehető támogatás összege fele-fele arányban tartalmazza mindkét költségtípus számláit. Ennek ugyebár az előfeltétele az, hogy egyik költségtípus aránya se csökkenjen 25% alá a teljes elszámolt felújítási költségen belül.  A munkadíjnak (különböző munkálatok esetében is) a teljes összköltségvetésen belül el kell érnie a legalább 25%-os arányt ahhoz, hogy a támogatásra elszámolt összegen belül az előírt 50-50%-os megoszlás teljesüljön és ezáltal az összköltség maximális 50%-át vissza lehessen igényelni (ha a munkadíj aránya kevesebb, mint 25%, akkor a teljes költség arányosan kevesebb, mint fele járhat csak vissza, pl. 20%-os munkadíj arány esetében összesen 40%). A Korm. rendelet további korlátozásokat nem tartalmaz az anyagköltség és vállalkozói díj arányára vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy minden munkálat csak vállalkozóval végeztethető el.

Az anyag- és munkaköltségek lehetséges arányára vonatkozóan alábbi táblázatunk mutat életszerű példákat:

feluijtas3

Az anyag- és munkaköltségek arányára vonatkozó feltétel arra az esetre is vonatkozik egyébként, amikor generálkivitelezővel végeztetjük el a teljes felújítást. Az anyagköltségekről és a munkadíjról szóló számlákat külön-külön egyaránt be kell nyújtani ez esetben is (mint fent láttuk, nem minden részmunkára vonatkozóan kell mindkettőnek meglennie), és ezek aránya a támogatáson belül kizárólag 50-50 százalék lehet (így például egy 3 milliós támogatás igénybevételéhez a legalább 6 milliós beruházási összegen belül ez esetben is el kell érnie az anyagköltségnek a 1,5 millió forintot).

A BENYÚJTANDÓ SZÁMLAÖSSZESÍTŐNEK MINDEN ESETBEN KÜLÖN MEGBONTVA, LISTASZERŰEN TARTALMAZNIA KELL A RENDELETBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEK KÖZÜL AZOKAT, AMELYEKET A MUNKÁLATOK SORÁN ELVÉGEZTEK.

A támogatáshoz 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződést (vagy szerződéseket) is be kell benyújtani, amely részletesen meghatározza a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban.

feluijitas2

Címlapkép: Getty Images