Közzétette - Kategória - Magyarország hírei - Bűnügyi - Gazdasági - Politikai hírek

13 333 forintra emelkedik a táppénz napi maximum összege


2022. január 1-től a táppénz napi maximum összege 13 333 forintra emelkedik. Az összeg a mindenkori minimálbér (2022-ben 200 000 forint) kétszeresének 30-ad része.

Ha a munkavállaló folyamatos biztosításban eltöltött ideje meghaladja a két évet, akkor a táppénz mértéke a napi átlagkereset 60 százaléka. Ha azonban nincs meg a két év folyamatos biztosított idő, vagy a keresőképtelenség kórházi ápolással függ össze (fekvőbeteg ellátást biztosító gyógyintézményben van a dolgozó),akkor a táppénz mértéke 50 százalékos lesz. A táppénz napi összege maximum a minimálbér kétszeresének 30-ad része lehet. Ez 2022-ben legfeljebb napi 13 333 forint.

A táppénzre való jogosultságnak három feltétele van:

1. Fennálló biztosítási jogviszony: Táppénzre kizárólag a biztosítottak jogosultak.

2. A keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A biztosított által fizetendő, ún. társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5 %.

3. Az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség. ha saját vagy gyermeke betegsége folytán keresőképtelenné válik.

Táppénz az igénylő betegsége miatt a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól, az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár, delegfeljebb egy évig adható. A táppénz minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is. Eltérő mennyiségű táppénz adható, annak aki maga beteg és annak, aki gyermeke miatt veszi igénybe.