Kis népszámlálás kezdődik Vásárosnaményban és a Beregben, a válaszadás kötelező! – Íme az érintett települések listája!

nepszamlalas-1

Az összeírást a Bereg és Vásárosnamény mellett az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végezik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti, melyben többek között Vásárosnamény mellett Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gulács, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nyírmada, Nagyvarsány, Pusztadobos, Tiszaszalka települések érintettek. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező. A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.

A mikrocenzus egy „kis népszámlálás”, két teljes körű összeírás között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felméréssel. Naprakész információk nyerhetők belőle a népesség nagyságáról, összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos demográfiai mutató szerint, valamint részletes képet kaphatunk a háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól is. A mikrocenzus által kimutathatóvá válik, milyen változások következtek be a legutóbbi, 2011. évi népszámlálás óta eltelt időszakban. A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás. A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.

A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.

KÉRDŐÍVEK:

Személyi kérdőív:

letöltés

kerdoiv_szemelyikerdoiv

Lakáskérdőív:

kerdoiv_lakaskerdoiv

letöltés

Kiegészítő felvételek:

Társadalmi rétegződés

letöltés

kerdoiv_tarsadalmi_retegzodes

Foglalkozások presztízse:

letöltés

kerdoiv_szubjektiv_jollet

Szubjektív jóllét:

letöltés

kerdoiv_foglalkozasok_presztizse

Egészségproblémából fakadó akadályozottság:

letöltés

kerdoiv_akadalyozottsag

Nemzetközi vándorlás:

letöltés

kerdoiv_nemzetkozi_vandorlas

Központi Statisztikai Hivatal

Minden vélemény számít!