Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Elismerések, kitüntetések a 40 éve várossá vált Vásárosnaményban


This image has an empty alt attribute; its file name is oktober-23-i-kitubtetesek-vasarosnameny.jpgVásárosnamény – Október 23., az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének 63., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 30. évfordulója tiszteletére Vásárosnamény önkormányzata ünnepséget rendezett a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központban. Az ünnepi beszédeket és műsort követően Filep Sándor polgármester adta át a város idei ,,Vásárosnaményért emlékplakett, valamint ,, A köz szolgálatéért,, díjait. A hagyományok szerint a város október 23-án azon polgárait köszönti, akik kimagasló értékeket hoztak létre Vásárosnamény életének számos területén, legyen az oktatás, kultúra, sport, egészségügy.

Az idén október 23-a alkalmából, Vásárosnamény Város Önkormányzata eddigi életpályájuk során nyújtott kimagasló munkájukért, a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükért, mellyel hozzájárultak a város jó hírnevének öregbítéséhez, a következő személyeket jutalmazta.

This image has an empty alt attribute; its file name is Dubos-Emoke-Vasarosnameny.jpgDóbus Emőke 1998 óta tagja a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tantestületének. Magyar nyelv és irodalom szakos tanárként munkába állása óta magas színvonalon végzi munkáját. Évről évre felelősségteljesen és nagy szakmai alázattal látja el feladatait. Szaktanárként óráin és az emelt szintű érettségi előkészítő foglalkozásokon felkészültségével, munkafegyelmével példát mutat valamennyi diákja számára. Tanulóival személyenként is sokat foglalkozik, a tehetséges tanulókra külön figyelmet fordít, eredményes szereplésük érdekében nagyon gyakran szabad idejét áldozza fel. Diákjai évről évre dobogós helyezéseket szereznek nemzetközi szavalóversenyeken, országos csapatversenyeken. Tanítványai mind a közép-, mind pedig az emelt szintű érettségi vizsgákon kiválóan szerepelnek. Munkaközösségének tagjaként szívesen vállal többletfeladatokat, munkáját lelkiismeretesség, pontosság, kezdeményezőkészség jellemzi. Tanítványaival kölcsönös megbecsülésen alapuló viszonyt alakít ki, akik elismerik tudását, szakmaszeretetét, mely évek óta garancia a versenyeredményekre, sikeres színdarabok betanítására, iskolai ünnepségek megszervezésére és lebonyolítására, sikeres érettségi vizsgák letételére. Olyan pedagógus, aki tanítványait következetesen, érdekeiket szem előtt tartva neveli, oktatja. Osztályfőnökként remek közösségeket formál, tanítványai aktív részvételükkel meghatározó szerepet töltenek be az iskola közösségi életében. Állandó feladatai mellett szívesen vállal többletmunkát, mindenben lehet rá számítani. Ötleteivel és kreativitásával az iskola életét és közösségét folyamatosan gazdagítja. Kedves, közvetlen egyéniségével, humorával vidámabbá teszi mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok hétköznapjait. Igazi tanáregyéniség. Olyan nevelő, akinek mindennapi tevékenységét meghatározza a kollégái és diákjai iránti megbecsülés, kölcsönös tisztelet és szeretet. Tevékenysége túlmutat az iskola falain, évről évre segíti a különböző városi programok, ünnepségek szervezését. A gimnázium és városunk megbecsült és elismert pedagógusa, munkájára és eredményeire méltán lehetünk büszkék.

This image has an empty alt attribute; its file name is Varga-Gyorgy-Vasarosnameny.jpgVarga György 1979. januárjától 2017. október végéig volt a város köztiszteletben álló, igen megbízható VEZETŐJE. Gyakorlatilag negyven évig ügyelt arra, hogy a városért munkálkodók (tanácselnökök, polgármesterek, jegyzők, osztályvezetők, a hivatali apparátus tagjai) biztonsággal odaérjenek, ahová az élet szólította őket, legyen az Nyíregyháza, Budapest, Debrecen, Vammala, Kolozsvár, Zalaegerszeg. Nagy gondossággal ügyelt arra, hogy becsülettel és tisztességgel végezze munkáját. Olyan ember, aki roppant sokat tud és roppant keveset beszél. Vásárosnamény történéseinek utolsó negyven éve ott van a fejében. Diszkréciója, odafigyelése példamutató. A hivatali autóit úgy kezelte, mint a sajátjait. Nagy becsben, rendben és tisztán tartotta azokat, pontosan betartva a szervizelési intervallumokat, a karbantartási szabályokat. A sport, a labdarúgás a szívügye. Maga is focista volt, ez a szerelem azóta is benne él. Rendszeres támogatója a Vásárosnamény SE-nek. Emberi tulajdonságai, hozzáállása és életpályája példaértékű.

