Közzétette - Kategória - Vásárosnamény hírei, Vásárosnaményi Krónikák, Vezér cikkek

A megbecsülés jele – Ikonosztáziont áldottak meg a vásárosnaményi görögkatolikus templomban

További részletek a képre kattintva...

A Szent Demeter nagyvértanú tiszteletére szentelt vásárosnaményi görögkatolikus templomban Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök  áldotta meg az újonnan elkészült ikonosztáziont.

A fiatal, 2005-ben alapított Vásárosnaményi Görögkatolikus Egyházközség 2021 októberére egy öt évet felölelő munkafolyamat végéhez ért: elkészült a szentélyt a főhajótól elválasztó ikonfal. A templom ezen ékességének elkészültével vált teljessé a közösség építkezése.

Sokféleképp aposztrofálhatjuk az ikonosztáziont, ezek felsorolásával kezdte prédikációját az ünnepi Szent Liturgiát vezető főpásztor:

a mennyország ablaka, a szentély ajtaja, az evangélium megfestett könyve

– majd kiegészítette a sort egy újabb elnevezéssel: a megbecsülés jele.

Szocska Ábel püspök felelevenítette a vásárosnaményi egyházközség történetét, s benne azt, ahogyan az itteni hívek megbecsülték a papokat, akiket az Egyház hozzájuk küldött, a hagyományaikat, az értékeket, melyeket Isten rájuk bízott.

„Nekünk, keresztényeknek kötelességünk is a megbecsülés erényét gyakorolni: megbecsülni az Istentől ránk hagyományozott egyházi tanítást, melyet az Egyház őriz, a templomot, a szertatásainkat, a hagyományainkat, egymást” – mutatott rá a főpásztor.

Maga is megbecsülését és háláját fejezte ki mindazoknak, akik ennek a képállványnak a létrejöttében segítettek, összefogtak, áldozatot hoztak, illetve az egész közösségnek is.

Háláját fejezte ki a szertartás végén a házigazda, Erdei Tamás helyettes lelkész is: felolvasta mindazon családok, személyek neveit, akik „örökbe fogadták”, finanszírozták az egyes ikonokat, és akik az ünnepi alkalom szervezésében részt vállaltak.

Az ikonfal vázát Nagy Sándor fafaragó, a képeit Monostory Viktória ikonfestő művész-tanár készítette. Az ő ikonjai díszítik a templom külső homlokzatát is.

„Hálaadás ez a mai nap – mondta Erdei Tamás. – Ez a szent hajlék úgy épült, mint az ikonosztázion: a testvérek odaadásából, az áldozatkész emberek jólelkűségéből. Mert szeretjük az Ő háza ékességét, szeretünk ehhez a közösséghez tartozni. Jó, hogy összetartunk, és egymásért imádkozva tudunk minden vasárnap jelen lenni.

Ne felejtsétek el, kedves testvérek: Isten házának a legszebb ékessége mégsem ez az ikonosztázion, hanem ti vagytok, az Egyház építőkövei, akikkel együtt imádkozunk és létre tudunk hozni nagy dolgokat.”

Az ünnepségen a főpásztor mellett szolgált Papp Tibor főhelynök, Demkó István kisvárdai parókus, Papp Miklós nyíradonyi parókus, valamint Marossy József plébános.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra