Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

Egyedülálló megyei pályaválasztási napot tartottak a vásárosnaményi Eötvösben


Vásárosnamény – Komoly dilemma elé állítja az általános iskola végzős diákjait, hogy milyen szakmát, vagy milyen szakterületet válasszanak, amelyben el tudják képzelni jövőjüket. A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola falain belül, a megyében egyedülálló pályaorientációs napot tartottak annak érdekében, hogy az intézmény tanulói, főként a nyolcadikos diákok megismerkedhessenek egy-egy szakma vagy pálya sajátosságaival, szakemberek előadásán keresztül.

A beregi pályaorientációs nap és számos programot magában foglaló esemény legfőbb célja tehát, hogy segítse a diákokat a tovább-tanulásukat valamint karrierválasztásukat érintő döntések tudatos átgondolásában, meghozatalában, és bemutassa nekik, hogy merre érdemes elindulniuk és egyáltalán milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre ezen a területen. A pályaorientációs nap létrehozása az iskolában komoly felkészülést és szervezést igényelt, különösen úgy, hogy az minden évfolyam számára hasznos tartalommal bírjon: azoknak is, akik már tudják milyen irányba szeretnének továbbmenni, és azoknak is, akik csak évek múlva kerülnek majd szembe ezzel a döntéssel. A színvonalas és bemutatókban gazdag nap emellett több helyszínen zajlott, hiszen a város életét gazdagító vállalkozásokhoz is ellátogathattak a diákok. A program során az elsőtől a nyolcadik osztályig a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően, élményszerűen ismerkedhettek meg az intézmények, szervezetek képzési kínálatával, annak reményében, hogy a jelenlegi nyolcadikosok kedvet kapnak a piacképes szakmák elsajátításához. A látványosra és információkban gazdag pályaorientációs nap során számos képzési forma, ösztöndíj és felvételi eljárást ismerhettek meg a gyerekek, ahol az ismeretszerzés, a tájékozódás, a kompetenciafejlesztés, a tudásbővítés is jelentős szerepet játszott. Összességében tehát ez a nap lehetőséget nyújtott a külső tájékozódásra, valamint minden olyan segítséget és információt igyekezett megadni, amelyet egy nap alatt megadni lehetett. A diákok Vásárosnaményi Rendőrkapitányság életébe nyerhettek bepillantást Gönczi György segítségével, valamint a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltósághoz is. Gyárlátogatást tehettek a Swiss Krono Kft.-nél, a Vásárosnaményi Lónyay Menyhért Szakgimnázium és Szakiskolába, a Babapiskóta gyárban, a HB KER TRANS KFT. Babapiskóta gyárában, valamint a Hajdu Trans Kft, tészta gyárában is. Az intézmény tizenegy tantermeiben, forgó-színpadszerűen váltva egymást, megközelítőleg negyed órás előadásokon kaphattak tájékoztatást a diákok, a rövid interaktív bemutatókon keresztül. Így információhoz juthattak a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Vásárosnaményi Járásbíróság, a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda, a Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskola, a Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma felvételi eljárásairól, indítandó képzéseiről.

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium felvételi tájékoztatója:

felveteli

Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola felvételi tájékoztatója:

 1. Technikumi képzések(5 év):

– A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre.

– Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik.

– A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.

– A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap (érettségi bizonyítvány és a technikusi végzettségét igazoló oklevél).

– A jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhatnak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

– A szakmai képzés lehetőséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére. Erre szolgál a technikum 2 éves képzése.

Választható technikumi képzések /Telephely kód: 002/:

Belső kód Ágazat OKJ szerinti szakképesítés megnevezése
0012 Kereskedelem Kereskedő és webáruházi technikus
0013 Vendéglátóipar Vendégtéri szaktechnikus
0014 Informatika Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
0015 Rendészet és közszolgálat Közszolgálati technikus
 1. Szakképző iskolai képzések (3+2év):

– A szakképző iskola 3 éves.

– Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül.

– Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul.

– Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére.

– A szakképzés után lehetőség van érettségi vagy a technikusi képzettség megszerzésére.