This image has an empty alt attribute; its file name is Konczné-Sugta-Lívia-vasarosnameny.jpgKonczné Sugta Lívia a Vásárosnaményi Eötvös József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Közel 10 évvel ezelőtt az egykori diák matematika-ének szakos tanárként tért vissza Bereg szívébe, lakóhelye iskolájába. Kimagasló szakmaisággal, fiatalos lendülettel – ami azóta is töretlen – kezdte nevelő-oktató munkáját. Az elmúlt évtizedekben több száz tanulót vezetett a számok sokszor bonyolult világába és a zene csodáiban. Nemcsak ismereteket nyújtott, hanem járható utat mutatott a matematikai összefüggések felfedezéshez. Mindezt gyermekszeretettel, kiemelkedő szakmai, módszertani gazdasággal és kulturáltsággal tette és teszi napjainkban is. A tehetséggondozás mindig a szívügye volt. Tanítványai az iskola, a város hírnevét öregbítették számos matematika. Szakmai tudását, kompetenciáit továbbképzéseken fejlesztette. Az iskolai programok lelkes szervezője, aktív segítője a Zoárd-napi sokadalom lovasprogramjainak. Hátránykompenzáció és elterjeszthető gyakorlat témában innovációként alkalmazza az „Alternatív Képességfejlesztés Lóháton” nevű tanfolyamon megszerzett ismereteit, melyhez 25 éves lovas tapasztalat és 22 éves szakmai pedagógiai gyakorlat támaszt alá. Terápiás gyakorlatait az óvodás és az általános iskolás gyermekek körében alkalmazza.

This image has an empty alt attribute; its file name is Vastag-József-Barnabásné-Vasarosnameny.jpgVastag József Barnabásné, a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye vezetője. Harminc éve végzi magas fokú szakmaisággal, elhivatottsággal, alázattal nevelő-oktató munkáját. Felzárkóztató, tehetséggondozó tevékenysége példaértékű. Tanítványai megyei és országos versenyeken bizonyítanak. Empatikus, toleráns személyiség. Méltán töltött be igazgató helyettesi, napjainkban tagintézményvezetői megbízást. Kollégáival és tanítványaival szemben is segítőkész, megértő, ugyanakkor következetes. Készséges, kreatív, lelkiismeretes pedagógus. Városi rendezvények aktív segítője.

This image has an empty alt attribute; its file name is vas-janosne-vasarosnameny.jpgVas Jánosné aktív éveiben az Önkormányzat munkatársa volt. Jelenleg a Vásárosnaményi Polgárőrség és a nyugdíjas klub munkájából veszi ki aktívan a részét. A polgárőr egyesület könyvelési, pályázatírási és – elszámolási teendőit végzi önként, eredményesen. Munkájának is köszönhető, hogy az Egyesület többek között támogatásban részesült a II. Világháborúban elhurcoltak emléktáblájának elkészítéséhez a Tomcsányi kastély udvarán, és Szojván az emlékparkban. Az „Együtt Egymásért” mozgalom keretében a „Minden gyermek lakjon jól” pályázaton élelmiszert és ajándékot adományoztak, és sportrendezvényt szerveztek. Az Országos Polgárőr Szövetség által „Polgárőr Város” cím elnyerésére kiírt pályázat megírásában is hatékonyan részt vett.

