Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése: kijött egy kormányrendelet


A friss rendelet azokra vonatkozik, akik március közepén jelentették be tevékenységük szüneteltetését. 15 napjuk van dönteni a folytatásról.

A veszélyhelyzet idején egyes egyéni vállalkozói tevékenységek folytatásáról vagy szüneteltetéséről jelent meg kormányrendelet. A pénteki Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kormány elrendelte:

azok az egyéni vállalkozók, akik tevékenységük szünetelését 2020. március 11. és 30-a között jelentették be, a kormányrendelet hatálybalépését követő 15. napig bejelenthetik:

  • tevékenységük szünetelése iránti bejelentés visszavonását,
  • vagy szüneteltetett tevékenységük folytatását.

Fotó: szuperinfoesztergom.hu

A rendelet szerint a visszavonás alapján a nyilvántartást vezető szerv a tevékenység szünetelésének kezdő időpontjára vonatkozó adatot úgy törli a nyilvántartásból, hogy az mint törölt adat se legyen megismerhető.

A szünetelés időtartama egy hónapnál rövidebb is lehet.

A kormányrendelet szerint a jogszabály az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteléséhez jogkövetkezményt fűz, az adattörlés után úgy kell tekinteni, hogy a szünetelésre nem került sor.

A rendelet kimondja azt is:

A tevékenység szünetelésére irányuló bejelentés és a nyilvántartást vezető szerv szerinti adattörlése közötti időtartam a hatósági jogviszony alapján fennálló, az egyéni vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására vonatkozó határidőbe nem számít bele. Ha a határidő a szünetelés időtartama alatt járna le, a határidő a nyilvántartást vezető szerv adattörlését követő tizenötödik napon jár le.

Továbbá:

 A 2020. március 30. napját követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt bejelentett egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésére az Evectv. 18. § (1) bekezdésében megjelölt minimális időtartamot nem kell alkalmazni.

Privátbankár.hu