Közzétette - Kategória - Belföldi krónikák

Áram, gáz és víz: Százezrekbe kerülhet, ha ezeket teszi mérőóráival – Figyelmeztetést küldött a hatóság


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatára érkező beadványok jelentős része a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos. A szabálytalan vételezés élet- és balesetveszélyes, emellett több százezer forintos kötbérfizetési kötelezettséget is eredményezhet.

A villamos energia, a földgáz vagy az ivóvíz szabálytalan vételezése akkor fordulhat elő, ha a fogyasztó eltávolítja, meghamisítja, esteleg szándékosan megrongálja a mérőóra vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit és a beavatkozás lehetővé teszi a méretlen vételezést.

A FOGYASZTÓ SZABÁLYTALANUL VÉTELEZ AKKOR IS, HA A FOGYASZTÁSMÉRŐ MEGBONTÁSÁVAL VAGY ANNAK MEGKERÜLÉSÉVEL MÉRETLENÜL VESZI IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST;

ha nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát; vagy ha a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre, illetve önkényesen visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.

A SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS TILTOTT TEVÉKENYSÉG, AMI KÁRT OKOZ A SZOLGÁLTATÓNAK ÉS A TÖBBI FELHASZNÁLÓNAK, EMELLETT ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES, RÁADÁSUL TÖBB SZÁZEZER FORINTOS KÖTBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGET IS EREDMÉNYEZHET.

Amennyiben a felhasználó a kötbértartozását nem egyenlíti ki, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

A FOGYASZTÁSMÉRŐ, A MÉRÉSI- ÉS VEZETÉKRENDSZER, A PLOMBÁK, ILLETVE A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL ELHELYEZETT EGYÉB JELZÉSEK VÉDELME A FOGYASZTÓ KÖTELESSÉGE.

Ha a mérőórán valamilyen rendellenességet fedezünk fel – hiányoznak a plombák, megsérült vagy eltűnt a mérő –, késlekedés nélkül jelezzük ezt a szolgáltatónknak vagy szükség esetén a rendőrségnek.

A szolgáltatónak – akár előzetes bejelentés nélkül is – jogában áll ellenőrizni a mérőórát. Az ellenőrzést a felhasználó nem akadályozhatja meg, de az ellenőrzés során lehetősége van az alábbiakra:

  • az ellenőrzés céljából megjelenő személyeket kérheti, hogy igazolják magukat;
  • a szemle megkezdése előtt tájékoztatást kérhet az ellenőrzés céljáról;
  • az ellenőrzés során folyamatosan jelen lehet, és figyelemmel kísérheti a szolgáltató tevékenységét;
  • a jegyzőkönyvben megteheti észrevételeit az ellenőrzéssel kapcsolatban;
  • az ellenőrzés során nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e a jegyzőkönyvben foglaltakkal.

Abban az esetben, ha a szolgáltató ellenőrei a szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, kötelesek azt fényképekkel is dokumentálni, illetve a fogyasztásmérő leszereléséről is gondoskodni. (Amennyiben a mérési rendszer állapota lehetővé teszi, a szolgáltató gondoskodik új mérő felszereléséről.)

Ha a fogyasztó vitatja az ellenőrzés megállapításait, a szolgáltató köteles a fogyasztásmérőt független igazságügyi szakértővel megvizsgáltatni. A vizsgálat helyszínéről és időpontjáról előzetesen értesíteni kell a fogyasztót, aki a vizsgálat során tájékoztatást kérhet és észrevételeket tehet.

ABBAN AZ ESETBEN, HA A FOGYASZTÓ NEM ISMERI EL A SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉST, PANASZÁVAL ELŐSZÖR A SZOLGÁLTATÓHOZ KELL FORDULNIA.Beadványára a szolgáltatónak 15 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg, vagy az elutasító válasszal a fogyasztó nem ért egyet, akkor írásbeli panasszal a MEKH-hez fordulhat, írja közleményében a hivatal. További információk a szabálytalan vételezésről a MEKH honlapján olvashatók.