Pályaorientációs nap és pályaválasztási kiállítás gyerekeknek a Bereg szívében, Vásárosnaményban

Advent Vásárosnaményban AdventiProgramok_Vasarosnameny2018kicsi Advent Vasarosnamenyban 2018 (2) Advent Vasarosnamenyban 2018 (3)

Pályaorientációs nap és pályaválasztási kiállítás gyerekeknek a Bereg szívében, Vásárosnaményban

Vásárosnamény – Komoly dilemma elé állítja az általános iskola végzős diákjait, hogy milyen szakmát, vagy milyen szakterületet válasszanak, amelyben el tudják képzelni jövőjüket. A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola falain belül ezért pályaorientációs napot tartottak annak érdekében, hogy az intézmény tanulói, főként a nyolcadikos diákok megismerkedhessenek egy-egy szakma vagy pálya sajátosságaival, szakemberek előadásán keresztül. Ezen nap létrejöttéhez segítséget nyújt a 2017/2018-as tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet, mely ettől az évtől az iskolák rendelkezésére álló tanítás nélküli munkanapok közül egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A beregi pályaorientációs nap és számos programot magában foglaló esemény legfőbb célja tehát, hogy segítse a diákokat a tovább-tanulásukat valamint karrierválasztásukat érintő döntések tudatos átgondolásában, meghozatalában, és bemutassa nekik, hogy merre érdemes elindulniuk és egyáltalán milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre ezen a területen. A pályaorientációs nap létrehozása az iskolában komoly felkészülést és szervezést igényelt, különösen úgy, hogy az minden évfolyam számára hasznos tartalommal bírjon: azoknak is, akik már tudják milyen irányba szeretnének továbbmenni, és azoknak is, akik csak évek múlva kerülnek majd szembe ezzel a döntéssel. Az iskola emellett társult a Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda – Család- és gyermekjóléti központjával, igen színvonalas és bemutatókban gazdag napot sikerült összehozniuk. A közösen szervezett program során az elsőtől a nyolcadik osztályig a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelően élményszerűen ismerkedhettek meg nyolc iskola képzési kínálatával, illetve két rendvédelmi szerv munkájával is annak reményében, hogy a jelenlegi nyolcadikosok kedvet kapnak a piacképes szakmák elsajátításához. A látványosra és információkban gazdag pályaorientációs nap során számos képzési forma, ösztöndíj és felvételi eljárást ismerhettek meg a gyerekek, ahol az ismeretszerzés, a tájékozódás, a kompetenciafejlesztés, a tudásbővítés is jelentős szerepet játszott. Összességében tehát ez a nap lehetőséget nyújtott a külső tájékozódásra, valamint minden olyan segítséget és információt igyekezett megadni, amelyet egy nap alatt megadni lehetett.

A legkisebbek a rendvédelmi szervek munkájába és élményeibe is bepillantást nyerhettek, ahol tűzoltók és rendőrök meséltek hivatásukról

Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóság

Beregi tűzoltónak lenni több, mint hivatás A lánglovagok munkájával ismerkedtek a naményi iskolások (2)

A gyerekek először a tantermekben ismerkedhettek meg a beregi lánglovagok mindennapi munkájával, élményeivel Szántó Dezső beosztott tűzoltó és Szűcs Dániel rajparancsnok előadásában. A tanteremben zajló bemutatkozást követően a gyerekek kérdéseket tehettek fel a tűzoltóknak, melyre szíves örömest válaszoltak a lánglovagok.

Beregi tűzoltónak lenni több, mint hivatás A lánglovagok munkájával ismerkedtek a naményi iskolások (3)

Az előadás végén a gyerekek az iskola udvarára vonultak, ahol az előadásban szóban bemutatott tűzoltóautót testközelből is szemügyre vehették. Kipróbálhatták a tűzoltó sisakot, illetve be is ülhettek a gépjárműbe. A legnagyobb sikert mégis a teljes felszerelésbe öltözött tűzoltó, illetve a gépkocsi szirénája okozta.

elvalaszto 2

Vásárosnaményi Rendőrkapitányság

Vásárosnaményi Rendőrkapitányság

 Ezt követően a rendőrség előadása következett, ahol Fehér Zsolt rendőr törzszázlós mesélt a rendőri munka szépségeirő és annak mibenlétéről.