Választható szakképző iskolai képzések /Telephely kód: 006/:

Belső kód Szakképesítés OKJ száma Szakképesítés OKJ megnevezése
0020 34 542 08 Divatszabó (férfiszabó szakirány)
0021 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos
0022 34 341 02 Kereskedelmi értékesítő (eladó)
0023 34 811 04 Szakács
0024 34 811 01 Cukrász
0025 34 811 08 Pincér-vendégtéri szakember
0026 34 521 06 Hegesztő
0027 34 541 05 Pék

Ösztöndíj:
A tanuló tanulmányi eredménye függvényében ösztöndíjban részesülhet.

A TECHNIKUMI ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYAINKBA A FELVÉTEL TANULMÁNYI EREDMÉNYEK ALAPJÁN TÖRTÉNIK!

A felvételi rangsor kialakításánál az általános iskolai eredményeket vesszük figyelembe (a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatokat: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika). Egészségügyi alkalmassági valamint pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges!

Arany János Kollégiumi Szakközépiskolai Program /www.ajkszp.hu/

A szakképző iskolai osztályainkba jelentkező tanulók pályázhatnak a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programjában való részvételre.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

-tanulói jogviszonyban áll, a szakképző iskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást igényel és

-halmozottan hátrányos helyzetű.

A program célja:

-a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes tanulásának biztosítása a szakközépiskolában,

-a tanulók számára szakképzői iskolai tanulmányaikhoz – a kollégium keretei között – befogadó pedagógiai környezetet biztosítása,

-a szociális hátrányok kompenzálása, valamint a lemorzsolódás csökkenése.

További információk:

-Kollégium biztosított valamennyi igénylő számára.

-A képzést segíti:

-Út az érettségihez, út a szakmához – ÚTRAVALÓ (7000 – 13 000 Ft/hó)

-Érettségire és szakmai vizsgákra felkészítő tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozás.

A képzések részletes leírásai az alábbi linkeken elérhetőek:

A Kisvárdai Szakképzési Centrum felvételi tájékoztatója:

Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója:

A következő tanév szeptemberétől induló képzéseinkre nincs felvételi vizsga, az elbírálás szempontja a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredményed.

Az alábbiakban iskolánk képzési formáit ajánlunk a figyelmedbe. A képzéstípusokat a tanulmányi eredményed alapján állítottuk össze.

3,5 – 5,0 átlagú tanulmányi eredmény:

Számodra a SZAKGIMNÁZIUMOT ajánljuk. A 4+1 év alatt a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit szerezhetsz, ami még kibővül a szakmai tantárgyakból tett vizsgával is.

A 12. évben eldöntheted, hogy továbbtanulsz egyetemen vagy főiskolán, vagy iskolánkban elvégzed a 13. évfolyamot, és a szakodhoz kapcsolódó szakmai végzettséget szerzel. (Természetesen a szakma megszerzése után is továbbtanulhatsz.)

Iskolánkban induló képzések 2019-2020

Kód

Rövid név

Tanulmányi terület leírása

0001

Agrár gépész ágazat

Szakgimnázium

 

4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
agrár gépész ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: mezogazdasági gépésztechnikus
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezés
biztosított, traktoros jogosítvány megszerzése kötelezo

0002

Mezőgazdaság ágazat

Szakgimnázium

 

 

4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: mezogazdasági technikus
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezésbiztosított, traktoros jogosítvány megszerzése kötelezo

0003

Erdészet és vadgazdálkodás ágazat

Szakgimnázium

 

4 évfolyam
szakgimnáziumi kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
erdészet és vadgazdálkodás ágazat
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: vadgazdálkodási technikus
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezés
biztosított, traktoros jogosítvány megszerzése kötelezo

0004

Mezőgazdasági gépész

Szakközépiskola

 

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: mezogazdasági gépész
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0005

Erdészeti szakmunkás

Szakközépiskola

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: erdészeti szakmunkás
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezés
biztosított, traktoros jogosítvány megszerzése kötelezo

0006

Kertész

Szakközépiskola

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: kertész
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított,
ösztöndíj, tanulószerzodés

0007

Gazda

Szakközépiskola

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: gazda
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0008

Állattartó szakmunkás

Szakközépiskola

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: állattartó szakmunkás
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezés

biztosított, traktoros jogosítvány megszerzése kötelezo

0009

Virágkötő és virágkereskedő

Szakközépiskola

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
mezogazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: virágköto és virágkereskedo
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezés
biztosítot

