Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Február 1-jétől változik az illetéktörvény


2020. február 1-jétől hatályba lép a belterületbe vont ingatlanok értéknövekedése után fizetendő, szerény mértékűnek semmiképpen sem mondható vagyonátruházásiilleték-kötelezettség. Az illeték mértéke 90 százalék, melyet – a megszokottól eltérően – nem a vevőnek, hanem az eladónak kell megfizetnie.

2019 végén az országgyűlés – utolsó rendes ülésszakán – elfogadta az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosítását, és az erről szóló 2019. évi XCIX. törvény (mintegy karácsonyi ajándékként) 2019. december 12. napján kihirdetésre is került. A módosítás az ingatlanszektorban fontos változást hoz a korábbi szabályozáshoz képest.Az indokolás szerint a módosítás célja az ingatlanügyletek fokozottabb teherviselése és az ingatlanspekulációs ügyletek visszaszorítása. A külterületi ingatlanok forgalmi értéke ugyanis a belterületbe vonás után jelentősen megnő, így azok megvásárlása gyakran azzal a céllal történik, hogy a belterületbe vonást követően jelentős haszonnal továbbértékesítsék. A törvénymódosítással a jogalkotó az ilyen spekulációs, a külterületi ingatlanok belterületbe vonásának köszönhetően jelentős vagyonszerzéssel kecsegtető ügyletektől szeretné elvenni a befektetők kedvét azzal, hogy az elért nyereség 90 százalékát illeték formájában elvonja. Ebből a célból 2020. február 1-jétől az Itv. vagyonátruházási illeték tárgyát részletező rendelkezései kiegészítésre kerülnek, melynek következtében visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség alá esik

– a belterületbe vont ingatlan és

– a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaság vagyoni betétjének visszterhes átruházása.

/adozona.hu/