Ünnepi istentisztelettel egybekötött XXI.Tőkés–díj átadó Kisvárdán

Fotó: Vincze Péter

Kisvárda – A kisvárdai Tőkés László Alapítvány Kuratóriuma október 22–én –vasárnap– délután 15 órától, ünnepi istentisztelet, valamint az azt követő nyilvános kuratóriumi ülés keretében tartotta meg a kisvárdai református templomban, a XXI. Tőkés–díj átadási ünnepségét.

Az átadási ünnepségen, kezdetén Nagy Csaba tárogatóművész Kodály: Hívogatójával köszöntötte az érkezőket. A megjelenteket nagytiszteletű Százvai László, helyi református vezető lelkész köszöntötte. Az istentiszteleten az igét, a nyugállományú fehérgyarmati Nt. Szalai László református lelkipásztor hirdette. Ezt követően vette kezdetét a nyilvános kuratóriumi ülés.

Az ülés megnyitásaként a résztvevők elénekelték a Himnuszt, majd Nagy Csaba tárogatóművész előadásában „Történelmi dallamok a Felvidékről” hangzottak el. A kuratórium ülését vezető Dr. Papp László elsőként köszöntötte az Alapítvány névadóját, a nagytiszteletű Tőkés László püspököt Európai Parlamenti képviselőt, Dr. Halzl Józsefet a Rákóczi Szövetség elnökét, valamint Dr. Ugron Gáspár alelnök urat. Az ülésen megjelent Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési minisztert. Dr. Szendrei Lászlót, aki az Antal kormány honvédelmi államtitkára volt, Kisvárda Város polgármesterét, Leleszi Tibort, és Nagy Józsefné alpolgármestert. A díjátadón megjelent s a Tőkés Alapítvánnyal kapcsolatban lévő iskolák vezetőit, Gál Erikát a Nagydobronyi Református Gimnázium Igazgatóját és Sebők Attilát a Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatóját. Köszöntötte még a közeli és távoli vidékekről rendszeresen idelátogatókat, a térségbeli Rákóczi Szövetségek vezetőit, tagjait, az ünnepi díjátadáson megjelenteket. A XXI. Tőkés–díj átadására meghívást kaptak az eddigi díjazottak, a laudációt tartók és a kuratórium volt tagjai. Ezt követően egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a résztvevők az időközben elhunyt díjazottakról.

Lengyel Szabolcs, a kuratórium elnöke beszámolt az elmúlt időszakban végzett alapítványi munkáról, majd Kerekes Miklós a kuratórium tagja, Ajak város polgármestere ismertette a szeptember 3–ai kuratórium ülés döntését.

Dr. Halzl József

–A Tőkés László Alapítvány kuratóriuma Alapító Okirata szerint évente, a magyar nemzet érdekében kifejtett tevékenység előmozdításáért egyéni díjat adományoz. Ezért a kuratórium tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy kik azok, akik a kitüntetésre rászolgáltak. Hála Istennek, olyan sokan dolgoznak tevékenyen a magyar nemzet érdekében, hogy nem könnyű a választás.

A következő évekre is több jelöltünk van már, akik majd egy megfelelő időben kitüntetettek lehetnek. A kuratórium feladata, hogy egymást meggyőzve jussunk egységes álláspontra. Dr. Halzl József kitüntetésére most ért meg a helyzet, noha már régen, évekkel ezelőtt is megfelelt a mi kritériumunknak. Több évtizedes munkáját értékelte a kuratórium a szeptember 3–án tartott kuratóriumi ülésen.

Az előterjesztésből idézek: ”Dr. Halzl József és a Rákóczi Szövetség által a külhoni magyarságért tett erőfeszítések példaértékűek, nemzetszervező erejűek és amellett, hogy egybevágnak az alapítványunk célkitűzéseivel, alapját képezik a magyar kormány külhoni magyarokkal kapcsolatos politikájának is.”
Halzl József alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak, közreműködött az MDF energiapolitikájának kidolgozásában, később a párt igazgatójaként is dolgozott. 1991 tavaszán részese volt Magyar Energetikai Társaság megalapításának. A Rákóczi Szövetség kiemelt céljának tekinti, hogy minél több hazai és külhoni diák találkozhasson egymással. Ezt a célt szolgálja a Diákutaztatási Programjuk, melynek keretében évente közel tízezer Kárpát–medencei középiskolás diák utazhat a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan. A határon túli magyarság megmaradásának szolgálatában 2004 óta a Felvidéken iskolai beiratkozási programot valósítanak meg, annak érdekében, hogy minél több magyarul beszélő gyermeket írassanak szülei magyartanítási nyelvű iskolába. Beiratkozási programjuk az utóbbi években kiterjedt a Partiumra és a Délvidék szórvány vidékeire is. A programnak is köszönhetően az utóbbi években stabilizálódott a felvidéki magyar iskolaválasztók száma.

Dr. Halzl Józsefet 2010–ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki, még ebben az évben átvehette a Lengyel Köztársaság Érdemrend Parancsnoki Keresztjét. A Halzl Józsefet és a Rákóczi Szövetséget 2010–ben Magyar Örökség–díjjal tüntették ki, 2013–ban Szent István–díjat és Pro Minoritate díjat vehetett át.

Díjátadás

Az ülést vezető felkérte Dr. Halzl Józsefet, Dr. Ugron Gáspárt, Tőkés László püspököt és Lengyel Szabolcsot, hogy jöjjenek az Úr asztalához, s itt foglaljanak helyet. Dr. Ugron Gáspár laudációját követően Lengyel Szabolcs, adta át a XXI. Tőkés–díjat Dr. Halzl Józsefnek.

A kitüntetettet először Nagy Csaba tárogatóművész a Kuruc Táncok az esztergomi Kéziratból c. darabbal köszöntötte a díjazottat. Versekkel és énekkel is köszöntötték az elismerésben részesülőt. Köszöntötte a Rákóczi Szövetség elnökét kitüntetése alkalmából Dr. Seszták Miklós Nemzeti Fejlesztési miniszter, Dr. Kriveczki Béla a Kisvárdai Rákóczi Szövetség elnöke, aki a térségbeli Rákóczi Szövetségek képviseletében mondta el köszöntőjét. A Református Ifjúság az Ismerős Arcok nevű zenekar Nélküled c. dalával köszöntötte a kitüntetettet. A köszöntők sorát az alapítvány névadója, a nagytiszteletű Tőkés László püspök, Európai Parlamenti képviselő zárta.

A köszöntéseket követően Dr. Halzl József meghatódott szavakkal köszönte meg az elismerést, s az Őt köszöntők kedves, megható szavait.
A nyilvános kuratóriumi ülés a tárogatóval kísért Szózat eléneklésével ért véget.

Egymásért érzett felelősség

A Tőkés–díjasok azok, akik a nemzeti összetartozás az egymásért érzett felelősség érzését közül kerülnek ki, akik maguk is ezeket az értékeket képviselik a trianoni határokon innen és túl egyaránt. Kiválasztott személyek, akik élethivatásuknak tartják magyarságukat, szólni és tenni a nép felemelkedéséért. Ezért is fontos Kisvárda számára a Tőkés–díj. Jelkép, mely jó hírünket viszi határainkon innen és túl. S ezt olyan díjazottak teszik, akik a nemzetünk hiteles és elhivatott személyiségei. Olyanok, akik példaképei a határokon innen és túli magyarságnak. S ez által jelképpé lehet városunknak, Kisvárdának.

Vincze Péter

Vélemény, hozzászólás?