elvalaszto 2

Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola (2)

Az ötödik osztályos tanulók a Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola számos szakmai lehetőséget biztosító tanítási rendszerével ismerkedhettek meg testközelből, akik egyebek mellett a szakács, cukrász, pincér, férfi- és női szabó, lakatos és a hegesztő szakmákba is bepillantást nyerhettek. A gyerekek emellett ki is próbálhatták jónéhányat, hiszen az intézmény dolgozóinak hathatós segítségével készíthettek például kulcstartót, süthettek palacsintát vagy éppen süteményt is.
A hatodik évfolyamosok a Vásárosnaményi Rendőrkapitányság életébe nyerhettek bepillantást Gönczi György segítségével, de a Berwin Ruhagyár gyártási folyamatát is nyomon követhették. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók Kázmér Szilárd idegenvezetése mellett a Swiss Crono Kft., majd Szombathy Béla közreműködésével a Nafém Kft. telephelyén tehettek látogatást, majd a Babapiskóta gyár munkájába is betekinthettek Hajdú Csaba vezetésével a diákok.
A városban zajló külső programokat követően délelőtt tíz órától az Általános Iskola falain belül, a város három iskolája forgószínpadszerűen váltva egymást, megközelítőleg húsz perces előadásokon kaphattak tájékoztatást és rövid interaktív bemutatót a megjelent iskolák képzéséről, tevékenységéről.

Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma

A Gépészeti Szakgimnázium és Kollégium Mátészalka legfiatalabb középiskolájaként több mint 40 éves múltra tekint vissza. Számtalan mérnöknek alapozta meg műszaki ismereteit és képezte ki a térség technikus, középfokú műszaki szakember gárdáját, de nagyon sok pedagógus is kikerült az iskola padjai közül. Az utóbbi 25 évben PHARE, illetve világbank által támogatott iskola volt, aminek eredményeként a szatmári térség egyik legjobban felszerelt szakképző intézménye lett. A korábban közzétett adatok szerint iskolánkból a végzettek közel egyharmada tanult tovább valamilyen felsőoktatási intézményben. A hozzáadott értékek mutatója az iskolában folyó lelkiismeretes pedagógiai munkát tükrözi. Érettségire felkészítő képzés folyik gépészet, informatika, közgazdaság, ügyvitel és egészségügyi szakmacsoportban. Nyelvi előkészítő osztályt is indítottunk 2004-től 2010-ig minden tanévben. Ezt 2011-től felváltotta a rendészeti pályákat előkészítő osztálya. A 2016-ban indult 9. évfolyamos osztályok tanulói már szakképzettséget is kapnak az érettségivel együtt. Az iskolában angol vagy német nyelv oktatása folyik heti 3-4 órában. Tehetséggondozás folyik fiúnak és lányoknak is labdarúgás, kézilabda sportágakban. A 9. évfolyamra a felvétel alapja az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatok átlaga magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika tárgyakból. Felsőfokú szakképzést folytattunk banki szakügyintéző, gépipari mérnökasszisztens, pénzügyi szakügyintéző, logisztikai műszaki menedzserasszisztens, valamint általános rendszergazda szakokon. Ápoló és agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus szakképzést indítottunk 2009-ben. 2013-tól a korábbi felsőfokú szakképzéseket ki kellett váltani, mert a jogszabályi változások már nem engedték ezek indítását középiskolában. Így a 2 éves gépgyártástechnológiai technikus, informatikai rendszergazda, pénzügyi-számviteli ügyintéző, ügyviteli titkár, gyakorló ápoló és az erre épülő 1 éves ápoló szakképzéseket indítottuk. 2016-tól ezeket felváltotta az új OKJ szerint indított informatikai rendszerüzemeltető, gépgyártástechnológiai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, irodai titkár, gyakorló ápoló és ápoló képzés. A szakképzésre való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány és az egészségügyi alkalmasság. Az évközi gyakorlati foglalkozás felté­teleit az iskola tanműhelyei, tanirodái és számítástechnikai laboratóriumai, valamint demonstrációs termei biztosítják. Ápolóink a környékbeli szociális és egészségügyi intézményekben is részt vesznek gyakorlati oktatásban. Szeretettel várjuk az iskolánkba jelentkező nyolcadikos és a szakképzésre jelentkező érettségizett tanulókat! 2015-től iskola is bekapcsolódott a felnőttoktatás rendszerébe, ahová a felnőtteket és a már szakmával rendelkezőket várjuk levelező és esti képzésekre. Meghirdetett képzéseink a 2017/2018-as tanévre: informatikai rendszerüzemeltető, gépgyártástechnológiai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintéző, irodai titkár.