This image has an empty alt attribute; its file name is Sólyomné-Borszukovszki-Judit-Anikó-Vasarosnameny.jpgSólyomné Borszukovszki Judit Anikó 1980-ban népművelő-orosz, majd 2001-ben német nyelvtanári diplomát szerzett. Az Esze Tamás Művelődési Központban kezdte munkáját 1980-ban, majd 1996-tól a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI Petőfi Sándor Tagintézményében dolgozik. Aktívan kivette részét a város közéleti munkájából, amit az iskola dolgozójaként is szívügyének tekintett. Nem került megrendezésre, megszervezésre aktív közreműködése nélkül egyetlen kulturális és szabadidős rendezvény, programsorozat sem. A Beregi Ünnepi Hét keretében megrendezésre kerülő Váci Mihály vers- és prózamondó verseny zsűrijében mosolyával bíztatja, nagy szakértelemmel értékeli a versenyzőket. Munkáját jó szakmai hozzáértéssel, nagy gyakorlati tapasztalattal, gazdag módszertani eljárások alkalmazásával látja el. Mindig nyitott volt az új tanítási módszerekre. Diákjai versenyeken sikeresen szerepeltek. Tanítványaihoz megkülönböztetés nélküli szeretet fűzi, közvetlen kapcsolatban áll velük. Kedves, következetes, céltudatos egyéniség. Tágabb és szűkebb környezetével toleráns, segítőkész. Szívesen vállal beosztásához szorosan nem kapcsolódó munkát is. Munkaközösség-vezetőként segíti a pályakezdők és az intézmény munkáját. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként oroszlánrészt vállal a hátrányos helyzetű, nehéz sorsú gyerekek segítésében, felzárkóztatásában. Felnőtt, gyerek, egyaránt mindig számíthat felelősségteljes, gondos munkájára, jelenlétére. A német nyelv oktatása mellett fontosnak tartja a magyar nyelv szeretetére nevelést, a hagyományápolást.Nemcsak a szellemi kincsek átadásán buzgólkodott, hanem a lelki értékek fényesítésén is.

This image has an empty alt attribute; its file name is Meggyesi-Ferenc-Vasarosnameny.jpgMeggyesi Gyula 1939. szeptember 1-én született Gergelyiugornyán, itt is végezte általános iskolai tanulmányait. Elektroműszerész vizsgát Nyíregyházán tett, majd 1971-ben Vásárosnaményban érettségizett. A MATÁV-nál dolgozott nyugdíjazásáig. A gergelyiugornyai Petőfi Sándor nyugdíjas klub oszlopos tagja 1998 óta. A vers iránt vonzódása ettől az időtől számítható. Nem telhet el évforduló, névnap, ünnep, hogy ne lepné meg egy alkalomhoz illő verssel nyugdíjas társait. 2019 februárjában – Vásárosnamény várossá avatásának 40 éves évfordulója alkalmából – verseiért kitüntetésben részesült.

This image has an empty alt attribute; its file name is Lukacs-Miklosne-Vasarosnameny.jpgLukács Miklósné négy évtizeddel ezelőtt örömmel és alázattal tért vissza az Eötvös József Általános Iskolába, ahol kisiskolás korában kitárult előtte a számok és betűk birodalma, az ismeretek csodás világa. Biológia – technika – földrajz szakos tanárként nevelő – oktató munkáját kiemelkedő szakmaisággal, lelkiismeretesen, hivatástudattal végezte. Fő feladatának tekintette a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztését, az egészség, és környezettudatos magatartás formálását, kialakítását. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás szívügye volt. Tanítványai számos megyei és országos versenyen bizonyítottak. A tanulók, a szülők, a munkatársai, mindig szeretettel és elismeréssel nyilatkoztak a halk szavú, gyermekszerető, kiváló felkészültségű tanárnőről. Odaadással végezte osztályfőnöki tevékenységét, a természettudományi munkaközösség vezetését. Vöröskeresztes tanárelnökként még erőteljesebben fókuszált a rászorulókra, és minden embertársára. Munkáját iskolai és térségi szinten is nagyra értékelték. Városi rendezvények aktív segítője, és résztvevője volt. Tanítványaival számos megemlékezést, figyelemfelhívást tartottak a Föld Napján, a Víz Világnapján, a Vöröskeresztes Világnapon. Munkatársai a tanárnőt nevelő – oktató munkája elismeréséül két alkalommal is az „Év tanárának” választották. 2018-ban 40 év – közoktatásban végzett szolgálat – után nyugdíjba vonult.

This image has an empty alt attribute; its file name is Kosa-Laszlo-Zsolt-Vasarosnameny.jpgKósa László Zsolt a Vásárosnaményi Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola szakoktatója. Az intézményében kiemelkedő szakoktatói tevékenységet lát el. Mesterszakácsként készíti fel diákjait, hogy szakmájukban sikeresekké válhassanak. Gyakran jut el tanítványaival régiós, területi és országos szakmai vetélkedőkre, ahol sikereikkel öregbítik városunk hírnevét. Városi rendezvényeink önzetlen szakmai résztvevője. Évek óta segít a Zoárd Napi főzésben, szervezi, és gyakorta zsűrizi is a főzőversenyek termékeit. A rendezvényeken nem csak ételt készít és pontoz, hanem tanácsaival segíti a főzési kultúra fejlődését, a beregi ízek megismertetését. A fiatalokat nemcsak a tankonyhai gyakorlatokon okítja, de szívesen vesz részt a városunkban szervezett ifjúsági “Főzőklubok” elméleti és gyakorlati foglalkozásain. Az Adventi rendezvénysorozatainkon felkészíti a fiatalokat a jótékonysági főzésre és főzőversenyekre, időjárástól függetlenül mindig ott van a fiatalokkal, hogy a Karácsony előtti napokban egy tál ízletes meleg étellel kedveskedhessünk a rászoruló vásárosnaményiaknak.