0010

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó

Szakközépiskola

 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészíto évfolyam (választható)
szakközépiskolai kerettantervek
a tanulmányi területen oktatott elso idegen nyelv a következo(k egyike): angol
a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlodési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdo, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdo tanulók is jelentkezhetnek
felvétel a tanulmányi eredmények alapján
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges
élelmiszeripar szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következo szakképesítés
megszerzése: kistermeloi élelmiszereloállító, falusi vendéglátó
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kezdo angol, kollégiumi elhelyezés
biztosított

 

 

SZAKGIMNÁZIUMBAN (korábban szakközépiskola) három szakmacsoport közül választhatsz:

 • XXXIII. mezőgazdaság ágazat * végzettség: OKJ 34 621 03, Állattartó szakmunkás (kód: 02)

 • XXXI. agrárgépész ágazat végzettség: OKJ 51 621 01, Agrárvállalkozó (kód: 01)

 • Erdészet és vadgazdálkodás ágazat (kód: 03)

3,5 átlag alatti tanulmányi eredmény:

Ha úgy érzed, hogy inkább jó szakember szeretnél lenni, és minél előbb dolgozni szeretnél, akkor számodra a SZAKKÖZÉPISKOLÁT, tehát a SZAKMAI KÉPZÉST ajánljuk. Rögtön az általad választott szakmát tanulhatod, és 3 év alatt kiváló szakemberré képezheted magad + 2 év alatt csak közismereti tantárgyak tanulásával az érettségi vizsgát is megszerezheted

A felvétel feltétele mindegyik szakma esetében az egészségügyi alkalmasság, amelyet tanévkezdésig kell igazolni. (Erről külön levélben tájékoztatunk majd a felvételi után.)

Induló 3 éves szakközépiskolai képzéseink:

 1. Mezőgazdasági gépész * (OKJ: 34 521 08. Kód: 04) ÖSZTÖNDÍJ!

 2. Erdészeti szakmunkás (OKJ: 34 623 01. Kód: 05)

 3. Kertész * (OKJ: 34 622 02 Kód:06) ÖSZTÖNDÍJ!

 4. Gazda (OKJ: 34 621 01. Kód: 07) ÖSZTÖNDÍJ!
 5. Állattartó szakmunkás (OKJ: 34 621 03 Kód: 08)

 6. Virágkötő és virágkereskedő (Kód: 09)
 7. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (Kód: 10)

A szakmákhoz jogosítvány megszerzése szükséges. A T kategória megszerzése INGYENES!

* jellel jelölt szakmák esetében, ha jól tanulsz, 10-35 ezer Ft/hónap ösztöndíjban részesülhetsz.

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS

Agrárgépész ágazat (Kód: 01)

Érdekelnek a mezőgazdasági műszaki újdonságok? Elbűvöl a korszerű mezőgazdasági erő-és munkagépek hatalmas teljesítménye?

Szívesen irányításod alatt tartanád a lóerőket? Örömmel segítesz szüleidnek a családi gazdálkodás munkafolyamatainak elvégzésében? El tudod képzelni, hogy vállalkozó leszel, és saját gépeiddel dolgozol? Akkor alapozd meg tudásodat a Baross László Szakképző Iskola szakközépiskolai osztályában, ahol négy évfolyamos gépészeti szakmacsoportos alapozó oktatásban vehetsz részt, és érettségit szerezhetsz! Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanulhatsz intézményünk technikus képzésein vagy a felsőoktatásban.

Mezőgazdaság ágazat (Kód: 02)

Szereted a természetet, a hasznot hozó növényeket és a gazdasági állatokat? Érdekelnek a mezőgazdasági műszaki újdonságok? Szívesen segítesz szüleidnek a mezőgazdasági munkák végrehajtásában? Szeretnél önálló mezőgazdasági vállalkozó lenni? Akkor alapozd meg későbbi tanulmányaidat a Baross László Szakképző Iskola szakközépiskolai osztályában, ahol négy évfolyam elvégzése után érettségit szerezhetsz! Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanulhatsz intézményünk technikus képzésein vagy a felsőoktatásban.

Felvételi vizsgát nem tartunk! A felvétel alapját a magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, és technika tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeiből számított pontok képezik.