elvalaszto 2

Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskola

Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnázium és Szakközépiskola

Az iskola előadásából megtudhattuk, hogy a szakközépiskolai képzés keretében a fiataloknak lehetőségük van három év alatt az alábbi szakmák megszerzésére: Női szabó, férfiszabó, hegesztő, ács, optikai és üvegcsiszoló, kárpitos, asztalos, bútorasztalos, központifűtés- és gázhálózat szerelő, géplakatos, kőműves és hidegburkoló, karosszérialakatos, villanyszerelő, gépi forgácsoló, szobafestő, mázoló és tapétázó, számítógép szerelő és karbantartó, A 2015/16-os tanévtől indították be az ács szakmát végzettek részére a képzésre épülő tetőfedő szakmát, a gépi forgácsoló szakmát végzettek részére a ráépülő CNC forgácsoló szakmát, az autószerelő és autóelektronikai műszerész végzettek részére pedig a ráépülő autótechnikus szakmai megszerzésének lehetőségét. A választható szakmák képzését megfelelő létszámú jelentkezés esetén tudják biztosítani (min. 8 fő). Gyakorlati oktatóhelyről a karosszérialakatos szakma kivételével az iskola gondoskodik.A 2010/2011. tanévtől az ösztöndíjat már differenciáltan, a tanulmányi eredmény függvényében állapítják meg félévente. Az ösztöndíj mértéke: 2,51-3-as átlag között 10 ezer forint, 3,1-3,5-es átlagnál 15 ezer, 3,6-4-es átlag között 20 ezer, 4,1-4,5-ös átlag között 27 ezer, 4,6-5 átlag közötti tanulmányi eredmény esetén 35 ezer forint.

A szakgimnáziumi képzések során minden szakmacsoportban a tanulók szakmai ágazati képzésben vesznek részt. A képzés a 12. osztály végén érettségi vizsgával zárul. Ezt követően a továbbtanulás lehetséges a tanuló által választott felsőoktatási intézményben, vagy iskolán belül a szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzésben. Ha a tanuló a szakérettségi ágazatának megfelelő szakmát választja a technikusi képzési idő egy év. Az iskolában folyó nevelés-oktatás tovább építi és mélyíti az általános iskolában tanultakat. A négy év alatt döntően közismereti képzés folyik, kiegészítve a 9-10. évfolyamon a szakmacsoportos alapozó oktatással, 11-12. évfolyamokon szakmai tantárgyakkal. A szakközépiskolai képzés érettségi vizsgával zárul. Érettségizett fiatalok számára is tudnak továbbtanulási lehetőségeket biztosítani a következő szakterületeken: Szoftverfejlesztő, autószerelő, autóelektronikai műszerész, autótechnikus, faipari technikus, mechatronikai műszerész, elektronikai technikus, ruhaipari technikus, gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus

elvalaszto 2

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnázium

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnázium

Az iskolában a tanulmányi idő valamennyi szakképesítésben: 2 év (egészségügy ágazati szakmai érettségizettek számára 1 év). A képzések komplex szakmai vizsgával zárulnak.A sikeres szakmai vizsga után a tanulók emelt középfokú végzettséget igazoló OKJ bizonyítványt kapnak. A két éves képzés befejezése után iskolánkban lehetőség van Ápoló szakon a tanulmányok folytatására, emeltszintű szakképesítés-ráépülés megszerzésére: A Gyakorló ápoló szakképesítés megszerzése után +1 év ráképzéssel Ápoló (OKJ: 55 723 01) végzettséget lehet szerezni. A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, egy tanult idegen nyelv és biológia tantárgy eredményeinek kétszerese (max. 100 pont).
Azon tanulók esetében, akiknek a pontszámai azonosak, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40.§ (3) pontja alapján előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A sajátos helyzet az iskola pedagógiai programjában került szabályozásra. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmassági vizsga. A szakgimnáziumi oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott ágazat közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek fejlesztésére, a szakmai érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A képzés 12. évfolyam végén Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (OKJ: 52 720 01) végzettséget adó szakmai érettségi vizsgával zárul. Érettségi utáni szakképzésben ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, mentőápoló, gyógyszertári asszisztens, gyógymasszőr végzettség szerezhető 2 illetve 1 év alatt. Az egészségügyi képzésbe történő belépés feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés is. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot az Iskola-egészségügyi Szolgálat végzi. A vizsgálat ideje a felvételi értesítést követően a tanév május vége. Az előadás végén az elóadó és a diákok bemutatót is eszközöltek, ahol az életmentés és az elsősegélynyújtást sajátíthatták el a gyerekek.

elvalaszto 2

A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

A vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

A helyi gimnázium előadása két részből állt, az első részben megtudhattuk, hogy a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium leendő diákjai családias légkörben töltheti mindennapjait, közel az otthonához, a szülői házhoz. Diákjaik érdeklődésüknek megfelelően magasabb óraszámban tanulhatják az idegen nyelveket. A tanulók választhatnak olyan szakmai tantárgyat, mely alapot nyújt az elhelyezkedésre érettségi után (belügyi rendészeti ismeretek szakmai orientációs tantárgy). Minden osztálytípusban lehetőséget kínálnak a tanulóknak ahhoz, hogy továbbtanulási irányuknak megfelelően a 11-12. évfolyamon emelt óraszámban készülhessenek az érettségi vizsgákra, ezáltal segítjük felsőoktatási intézménybe történő bejutásukat. Továbbá, hogy az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a szaktanárok azon munkálkodnak, hogy minden tanuló védelmet kapjon a káros szenvedélyekkel, a bűnözéssel és kábítószerekkel szemben. A nehéz iskolai napokat feledtetik a színvonalas rendezvények, bensőséges ünnepek, felejthetetlen kirándulások. Olyan diákokat szeretnének iskolájukból útnak indítani, akik demokráciában élni tudó, a mindennapi életben sikeres, szülőföldjükhöz kötődő ifjú állampolgárok. Az előadás második részében egy interaktív , online játékkal kedveskedtek az intézmény tanárai a diákoknak, ahol különféle kérdésekre kellett helyesen válaszolni, melyet követően a legjobbak jutalomban is részesültek.

felveteli

elvalaszto 2
Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola

Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola

Az intézmény jelenleg 4+2 rendszerben automatizálási technikusokat, kereskedelmi technikusokat és vendéglátóipari technikusokat képez az intézmény. 16 szakmunkás (2+2) képzési célú osztályból; szerkezetlakatos, fémforgácsoló, férfiruha-készítő, élelmiszer- és vegyiáru kereskedő, szakács, cukrász, és pincér képzettségű ifjú szakmunkások hagyják el korszerű tudással, igaz emberséggel felvértezetten az intézményt.

felveteli-tajekoztato-lonyay-2018_19

elvalaszto 2

Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola

Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola

A tartalmas előadás során információkat kaphattunk arról, hogy a gépészet szakmacsoportba jelentkező tanulók az érettségivel együtt villamos berendezés szerelő és üzemeltető szakképesítést kapnak. Amennyiben érettségi után folytatjuk intézményünkben a tanulmányaikat, akkor mechatronikai technikus szakmát szereznek. A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja. Az informatikai szakmacsoportos tanulók az érettségivel irodai informatikus szakképesítést szereznek, majd az érettségi után megszerezheti az informatikai rendszerüzemeltető szakmát.A vendéglátóipari szakmacsoportot választók az érettségivel pincér szakmát kapnak, majd egy éves tanulás után vendéglátásszervezők lehetnek. Az egészségügyi ágazatot választó diákok az érettségivel általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést szereznek, majd az érettségi után gyakorló ápoló szakmát kapnak egy éves tanulás után. A közlekedésgépész ágazatot választó diákok az érettségivel kerékpárszerelő és építő-és anyagmozgató gép kezelője szakmát szereznek, majd utána egy év után autószerelő szakmát kaphatnak.