This image has an empty alt attribute; its file name is Haklikné-Hegedűs-Katalin-Vasarosnameny.jpgHaklikné Hegedűs Katalin több évtizede végzi kiemelkedő szakmaisággal, elhivatottsággal, alázattal közszolgálati munkáját. A járási hivatalok felállása előtt Önkormányzatunk személyi állományában dolgozott lelkiismerettel, türelemmel viszonyulva a kollégákhoz és az ügyfelekhez. Segítőkészségét, empátiáját mindenki naponta megtapasztalhatja, aki hozzá fordul ügyei intézése érdekében. Évtizedeken átívelő önfeláldozó, precíz, pontos munkavégzés jellemzi. Méltán lehet munkahelye és városunk elismert polgára.

This image has an empty alt attribute; its file name is dr-varga-tibor-aron-vasarosnameny.jpgDr. Varga Tibor Áron főorvos, orvos-doktori oklevelét 1973-ban szerezte Kolozsváron Általános Orvostudományi Karon. 1973. november 1-től 1981. január 31-ig háziorvosként dolgozott a Szatmár Megyei Kórház Naszódi Városi, valamint a Bethlen Városi Kórház Háziorvosi rendelőjében. 1981. február 1-től tevékenykedik aneszteziológia és intenzív terápiás szakterületen. 1982 és 1983 között végezte el az Orvostovábbképző Tanfolyamot a Kolozsvári és a Bukaresti Orvostovábbképző Intézetben. 1983 szeptemberében lett aneszteziológiai és intenzív terápiás orvossá. 1990-ben honosították a diplomáját, s vették fel a Magyarországi Orvosok Országos Nyilvántartásába. 1993-ban lett magyar állampolgár. 1989. szeptember 5-től 1993. július 31-ig a Marcali Városi Kórház Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán dolgozott adjunktusként. 1983. augusztus elsejétől a Vásárosnaményi Városi Kórházban az aneszteziológiai munka megszervezése és irányítása volt a feladata. Ő volt az első Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás szakorvos az intézetben. Irányítása alatt működött az első szubintenzív osztály. Az itteni három éve alatt egy szakorvos és három szakasszisztens képzésére került sor. 1996. január elsejétől munkája elismeréseként főorvosi kinevezést kapott. 1996-ig megbízott osztályvezetőként tevékenykedett. Az 1995-ben kezdődött vásárosnaményi és fehérgyarmati kórházak fúziójakor a két telephelyen ő szervezte az aneszteziológiai munkát, az első önálló Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály megalakítását. A főigazgató őt bízta meg az osztály vezetésével 1995 és 2000 között segítséget nyújtott a két telephelyen beindult Sürgősségi betegellátó Osztály létrehozásában, illetve a kórházi gyógyszertárak szakmai működését irányította. 1993 és 2017 között megbízott főorvosként és beosztott főorvosként, 24 évig dolgozott egy munkahelyen.

