Közzétette - Kategória - Regionális hírek, Szatmár - Szabolcs - Rétköz térség hírei

2,580 milliárd forintoból valósul meg a Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése


NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SAJTÓKÖZLEMÉNY

TUZSÉR ÉS KOMORÓ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZKÖZMŰ FEJLESZTÉSE

A Széchenyi 2020 program keretében Tuzsér-Komoró Víziközmű Beruházási Társulás 2,385 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” elnevezésű, KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt megvalósítására.
A beruházás összesen 2,580 milliárd forintból valósul meg, amit 92.431515%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből a TuzsérKomoró Víziközmű Beruházási Társulás részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében Kékcse, SzabolcsveresmartMicsurin telep, Tiszakanyár, gravitációs és nyomott rendszerű, szennyvíz vezetékeinek külterületi nyomóvezetékeinek építése átemelőkkel együtt, összes minősítésekkel befejeződött. Kékcse, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár végleges út-helyreállítási munkái zöld területek rehabilitációjával kiegészülve befejeződtek. A Szabolcsveresmarti szennyvíztisztító telepen a megnövekedett szennyvízbebocsátás miatt szükségessé
vált a szabolcsveresmarti szennyvíztisztító telep műszaki és technológiai korszerűsítése, kapacitásbővítése. A projekt keretében megépült blokkal kiegészített szennyvíztisztító 260 m3/nap szennyvíz mennyiség tisztítását tette lehetővé. A meglévő biológiai reaktor mellé egy hasonló technológiájú, kevert rendszerű anaerob-anoxikus-oxikus
zónából és egy utóülepítőből álló – automatikus üzemirányítású teljes oxidációs eleven iszapos, mélylégbefúvásos biológiai reaktor telepítése történt meg, a gépi tisztítású rács, a homokfogó, a levegőfúvók és az iszapvíztelenítő gép cseréjével, biológiai és vegyszeres foszforeltávolítással, a víztelenített iszapnak a kisvárdai szennyvíztisztító telepére szállításával. A szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2019. március 28.-án kezdetét vette, az elkövetkező 6 hónapban folyamatosan működött. A próbaüzem időszakában a lakossági és közületi rákötések száma várakozáson
felüli kedvező mértékben növekedett, így a telep terhelése átlagosan120-m3/napról- 260 m3/napra emelkedett szeptember 30.-ra. A megrendelői követelményben és a hatósági előírásokban meghatározott feltételek szerint akkreditált laboratórium által végzett mérési eredményekkel igazolást nyert a telep jó működése. A technológiai paraméterek (tisztítási hatásfokok az egyes műtárgyakon) és a minősítő labor vizsgálatok ezt igazolták. A tisztított szennyvíz minősége megfelel a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásainak. A próbaüzem lezárása 2019.szeptember 30.-án megtörtént. „Tuzsér és Komoró települések szennyvízközmű fejlesztése” című projekt elszámolható összköltsége 2 580 101 887 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 2 384 827 263 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A projektről bővebb információt a http://kekcse.hu/kekcse-tuzser/index.htm weboldalon olvashatnak.

Földi Eszter
Kiemelt projekt szakértő