A szakgimnáziumi képzésről továbbá megtudhattuk azt is, hogy az OKJ rendszerű szakképzés mellett fontos szerep jut a szakgimnáziumi képzésnek is. A cél az európai normákhoz való igazodás és magasabb szintű általános műveltség megszerzése. A szakgimnáziumi oktatás befejezésekor a tanulók érettségi vizsgát tesznek. A sikeres érettségit követően diákjainknak lehetőségük van, hogy a 13. évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítést szerezzenek. A korszerű oktatást mérőterem, szaktantermek, tankonyha, tanétterem, tanműhely, idegen nyelvi szaktanterem segíti, tapasztalt szakemberek bevonásával. Minden diákunk tanul informatikát. A szakmacsoportokat 3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyamon oktatjuk. A két év érettségire felkészítő évfolyam választható. A tanulók gyakorlati képzése gazdálkodó szervezeteknél, magánvállalkozóknál tanulószerződéssel történik. A 9. évfolyamon a gyakorlati képzés az iskola tanműhelyében biztosított.

elvalaszto 2

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

A ájékoztatón elhangzott, hogy az emelt szintű humán képzésben, a humán területen tanulók irodalomból és történelemből az alapkövetelmények elsajátítása mellett képesek lesznek a kifejező és igényes megnyilatkozásra, mely képességeket a továbbtanulás és a munkába állás esetén is hasznosítani tudják. Ezen felül a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban magyar nyelv és irodalom illetve történelem tantárgyból. Az emelt szintű természettudományos képzés: A piacképes tudás megszerzését elősegítendő természettudományos képzés során a tanulók alaposan felkészülhetnek az emelt szintű érettségi megszerzésére, elsősorban biológia és kémia tantárgyból. Az emelt szintű matematika képzés: Az emelt szintű matematika osztályba felvett tanulók a matematikai ismereteken túl olyan kompetenciákat is szereznek, amelyeknek valamennyi tantárgy elsajátításánál hasznát veszik, ezen kívül felkészülhetnek az emelt szintű matematika érettségire. Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzés: Az emelt szintű nyelvi osztályokba járó tanulók – megfelelő szorgalom esetén – az adott nyelvből középfokú (B2 szintű) nyelvi ismeretekhez jutnak, sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire angol nyelvből. A tanulók idegen nyelvi kommunikációs készségeinek fejlesztését anyanyelvi lektor segíti. Öt évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi képzés: Egy kezdő angol és egy kezdő német csoport indítását tervezzük. Előzetes nyelvismeretre nincs szükség. A nyelvi előkészítő év tantervét az országosan egységes kerettantervi előírásoknak megfelelően szervezzük. Általános tantervű osztály: Az első két év során a tanulók a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak alapos felkészítést, majd 11. és 12. évfolyamon lehetőségük van az általuk választott tantárgy(ak)ból emelt szintű vizsgákra való felkészítő foglalkozásokon részt venni. Arany János Tehetséggondozó Program: Az öt évfolyamos programba az Emberi Erőforrás Minisztériuma által meghatározott feltételek teljesítésével, pályázat útján lehet bekerülni. A Program sikeres teljesítése esetén a tanulók B2 szintű nyelvismeretre tehetnek szert angol nyelvből, valamint alaposan felkészülhetnek a felsőoktatásba való eredményes bejutásra a komplex módon történő tehetséggondozásnak köszönhetően. Kollégiumi jogviszony létesítése kötelező. A tanulók a 11. és 12. évfolyamon közép és/vagy emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítő foglalkozásokon vesznek részt. Az emelt szintű képzések a kiemelt tantárgy(ak)ból már a 9. évfolyamtól kezdődően az emelt szintű érettségire készítenek fel.

elvalaszto 2

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képvideletében Maczkó Mónika pályaorientációs tanácsadó a kamarai pályaorientációs lehetőségeket. és hiányszakmákat a megyében.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a BeregiHirek.hu nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák. Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Minden vélemény számít!