This image has an empty alt attribute; its file name is dr-kelemen-tibor.jpgDr. Kelemen Miklós 1939. szeptember 14-én született Szabolcsveresmarton egy hatgyermekes család ötödik gyermekeként. Egyetemi tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának, Gépgyártás Technológus szakán szerezte. Egyetemi tanköre és az évfolyam foci, valamint asztali-tenisz csapatának tagja volt az Egyetemi Vándorkupa versenyeken. 1963-64 között a fehérgyarmati, majd a tyukodi Mezőgazdasági Gépállomások üzemmérnöke. 1968. január 1-én áthelyezték a Vásárosnaményban kiemelt nagyberuházásként épülő faforgácslap gyárba. Gépészeti beruházás vezetőként, majd a beüzemeléstől műszaki vezetőként, később főmérnökként, 1974-től pedig a gyár igazgató főmérnökeként dolgozott tovább. Egy életre szóló kemény munka volt az ország egyik legelmaradottabb vidékének tartott beregi síkságon egy új szakágban, a faforgácslap gyártásában egy nemzetközileg is versenyképes gyárat létrehozni, majd sikeresen üzemeltetni. A legfontosabb a szakember gárda kialakítása volt. Ennek érdekében már az építési munkálatok ideje alatt elkezdődött a leendő dolgozók oktatása. Tekintettel arra, hogy a gépészmérnöki oktatásban nem szerepelt a falemez gyártása, önszorgalomból, a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemtől kapott szakirodalom, valamint személyes segítség útján sajátította el a faforgácslap gyártástechnológiát. Négy év megfeszített munka eredményeként elkezdődhetett a forgácslap gyártó szakmunkás képzés is. A szakma tankönyveit saját maga készítette, valamint oktatta a tanulókat. Ezután indult be a helyi szintű faipari technikusi képzés a középiskolában. A jól képzett szakgárda összehangolt munkájának eredményeként 1988-ra nemzetközileg is elismert lett a helyi gyár. Az országban az elsők között alakult külföldi többségi tulajdonúvá Interspan Faipari Kft. néven. Az új cég ügyvezető igazgatója lett 2004-ig, nyugdíjba vonulásáig. Aktív nyugdíjasként tagja a Forrás Vállalkozói Klubnak, s évekig rendszeresen járőrözött a városi Zöld Kommandóban is, figyelve a természetkárosítókra. Életpályája során számos elismerésben részesült.

This image has an empty alt attribute; its file name is Varga-Zoltan-Vasarosnameny.jpgVarga Zoltán szakmai igazgatóhelyettes 2000-től a Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola (Vásárosnamény) pedagógusa. A vendéglátóipari szakképzés valamennyi az iskolában is oktatott területét jól ismeri. A 2004-ben megnyílt Lónyay étekház szakszerű működtetésében kiemelt szerepet kapott, mert az Emília cukrászdában megszerzett szakmai gyakorlata, a tanulók szeretete, garanciát jelentett az új ˗ a városlakók felé az iskolai képzés magas színvonalát megjeleníteni is hivatott˗ vendéglátó egység igényes működtetésére. Felsőfokú szakmai végzettséget a Szolnoki Főiskolán 2006-ban szerzett közgazdász-idegenforgalmi szakon. Az iskolavezető 2010-ben úgy ítélte meg, hogy Varga Zoltán alkalmas lehet a – nyugdíjazás miatt – megüresedett gyakorlati oktatásvezetői álláshely betöltésére. Alapfeladata ettől fogva az iskolai tanműhelyekben folyó gyakorlati képzés megszervezése és az ott folyó munka ellenőrzése és irányítása lett. 2012 szeptemberében szakmai igazgatóhelyettesi kinevezést kapott.  2013-ban, iskolájában, nagy szakmai elismertséget eredményező módon bonyolította a II. Schnitta Sámuel Emlékversenyt. 2014-ben az intézményében széleskörű nyilvánosságot és sajtónyilvánosságot kiváltó módon rendezte meg a I. Bibliaismereti és Gasztronómiai Versenyt. Iskolavezetőként két Leonardo-s projektre és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész decentralizált beruházási keretére készített pályázatot. A decentralizált keretből elnyert támogatásból az iskola nagy értékű eszközparkkal gazdagodott. Két ún. hiányszakképesítés a (pék és a hegesztő) szakmák tanműhelyei váltak alkalmassá a szakképzésre, helyi és a beregi fiatalok elhelyezkedési esélyeinek a növelésére. A Református Egyházközség szerteágazó testvérkapcsolatainak vendéglátós feladatait önzetlen szakszerűséggel és állhatatossággal, szabadidejét is feláldozva számos alkalommal segítette. Varga Zoltán és tanítványai kifogástalan szakmaisággal, fáradhatatlansággal, vendégszeretettel vették ˗és reményeink szerint˗ veszik ki részüket a jövőben is a Zoárd Napi Sokadalom embertpróbáló feladathalmazából.

This image has an empty alt attribute; its file name is Magyar-Bertalan-Vasarosnameny.jpgMagyar Bertalan 50 évet dolgozott gépkocsivezetőként településünk önkormányzatánál ( a Vitka Kht-nál és elődeinél).  Munkáját szeretettel, hivatástudattal, lelkiismeretesen végezte. Elkötelezettsége munkája iránt példaértékű volt a fiatalabb és az idősebb korosztály számára is. Évtizedeken átívelő kitartó munkája eredményeként méltán lehet városunk elismert polgára.