Érettségire épülő szakképzés:

 • Mezőgazdasági technikus
 • Mezőgazdasági gépésztechnikus

 • Vadgazdálkodási technikus

Mezőgazdasági technikus végzettségre épülő szakképzés:

 • Agrár-áruforgalmazó szaktechnikus

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója:

Gimnáziumi osztályok

Belső kód

Osztály megnevezése

Választható nyelv

Egyéb információ

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.)

Felvehető létszám

0001 általános kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos oktatás 34
0002 általános humán irányultság kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból valamint történelemből 17
0003 általános természettudományos irányultság kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos emelt szintű oktatás biológiából és kémiából 34
0004 emelt szintű matematika kötelező két idegen nyelv tanulása az angol, francia, német, orosz nyelvek közül 4 évfolyamos emelt szintű oktatás matematikából 34
0006 emelt szintű angol nyelv előkészítő évvel az első évben csak az angol kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható 5 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdők számára 18
0007 emelt szintű angol nyelv az első idegen nyelv az angol, a második a francia, német, olasz, orosz nyelvek közül választható 4 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből haladók számára 17
0008 emelt szintű német nyelv előkészítő évvel az első évben csak az német kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható 5 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelvből kezdők számára 12
0011 Arany János Tehetséggondozó Program az első évben csak az angol kötelező, később a második idegen nyelv a francia, német, orosz nyelvek közül választható 5 évfolyamos oktatás országosan egységes speciális tanterv alapján 34

6 osztályt indítunk az alábbiak szerint:

1 általános tantervű osztály

1 emelt szintű humán és 1 angol nyelvi csoportból álló osztály

1 emelt szintű természettudományos osztály

1 emelt szintű matematikai osztály

1 angol kezdő és 1 német kezdő nyelvi csoportból álló 5 évfolyamos osztály

1 AJTP szerint működő 5 évfolyamos osztály

Kollégiumi férőhely: van

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni?

A felvételi követelmények az SNI-s tanulókra is vonatkoznak. A gimnáziumi nevelés-oktatás feladata a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelés-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők). A felvételi vizsgával kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXX. törvény 51. § (5) bekezdésében foglaltak érvényesek.

Az intézmény különlegessége, specialitása (pl. szakkörök, sportkörök, külföldi kapcsolatok stb.)

Iskolánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az egyetlen Minősített Tehetséggondozó Műhely, kiválóan akkreditált Tehetségpont. ECDL vizsgaközpont, DEXAM nyelvvizsgahely.

Képzéseink a következők:

Emelt szintű humán képzés:

A humán területen tanulók irodalomból és történelemből az alapkövetelmények elsajátítása mellett képesek lesznek a kifejező és igényes megnyilatkozásra, mely képességeket a továbbtanulás és a munkába állás esetén is hasznosítani tudják. Ezen felül a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban magyar nyelv és irodalom illetve történelem tantárgyból.

Emelt szintű természettudományos képzés:

A piacképes udás megszerzését elősegítendő természettudományos képzés során a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban biológia és kémia tantárgyból.

Emelt szintű matematika képzés:

Az emelt szintű matematika osztályba felvett tanulók a matematikai ismereteken túl olyan kompetenciákat is szereznek, amelyeknek valamennyi tantárgy elsajátításánál hasznát veszik, ezen kívül felkészülhetnek az emelt szintű matematika érettségire.

Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés

Az emelt szintű nyelvi osztályokba járó tanulók – megfelelő szorgalom esetén – az adott nyelvből középfokú (B2 szintű) nyelvi ismeretekhez jutnak, sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire angol nyelvből.  A tanulók idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti.

Öt évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzés

Egy kezdő angol és egy kezdő német csoport indítását tervezzük. Előzetes nyelvismeretre nincs szükség. A nyelvi előkészítő év tantervét az országosan egységes kerettantervi előírásoknak megfelelően szervezzük.

Általános tantervű osztály: Az első két év során a tanulók a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak alapos felkészítést, majd 11. és 12. évfolyamon lehetőségük van az általuk választott tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon részt venni.

Arany János Tehetséggondozó Program

Az ötévfolyamos programba az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott feltételek teljesítésével, pályázat útján lehet bekerülni. A Program sikeres teljesítése esetén a tanulók B2 szintű nyelvismeretre tehetnek szert angol nyelvből, valamint alaposan felkészülhetnek a felsőoktatásba való eredményes bejutásra a komplex módon történő tehetséggondozásnak köszönhetően. Kollégiumi jogviszony létesítése kötelező.

Egyéb információk:

A tanulók a 11. és 12. évfolyamon közép és/vagy emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Az emelt szintű képzések a kiemelt tantárgy(ak)ból már a 9. évfolyamtól kezdődően az emelt szintű érettségire készítenek fel.

Javasoljuk, hogy az idegen nyelvek egyike az általános iskolában megkezdett nyelv legyen.

Kollégiumi elhelyezést korlátozott számban, menzát igény szerint biztosítunk.

Intézményünk pedagógiai programjának kiemelt területe az egészséges életmódra nevelés, melyből következően olyan tanulókat látunk szívesen, akik a korszerű életvezetés hívei.

További információ (pl. alkalmassági, felvételi követelmény):

 Felvételi vizsga időpontja:

Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra jelentkezők és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára: 2020. január 18. 10.00h (gyülekezés 9.30-kor az iskola aulájában).

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókra vonatkozó speciális eljárási, elbírálási szabályokat a Nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 4.§-a,  illetve. 51.§-a tartalmazza.

Alapos ok esetén 2020. január 23-án 14.00h kezdettel, a központilag meghatározott pótnapon is lehet vizsgázni. Az ilyen igényt kérjük telefonon jelezni.

Az elért eredményekről 2020. február 6-ig értesítjük a tanulókat, akik már az elért eredmények ismeretében állítják ki jelentkezési lapjaikat, melyeket az általános iskola 2020. február 19-ig juttat el a középiskolákba, illetve a Felvételi Központba.

Felvételi vizsga módja:

Az intézmény az általános felvételi eljárást megelőző – országosan egységes követelmények szerinti, központilag kiadott feladatlapok alapján – írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából.

A tanulók a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára az általános iskolákban, a központilag kiadott jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A maximálisan elérhető pontszám 180, mely a magyar nyelvi és a matematika központi írásbelin elért pontokból

(100 pont), továbbá a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak (80 pont) összegéből számítandó.

A képzésekre jelentkező tanulók rangsora a felvételi vizsgán elért eredmények és az általános iskolából hozott 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai alapján készül.

Az általános iskola a jelentkezési lapokat 2019. december 6-ig juttatja el a választott középiskolákba. Eddig az időpontig indokolt esetben elfogadunk közvetlenül a szülőtől származó jelentkezési lapot is.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés esetén a pályázatban megjelölt intézménybe kell a jelentkezési lapot benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2019. december 11.

A Programba jelentkező tanulók 2020. január 17-18-19-án felvételi beválogatáson is részt vesznek.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban egy a felvételi beválogatás sajátosságaiból adódó speciális pontszámítási módszert alkalmazunk.

2020. február 6-ig az intézmény az Arany János tehetséggondozó Programra benyújtott pályázatok eredményéről értesíti az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

Az intézmény az ideiglenes felvételi jegyzéket 2020. március 16-án hozza nyilvánosságra. A felvételről vagy elutasításról 2020. április 30-ig küldünk értesítést a jelentkezőnek és általános iskolájának.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma felvételi tájékoztatója:

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK AZ INDÍTANDÓ SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKHOZ

2020/2021. tanévben az alábbi szakgimnáziumi osztályokat indítjuk:

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK AZ INDÍTANDÓ SZAKKÉPZŐS OSZTÁLYOKHOZ

A szakképzős cikk hamarosan frissítésre kerül, a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

A 2019/2020. tanévben az alábbi szakképzéseket indítjuk:

Nappali tagozaton:

Esti tagozaton:

Tanulmányi idő valamennyi szakképesítésben: 2 év (egészségügy ágazati szakmai érettségizettek számára 1 év). A képzések komplex szakmai vizsgával zárulnak.

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók emelt szintű szakképesítést igazoló OKJ bizonyítványt kapnak. A két éves képzés befejezése után iskolánkban lehetőség van Ápoló szakon a tanulmányok folytatására, emelt szintű szakképesítés-ráépülés megszerzésére:

A részletekért kattintson IDE…